Mẫu văn cúng tế trong dịp Tết

Chuẩn bị đón xuân. Ảnh: Internet

Chuẩn bị đón xuân. Ảnh: Internet

Lâu không vào xem bác Tễu (Xuân Diện Blog), hôm nay vớ được sưu tầm các bài văn mẫu cúng tế rất hay. Xin chia sẻ lên blog. Ai có bài khác hay hơn, xin đưa lên blog. Cảm ơn bác Xuân Diện và các bạn.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy :

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

– Ngài Cựu Niên Ngô Vương hành khiển, Thiên Hao hành binh tôn thần, Hứa Tào phán quan.

– Ngài Đương niên Tần Vương hành khiển; Thiên Mao hành binh tôn thần, Ngọc Tào phán quan năm Giáp Ngọ.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Giáp Ngọ

Chúng con là Giang Công Cua (nhớ thay tên nhà mình vào đây)

Ngụ tại CHXHCN Hoa Kỳ (thay địa chỉ nhà mình)

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân.

Nay Ngài Thái Tuế tôn thần

trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân,

dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân.

Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Ghi chú: Ngoài việc đứng trước bàn thờ (ngoài sân) khấn nguyện theo nội dung trên, quý vị sau khi cúng nên hóa bản văn khấn ngay rồi tưới một ít rượu cúng lên để gửi đến Ngài Đương niên hành khiển. Vì khi ấy trên trời đang nhộn nhịp gấp gáp diễn ra các cuộc bàn giao, nên có thể các Ngài không kịp nghe lời tâu bày thỉnh nguyện, nếu quý vị hóa văn bản này tức là đã kịp gửi văn bản thì sau Tết, rảnh rang, các ngài Thư ký sẽ trình lên Ngài Đương niên.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn Thần.

– Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.

– Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Giáp Ngọ,

Chúng con là Tịt Tuốt, Kim Dung, Phùng Nhân và Nông Dân Nhớ là tế nhà mình thay tên nha.

Ngụ tại nước CHXH CN Google Chấm Tiên Lãng, Hoa Kỳ – Ghi rõ địa chỉ nhà, kẻo cúng hộ người khác, phí cỗ nhà mềnh.

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:

Cỗ cúng Hà Nội. Ảnh: TQ

Cỗ cúng Hà Nội. Ảnh: Thúy Quỳnh

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

Nam Mô A Di Đà Phật!(3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.

– Chư vị Tôn Thần.

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là  Xôi Thịt và Phương Thảo

Ngụ tại CHXHCN Australia 

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

– Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

– Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh, tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (MÙNG 3)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

– Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

– Ngài Đương niên, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân,

Long Mạch Tôn Thần

– Các Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng Ba tháng Giêng năm Giáp Ngọ

Tín chủ chúng con ……………………..

Ngụ tại ……………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin: lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Lời anh Tễu: Kính chúc chư vị đón Tết Giáp Ngọ giản dị, trang nghiêm, thành tâm và đúng nghi lễ!

Blog anh Tễu

Advertisements

9 Responses to Mẫu văn cúng tế trong dịp Tết

 1. Thanh Tam says:

  Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng kỳ nghỉ Tết kéo dài này đã làm tổn thương nền kinh tế Việt nam vốn đã mong manh. Theo ý kiến của bà Phạm Chi Lan, nghỉ Tết kéo dài cùng theo năng suất thấp trong những tuần xung quanh Tết với tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển của nền kinh tế. “Tôi thường làm việc với các tổ chức nước ngoài và họ đều thấy ngại với kỳ nghỉ lễ không chính thức quá dài ở Việt Nam”, bà nói. 
   
  Carl Thayer, giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện Quốc phòng Úc, nhận định: “Việt Nam đang cố gắng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, song kỳ nghỉ Tết kéo dài hàng năm gây ra sự thiếu hiệu quả cho cả nền kinh tế và các quyết định của Chính phủ.” 

 2. Thanh Tam says:

  Mình không để ý mỗi lần Bà xã khấn,hôm nay xem entry này mình cứ cười thầm,vì chẳng hiểu mô tê gì.Năm ngoái mình nghe tin có Ông bạn mở Trang khấn của Tễu trên IPad cho vợ khấn ,nếu không thì sai lung tung như vợ Bác Nông Dân.

 3. mai says:

  Cỗ cúng HN có cả xôi lẫn thịt. Phen này ông Phật A di đà cũng phải ngả mặn theo chúng sinh cả chăng?
  Cúng rước, đưa ông bà; Cúng đất đai (thành hoàng, thổ địa); Cúng giao thừa; Cúng cơm mới; Cúng cầu an… hổng dính dáng gì với đồng chí Phật cả.
  Cúng rằm, mồng một thì mấy đồng chí thành hoàng, thổ địa khó có phần.
  Không biết bác Tễu sưu tầm đâu được mấy cái lẫu thập cẩm này?
  Tới chổ Phật, Chúa tui chỉ nghe đọc kinh. Giờ mới biết văn tế cũng có cả Phật.

 4. Lee says:

  Mời nghe bài này :

 5. Luong Thien says:

  Sao giống XIN – CHO quá đi thôi !!!

 6. NôngDân says:

  + Đã thành thói quen từ trước, trong ngày lễ tết ở nhà Nông dân toàn là bà lão khấn. Chỉ thấy Bà ấy lầm bầm đôi khi lại hít hơi “sịt sịt” mấy cái, không biết bà ấy khấn gì?. Cách đây gần chục năm, xảy ra một sự cố nhỏ làm bà ấy dỗi. Sau đó tớ phải nịnh mãi, bà lão mới nhận lại công việc khó khăn này.
  + Hôm đó cúng ông Táo về giời, bà ấy hỏng kính, lại có thằng trưởng về, mới bắt nó đọc cái tờ giấy ghi sẵn văn khấn, còn bà ấy ngồi sau vái. Nhưng vừa đọc đến đoạn “hôm nay ngày 23 tháng chạp, gia chủ con là Ngô Văn Dân…”, lập tức tớ quát lên.
  Ô hay, của người phúc ta à, thôi không khấn nữa!.
  Vợ con đang ngơ ngác, tớ hỏi con trai:
  Con mang họ gì?
  Dạ!, họ Nguyễn
  Thế còn Bố?
  Dạ, dạ … cũng họ Nguyễn ạ!.
  Ừ, thế sao có ông gia chủ Ngô Văn Dân nào ở đây?.
  Lúc ấy bà lão mới cuốn quýt nói:
  Chết thật em phải nhờ thầy Khải ở xã trên viết sớ này, khi Thấy hỏi tên, em bảo là “Dân”, đến lúc thầy hỏi họ, quen miệng em lại nói là “Ngô”
  Trời ạ, gần 40 năm về nhà chồng rồi, mà em vẫn chưa nhớ cả nhà, có mỗi mình em họ “Ngô”!.
  + Lời khuyên: Ông nào vẫn để vợ khấn, nhớ phải đề nghị bà ấy đọc to lên cho chắc ăn!!!.

 7. KTS says:

  Nhân dịp năm mới xin được kính chúc Tổng thống V. Putin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công rực rỡ trong các hoạt động cao cả của mình vì hòa bình và Chủ nghĩa Xã hội trên toàn thế giới.

 8. Dove says:

  Dove lại thâm nhập vào Hang Cua từ Hà Nội thủ đô của nước VN.

  Tem một phát cái đã rồi học văn cúng sau.

  Dưng mà, lăm lay Rove vướng hạn Thái Bạch. Rất mong các bác, các cô, các em và các cháu gà cho văn cúng “tản lộc”.

%d bloggers like this: