Ví dụ về một diễn văn đáp từ

04/07/2015
White House. Ảnh: HM

White House. Ảnh: HM

HM Blog. Theo gợi ý của bác Thanh Tâm, các còm sỹ thử tưởng tượng muốn nghe TBT Nguyễn Phú Trọng đáp từ TT Barack Obama ra sao. Tôi là người dân bình thường, nếu được nghe đoạn sau cũng vui lắm. Bài viết mang tính gợi mở cho blog, không có ý gì khác.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: