Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá

Constitution. Ảnh: Internet

Constitution. Ảnh: Internet

Thưa bạn đọc,

Một số bạn đọc email và comment nói rằng, tại sao Cua Times không bàn chuyện sửa đổi Hiến pháp. Xin thưa rằng, lão IT chủ xị chưa bao giờ cầm cuốn Hiến pháp 1992 trong tay và chưa đọc một chương nào. Những bản trước lại càng không biết. Thế thì lão Cua góp ý ra răng???

Ai đã đọc Hiến pháp rồi, ai chưa đọc, ai đọc rồi bỏ dở, xin tham gia vào phần thăm dò cuối entry.

Ai khen hiến pháp Mỹ hay thì cho biết nó hay như thế nào và tại sao. Và đã đọc từ đầu đến cuối chưa, đã hiểu hết ngôn từ trong đó chưa.

Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hang Cua cương quyết không chém gió khi không hiểu gì về Hiến pháp nước mình và của một nước đại diện cho tư bản có nhiều vấn đề trước chủ nghĩa Mác Lê.

Lý do Tổng Cua không đọc hết là vì đoạn mở đầu Hiến pháp VN như sau

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Ðiện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.

Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Ðảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Cuốn HP CHXHCNVN.

Cuốn HP CHXHCNVN.

Theo bạn, đây là bài xã luận trên báo Nhân Dân hay là lời nói đầu cho Hiến pháp. Chỉ riêng phần nói về chiến thắng xâm lược, VN mình đánh thắng nhiều cuộc xâm lược, không chỉ có hai. Thông tin đó là không chính xác. Nhỡ sau mình đánh thắng thêm vài thằng nữa thì sao. Và có cần đưa “chiến thắng” vào Hiến pháp không? Hay nó thuộc vào môn lịch sử?

Mở đầu dài 531, gấp 5 lần lời mở đầu của của HP Cộng hòa Pháp năm 1958 chỉ ngắn 123 từ “Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của hiến pháp năm 1946.

Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ sở lý tưởng chung về tự do, bình đẳng, bác ái và nhằm phát huy dân chủ tại các lãnh thổ đó.

Phần mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ có đúng 70 từ được viết từ cách đây hơn hai thế kỷ ”Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

Điều gì xảy ra nếu cách đây 237 năm, các nhà lập pháp Hoa Kỳ viết rằng, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Washington và tư tưởng Jefferson vĩ đại, nhưng sau đó con cháu phát hiện George Washington có con riêng với nô lệ da đen và Thomas Jefferson chống nô lệ những vẫn nuôi người ở trong nhà, thì thế nào nhỉ.

Xin các nhà soạn thảo hiến pháp Việt Nam một điều nhỏ. Hiến pháp là constitution – mà hướng dẫn làm constitution có đầy trên internet, có thể là nội qui của một câu lạc bộ và có thể là hiến pháp của một quốc gia. Constitution gồm Tuyên bố (Lời nói đầu – ngang với tuyên ngôn quốc gia), và các điều khoản làm nền tảng cho nội qui hay luật pháp.

Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ từ trống rỗng. Hãy thực tế bằng sự chuyên nghiệp của những người làm luật. Cần nhìn xa hàng thế kỷ cho đất nước đi lên.

Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 viết “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Khi soạn thảo Hiến pháp, phần Tuyên ngôn nhân quyền năm 1791, điều bổ sung thứ 2 được viết như sau “Xét thấy lực lượng dự bị có tổ chức nghiêm chỉnh là rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, quyền của dân chúng được giữ và sử dụng vũ khí sẽ không bị vi phạm.”

Từ Tuyên ngôn Độc lập sang Hiến pháp và biến thành luật dùng vũ khí tự vệ mà cả nước Mỹ hiện có khoảng 270 triệu khẩu súng cá nhân trên khoảng 313 triệu dân, tương đương với 89 người có súng trong 100 dân Mỹ, từ trẻ em đến cụ già, tỷ lệ cao nhất thế giới.

Obama đang đau đầu về chuyện hạn chế vũ khí cá nhân, ông không thể ra lệnh vi hiến.

Các anh Việt Nam đi du lịch nhớ, thấy em Mỹ nào mông căng, vú tròn, sexy, mà sờ soạng, là nàng rút súng đòm cho một phát chết ngay. Người đẹp vẫn vô tội vì quyền tự vệ chính đáng được hiến pháp bảo vệ.

Mong bạn đọc tham khảo mấy tài liệu này trước khi đóng góp ý kiến cho Hiến pháp nước nhà. Ít ra cũng nên viết ngắn như HP năm 1946, lời mở đầu cô đọng và dễ hiểu.

Ước mong sao khi hội nhập, dân ta không có cảm giác “Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá.”

HM. 4-02-2013

Advertisements

102 Responses to Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá

 1. Mien says:

  Đa số các còm sĩ mơ màng đòi sửa đổi HP, còm sĩ Ngô Thế Minh viết chính xác thế mà nhiều còm sĩ khác dạy N T M làm người mới quái chiêu. Cứ thế này thì Tết công go nhé , hơn 60 năm rồi chúc các còm sĩ ngồi chờ HP được sửa đổi đi. Mấy móc hỏng hết rồi cứ ngồi xổm ra giữa đường gặp ai cũng hỏi sửa giúp,nhưng thằng nào nhào vô thì coi chừng vô ….
  Buồn cười là HP mà cứ bắt nhân viên các cơ quan hành Chánh phải góp ý sửa đổi HP từ câu chữ cho đến Nội dung của HP ,thậm Chí góp ý luôn cả chính tả của HP mới hài hước hết chổ nói. Thế là các vị góp ý đem tất tần tật mọi thứ bỏ vào HP. Họ ko rành nhưng vì bị bắt buộc góp ý nên HỌ TỎ RA NGUY HIỂM .
  Góp ý xong nộp biên bản nhưng chả có ma nào đọc thế là phí thời gian tiền bạc vì ngay cả góp ý cho chuyên ngành hẹp từ cơ sở lên tới sở ra đến Bộ mà chả có thay đổi gì cả. Đó là góp ý ko vì lợi ích cục Bộ cho cơ sở mà vì người dân ,nhưng vì đụng phải lợi ích béo bở của Bộ nên chuyện Bộ thay vì làm chuyên môn nhưng ko làm lại đi làm tiền từ dân nên VŨ NHƯ CẨN.
  HP Việt Nam Ah , quên đi cho rảnh nợ ,vẽ ra cho hoành tráng loè Thiên Hạ ngốc nghếch. Chỉ Cần cong bộc nhà nước thực hiện đúng theo HP là được , dù Họ nhét cái gì vào cũng khong quan tâm cái Cần là Họ đừng vận dụng kiểu ÁN DÂN SỰ XỬ SAO CŨNG ĐUỒC là mừng rồi.
  Có điên mới tin Họ , toàn cho ăn quả lừa nhùng xem ra dân VN chưa sáng mắt ra . Nhưng chuyện quăng bom để xả nhiệt dân VN trên báo Chí mỗi khi VN có 1 Quan chức mới lên từ hồi ông Dũng Nhân ,Triết,Thăng ,Huệ rồi nghị quyết TƯ 4 cho đến BÁ Thanh dân Việt Nam bị báo Chí lề phải làm cho mụ mị nên cứ tự sưởng rồi sau đó rên rĩ đau hơn hoạn vì bị ăn bả lừa .

 2. hoadainhan says:

  Thưa anh HM, thưa các bác!
  Nếu theo cuộc tranh luận sôi nổi cách đây đã lâu trên báo “của Đảng” thì tôi được xếp vào loại “trí thức” vì đã học có bằng “Đại học” thậm chí là hơn trí thức vì còn học sau đại học.
  Thế nhưng tiếc quá, tôi chưa từng cầm quyển Hiến pháp nước nhà bao giờ chứ nói gì đến đọc nó, thật là “đồ bỏ đi”, nay thấy anh HM trích lời mở đầu tôi mới ngộ ra, mình không đọc là đúng, vì có mở ra cũng “đếch” đọc nổi, khó xơi lắm với cái thứ giọng văn XHCN lê thê, chung chung, nhiều chữ mà chả có cái ý quái gì.
  Nhưng tôi không kiến giải được, nhờ các bác thông thái chỉ giúp, ở VN số lượng TS, GS cao thuộc thứ bậc ở châu á, họ học ở tây, tàu đủ cả thế mà sao họ nặn không ra ý, viết lung tung vậy?

 3. hgiang says:

  Môt bài viết hay va đầu đủ của Nguyên Tiến Dũng (gs Toan DH Toulouse)
  http://zung.zetamu.net/Files/Constitution_VN.pdf

 4. Thằng Khờ says:

  Thật chất của tất cả các bản HP trước là chạy theo và cụ thể hoá Cương lĩnh chính trị của ĐCSVN mà thôi. Bản HP năm 1992 được xây dựng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị năm 1992, vừa rồi nó được vừa đại hội XI sữa đổi nên bây giờ cũng phải sữa đổi HP của 1992 cho theo kịp nội dung cương lĩnh mới của ĐCS quang vinh thôi. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên nếu 10 – 20 năm tới cương lĩnh được điều chỉnh hoặc sữa đổi thì bản HP cũng phải tiếp tục đưa ra quần chúng “bàn luận” để viết lại mới cho phù hợp.
  Theo thông tin từ FB của bác Ngô Đức Thịnh thì lời nói đầu của bản dự thảo HP này do sử gia Dương Trung Quốc viết. Vừa rồi đọc báo của bác sử gia này viết trên Tuổi trẻ (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/533184/cuon-sach-nho-ve-mot-nguoi-vi-dai.html) không biết nội dung cuốn sách của tác giả Trần Dân Tiên nói về điều gì mà làm tác động tinh thần bác sử gia mạnh vậy?! không biết bác sử gia này có biết tác giả Trần Dân Tiên là ai không hay bác sử gia vẫn biết tác giả cuốn sách nhưng vẫn cứ hót líu lo như vậy. Do đó nếu lời đầu của bản dự bảo HP mới mà do bác này viết như bài làm văn mô tả thì cũng không có gì lạ.

 5. Dove says:

  Đã còm rồi, đã bị ném đá rồi, chỉ vì hai tội: một là dám bảo gia cầm hoặc khái quát hơn là lục súc đua nhau nhảy vào TW làm hiến pháp; hai là do ảo vọng điên rồ đề nghị TBT Nguyễn Phú Trọng bớt chút thời gian muôn vàn quý báu noi gương Bác Hồ xắn tay làm hiến pháp.

  Quả là tội 100%, công thì 0%, vậy bây giờ xin bình lời mở đầu của Hiến Pháp 1992 (đã sửa đổi 2001), những mong biến tội thành công.

  ĐOẠN I: NƯỚC VÀ DÂN, 53 chữ (10%).

  Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bác Hồ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn đã từng dạy như thế. Nếu ngược dòng lịch sử đến thế kỷ 10 thì ý của Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt.. và xa hơn nữa ko loại trừ Bà Triệu và các vua Hùng cũng từng nói vậy. Do nhân thân của TBT lập hiến (ông Đỗ Mười) chỉ có thể được khắc họa bằng 6 chữ “tả khuynh đến mức bệnh hoạn” và TBT sửa đổi (ông Nông Đức Mạnh) thì chỉ vỏn ven 2 chữ “mờ nhạt” nên thiển nghĩ tội đạo văn, đạo ý của tiền nhân đã được cấu thành, bởi thế Đoạn I đáng được cho Zero điểm.

  ĐOẠN II: HIỆN TRẠNG CM DÂN TỘC DÂN CHỦ VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH, 231 chữ (43,6%) bắt đầu là “Từ 1930” đến “nghĩa vụ quốc tế”.

  Chắc chắn rằng Đảng ta đã có công lao ko thể phủ nhận được trong việc làm cho toàn thế giới hiểu rõ bài học “kinh điển” mà Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi và Quang Trung đã từng dạy bọn xâm lược gốc Hoa, đó là “VN CÓ CHỦ”. Tuy nhiên, nói rằng Đảng ta đã “hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân” là hồ đồ. Chắc chắn rằng CM dân tộc về cơ bản đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ giảm nhẹ tả khuynh để mở đường thực hiện cuộc CM dân chủ đích thực nhằm trao cho nhân dân quyền lực tối thượng trong việc lựa chọn và bãi miễn lãnh đạo, mới chỉ được khởi động một cách cam go. Rất đáng tiếc, Đảng ta đang nổi lên như một trong những thế lực cản trở CM dân chủ cả về mặt tư duy lẫn về mặt hành động thực tiễn.

  Với điều kiện cơ sở vật chất và bối cảnh địa chính trị như năm 1976 thì nhiệm vụ xây dựng CNXH được xem là bất khả thi. Hơn thế nữa, việc quá độ lên CNXH, khi nhiệm vụ thực hiện CM dân chủ chưa được hoàn thành và cố tình bị buông lỏng thì Đảng ta de facto đã phạm phải lời nguyền của Luxemburg, về cơ bản nhân dân bị giới tinh hoa chính trị tước đoạt quyền lựa chọn đường lối, chính sách và lãnh đạo, đất nước ắt sẽ lâm vào tình trạng trì trệ rồi đổ vỡ toàn diện như mô hình Liên Xô.

  Với mô thức: [cách mạng dân chủ đã hoàn thành] + [đổi tên CHXHCN VN để bước vào thời quá độ], thì Đoạn II được xem là tột cùng của tư duy ngụy biện và duy ý chí. Tuy nhiên, do chiếu cố đến công lao đã nhắc đến CM dân tộc nên cho điểm 2/10.

  ĐOẠN III: XUẤT XỨ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HIẾN PHÁP, 140 chữ (27,5%)

  Đoạn này khá hơn 2 đoạn đầu, đã nhắc đến đổi mới, đã có cố gắng trong việc xây dựng thể chế tam quyền phân lập theo định hướng XHCN: Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý. Đáng tiếc là đã bộc lọ rõ 2 tử huyệt, đó là:

  Một là 2 tội của Đảng ta: 1) Bỏ bê CM dân chủ và 2) Duy ý chí thiên tả quá độ lên CNXH, chẳng những ko được kiểm điểm minh bạch mà còn được ngụy biện một cách thô thiển để biến tội thành công “Đổi mới”. Chiến công của những đảng viên và nhân dân, đặc biệt là nông dân đã liều mạng tự cởi trói và nhờ vậy giữ cho đất không bị đổ vỡ toàn diện như Liên Xô đã ko được đánh giá đúng với tầm quan trọng đích thực về mặt thực tiễn cũng về mặt như lý luận. Thế cho nên, cái được gọi là sự sáng suốt và công lao của Đảng ta đã tạo nên một màn sương mờ ảo bao trùm lên hiện trạng và tương lai của đất nước trong thời khắc mang tính sống còn đó.

  Hai là cái tâm tam quyền phân lập theo định hướng XHCN tuy là rất đáng hoan nghênh. Nhưng chẳng qua đó là cái tâm đánh trong bỏ dùi nếu không có những cam kết rõ ràng để thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng và quyền hậu quyết tối thượng của nhân dân.

  Nói tóm lại, theo Đoạn III theo thiển ý của Dove là đoạn khá nhất nhưng cũng chỉ đạt điểm 3/10.

  ĐOẠN IV: CAM KẾT, 100 chữ (18,9%)

  Đoạn này, bị lạc đề. Trong 100 chữ chỉ dành đúng có 6 chữ (6%) để nói đến việc “nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp”. Có cảm tưởng rằng thông qua CN và tư tưởng, Đảng giành cho mình cái vị thế buông rèm trị quốc, đứng trên hiến pháp và tự cho mình cái quyền buộc toàn dân trung thành với Đảng.

  Thiển nghĩ nếu Dove là đảng viên thì Đoạn IV là hoàn hảo bỏi đến 94% là vì Đảng, nếu Dove chỉ là phó thường dân thì e rằng 6% vì hiến pháp là hơi ít.

  THAY CHO LỜI KẾT:

  Nói tóm lại Mở đầu của Hiến pháp 1992 (sửa đổi 201) đó là về CN, về Đảng ta chiếm đến 90% còn về nước về dân chỉ chiếm 10%. Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh hiến pháp chỉ là 6%, bởi thế cam kết trung thành với CN và với Đảng lên đến những 94%.

  Vậy những mong TBT Nguyễn Phú Trọng dành chút thời gian vô cùng quý báu để thôi chỉ đạo mà đích thân làm hiến pháp. Nếu trong lời mở đầu dân và nước chiếm 20% và 94 chữ trong ĐOẠN IV được chuyển sang điều lệ Đảng cho bớt lạc đề thì Dove nguyện cắn cỏ ngậm vành biết ơn.

  Biết rằng, bình hiến pháp thì dễ nhưng làm hiến pháp thì ắt khó hơn Ngu công dời núi, những mong TBT có sức khỏe và trí lực dồi dào noi gương Bác Hồ vì nước vì dân xắn tay làm hiến pháp.

 6. Ich Due says:

  Trong comment này tôi chỉ xin ghi lại Lời nói đầu của hiến pháp một số nước và đưa ra vài bình luận.
  1. Lời nói đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787: “Chúng tôi, nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với mục đích xây dựng một Liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, duy trì an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng chung, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định thiết lập Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.
  2. Lời nói đầu của Hiến pháp Cộng hòa Pháp năm 1958: “Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946, cũng như những quyền và nghĩa vụ quy định trong Hiến chương về môi trường năm 2004.
  Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ sở lý tưởng chung về tự do, bình đẳng, bác ái và nhằm phát huy dân chủ tại các lãnh thổ đó”.
  3. Lời nói đầu của Hiến pháp Ba Lan năm 1997:
  “Cùng quan tâm đến sự tồn vong và tương lai của Tổ quốc,
  đã giành lại được chủ quyền và định mệnh dân chủ kiên định từ năm 1989, Chúng ta, đất nước Ba Lan và tất cả những người dân của nền Cộng hòa,
  Từ những người tin rằng Đức Chúa là nguồn gốc của lẽ phải, công lý và những điều tốt đẹp,
  Cho đến những người không có cùng niềm tin này nhưng tôn trọng những giá trị phổ quát đó được cho là phát sinh từ những nguồn gốc khác,
  Cùng bình đẳng về các quyền và nghĩa vụ hướng tới những lợi ích chung của đất nước Ba Lan,
  Mang ơn cha ông chúng ta vì quá trình lao động, sự đấu tranh và hi sinh lớn lao của họ cho nền độc lập, vì nền văn hóa quốc gia di sản Cơ đốc giáo và những giá trị phổ quát của loài người,
  Thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp nhất của nền Cộng hòa thứ nhất và thứ hai,
  Ghi nhớ công ơn vì đã lưu truyền cho các thế hệ tương lai tất cả những điều quý giá từ di sản hơn một ngàn năm lịch sử,
  Kết hợp lại thành cộng đồng cùng với những đồng bào của chúng ta đang ở khắp thế giới,
  Ý thức được sự cần thiết phải hợp tác với tất cả các quốc gia vì lợi ích chung của nhân loại,
  Lưu tâm đến kinh nghiệm cay đắng khi quyền tự do cơ bản và quyền con người bị vi phạm trên đất nước chúng ta,
  Mong muốn các quyền của công dân luôn được bảo đảm và công việc của các cơ quan nhà nước luôn được thực hiện một cách tận tụy và hiệu quả
  Nhận thức được trách nhiệm của mình trước Đức Chúa hoặc trước lương tâm của bản thân,
  Sau đây thiết lập bản Hiến pháp của Cộng hòa Ba Lan là đạo luật cơ bản của Nhà nước, trên cơ sở tôn trọng quyền tự do và công bằng, sự phối hợp giữa các nhánh quyền lực công, sự đối thoại xã hội cũng như trên cơ sở các nguyên tắc bổ trợ củng cố quyền lực của các công dân và cộng đồng.
  Chúng ta kêu gọi tất cả những ai sẽ áp dụng bản Hiến pháp này cho những điều tốt đẹp của nền Cộng hòa Thứ ba để làm những việc thể hiện lòng tôn kính đối với giá trị vốn có của con người, quyền tự do của mình, nghĩa vụ đoàn kết với những người khác, và tôn trọng những nguyên tắc này như nền tảng không thể lay chuyển của Cộng hòa Ba Lan”.
  4. Lời nói đầu của Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi năm 1966: “Chúng tôi, nhân dân Nam Phi, nhận thức về tình trạng bất công trong quá khứ của mình; vinh danh những người đã hy sinh cho công lý và tự do của đất nước chúng ta; kính trọng những người đã làm việc tạo lập và xây dựng đất nước chúng ta; tin tưởng rằng Nam Phi thuộc tất cả những ai sống trên đất nước này; thống nhất trong sự đa dạng của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi, thông qua những người đại diện được bầu ra một cách tự do, thông qua bản Hiến pháp này như là luật tối cao của cộng hòa để: Hàn gắn những sự chia rẽ trong quá khứ và xây dựng một xã hội dựa trên những giá trị dân chủ, công bằng xã hội và các quyền con người cơ bản; thiết lập những nền tảng cho một xã hội cởi mở và dân chủ mà trong đó chính quyền được thiết lập trên cơ sở ý chí của nhân dân và tất cả công dân đều được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng; thúc đẩy chất lượng sống của tất cả công dân và giải phóng năng lực của mỗi cá nhân; xây dựng một nước Nam Phí dân chủ, thống nhất, có vị trí xứng đáng trong đại gia đình các quốc gia có chủ quyền trên thế giới”.
  5. Bình luận ngắn:
  Sau khi đọc lời nói đầu trong Hiến pháp một số nước, tôi có một vài bình luận sau đây:
  Thứ nhất, có lời nói đầu viết ngắn ngọn, có lời nói đầu nói đầu viết khá dài dòng.
  Thứ hai, trong những lời nói đầu ngắn gọn nhà lập hiến khẳng định rõ chủ thể lập ra Hiến pháp chính là nhân dân và mục tiêu của việc làm ra Hiến pháp là khẳng định chủ quyền nhân dân, giới hạn quyền lực và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
  Thứ ba, trong những lời nói đầu viết dài hơn thì nhà lập hiến ngoài việc khẳng định rõ chủ thể lập ra Hiến pháp chính là nhân dân và mục tiêu của việc làm ra Hiến pháp là tuyên bố và thực hiện chủ quyền nhân dân, giới hạn quyền lực và bảo vệ quyền con người, quyền công dân còn nêu lịch sử hào hùng hoặc đau thương của quốc gia, dân tộc đó.
  Thứ tư, theo tôi, Lời nói đầu của Hiến pháp Việt Nam sửa đổi cần khẳng định rõ chủ thể lập ra Hiến pháp chính là nhân dân Việt Nam và mục tiêu của việc làm ra Hiến pháp là tuyên bố và thực hiện chủ quyền nhân dân, giới hạn quyền lực, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và nêu rất tóm tắt truyển thống lịch sử của nhân dân Việt Nam.

 7. Tịt Tuốt says:

  Có nên bỏ điều 4 trong hiến pháp hiện nay cho lần sửa đổi bổ sung hiến pháp CHXHCNVN lần này?

  Đất nước VN là của dân tộc VN. Việc điều 4 Hiến pháp quy định đảng cộng sản mặc nhiên là đảng lãnh đạo hiển nhiên là sai phạm. Như vậy, đất nước Việt Nam là của riêng đảng Cộng sản, bản Hiến pháp được viết ra là vì quyền lợi của đảng Cộng sản với 3 triệu đảng viên, rõ ràng không phải vì lợi ích của hơn 80 triệu dân không phải là đảng viên đảng Cộng sản.

  Việc chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước đã dẫn tới những hậu quả tai hại. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng độc quyền, lạm quyền, rồi tạo ra tham nhũng, lãng phí đang hoành hoành cả nước. Theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International), năm 2006, Việt Nam xếp hạng 111/163 quốc gia về mức độ tham nhũng. Chính thể chế độc đảng, độc tài đã dẫn đến tình trạng trên, đã tạo điều kiện cho “giặc nội xâm” sinh tồn, và phát triển.

  Thật ra, nay đã có nhiều người dân trong nước, kể cả những đảng viên CS chân chính nhận ra sự bất hợp lý về vai trò lãnh đạo độc quyền của ĐCS, nhận ra sự thiếu và sai với thực tế của cái gọi là HỌC THUYẾT PHÁP QUYỀN XHCN, hay còn gọi là “tam quyền phân công” đặt dưới sự lãnh đạo độc quyền và toàn trị của ĐCS. Trong bài diễn văn tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII vào ngày 19/7/2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần đầu tiên chính thức công bố nội dung của Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và trong hội nghị TW Đảng gần đây nó đã được TBT Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định. Học thuyết này khác với học thuyết tam quyền phân lập vốn là nền tảng của mọi thể chế pháp trị trên thế giới, là không có sự phân lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà chỉ có sự phân nhiệm trong nội bộ các cơ quan nhà nước để đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Tai hại hơn nữa, vấn đề độc đảng đã dẫn đến việc thi hành pháp luật tùy tiện, bắt người trái phép. Hiến pháp thì quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, thế nhưng trong chế độ độc đảng, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, thì Quốc hội chỉ là một bộ phận thi hành mệnh lệnh của Đảng hơn là ra lệnh cho Đảng. Nguyên Chánh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương đã tuyên bố : « án dân sự xử sao cũng được ». Ngành tư pháp không được hoạt động độc lập, phải chịu sự khống chế của một đảng duy nhất, như vậy làm sao có thể xử án công bằng, đặc biệt là khi phải xét xử những đảng viên cộng sản cấp cao ! Biết bao vụ xử oan sai đã hãm hại biết bao dân lành.

  Nguyện vọng của những người VN đã chết và đang sống là xây dựng một xã hội công bằng, tự do, dân chủ. Nền độc lập của Việt Nam, quyền dân tộc tự quyết của nhân dân chỉ có thể được bảo vệ trong một thể chế chính trị dân chủ, công bằng.
  Chủ trương độc đảng không thể xây dựng « xã hội công bằng, dân chủ ». Và đã chủ trương độc đảng thì thay vì chống độc tài lại nuôi dưỡng độc tài, tạo ra bất công, tạo ra tham nhũng, độc quyền, lấn quyền là “giặc nội xâm” mà dân tộc ta cần loại trừ.

  “Học thuyết Nhà nước pháp quyền XHCN” vừa vi hiến, vừa là một loại văn bản bất thành văn đứng trên Hiến pháp. Nếu chỉ sửa đổi hiến pháp mà không có sự sửa đổi Học thuyết Nhà nước pháp quyền XHCN càng lộ rõ hình ảnh Hiến pháp chỉ là một loại văn kiện giả hiệu, chỉ dùng để trang trí mà thôi.

  Như các bạn đã biết, VN là một quốc gia rất đặc thù, một quốc gia XHCN dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN . Do đó, dù bản chất của Nhà nước là pháp quyền, tam quyền phân lập giả cầy, hay “tam quyền phân công” đi nữa về mặt học thuật thì việc áp dụng ở VN cũng đều phải hướng tới cái đích XHCN trên nền tảng chuyên chính vô sản và tất nhiên dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN quang vinh muôn năm. Đó là điều bất di bất dịch ngay cả việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp lần này.

  Trước tình hình ngọn trào dân chủ đang lan tràn khắp thế giới. Các quốc gia độc tài CS chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Trong tình thế cấp bách của dân chúng đòi hỏi một sự thay đổi theo hướng dân chủ, câu hỏi được đặt ra là việc sửa đổi hiến pháp lần này có thật sự mang lại một hiệu quả đổi thay đất nước hay cũng chỉ là một hình thức màu mè mị dân, một đáp số tạm thời của bài toán ngụy biện giải quyết cho vấn đề độc đảng, độc quyền lãnh đạo mà ĐCSVN đang chật vật tìm lời giải. 🙄

 8. Hiệu Minh says:

  Bận tối mũi, bây giờ mới ngó vào, nhiều còm quá rồi, chẳng re được nữa. Mà re thì viết bài mới còn hơi. Chúc bà con đóng góp cho Hiến pháp thật dân chủ, thật văn minh…

 9. NôngDân says:

  + Hiến pháp phải vì dân, do dân và của dân, nó phải đảm bảo cho dân tộc luôn được độc lập tự chủ.
  – Nhưng từ năm 1945 đến nay Việt Nam đã có 4 phiên bản chính thức và một phiên bản sắp ra đời ( trung bình cứ gần 14 năm chúng ta lại sửa hiến pháp một lần ). Thông cảm vì chúng ta đang “định hướng” chưa tìm ra đường đi nên phải thế thôi.
  – Mới đọc bản góp ý của phiên bản thứ 5, Nông dân tớ thấy quen quen, té ra nó chỉ là “xã hội hóa” “ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”, trong đó đã ghi “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền” như vậy sự tồn tại của điều 4 là logic và khách quan (điều 4 đã được trích nguyên xi trong điều lệ đảng). Thích khác đi à, xem lại điều 88 bộ luật hình sự!.
  – Chả mấy khi Đảng cho toàn dân góp ý vào hiến pháp sửa đổi “của đảng”, thế là “trăm hoa đua nở”. Trong nước các bác bên Bauxite Việt Nam, ngoài việc đưa ra “KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992” các bác còn kỳ công tạo nên bản “DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013”. Nhưng đọc kỹ, thấy thiếu “Tính Đảng” trong đó. Ở nước ngoài mấy giáo sư trẻ rất có “tiếng tăm” như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, lại thêm nguyên Tổng biên tập – Nguyễn Anh Tuấn cho ra đời trang “Cùng viết hiến pháp” tới hôm nay mới có vài đóng góp sửa đổi một vài điều, Chắc nhóm chủ trang này còn “Tính toán” sao cho có “Lý” trước khi đưa lên mạng theo phong cách VietNamNet khi xưa.
  + Tóm lại: ý kiến, ý cò càng nhiều càng tốt, không hay cũng không sao. Điều này tránh cho “thế lực thù địch” rêu rao “Đảng ta thiếu dân chủ”. Nhưng phải kiên định lập trường tránh lâm vào tình trạng “lắm thầy, nhiều ma”, vì “Đảng ta là đảng cầm tiền” cơ mà!.

 10. PVNhân says:

  * Vừa viết còm xong chợt nhớ chuyện sau: Thánh kinh chép: Một hôm Chúa vào thành Jérusalem ( Một thành phố hiện nay vẫn còn tại Israel- Do Thái). Thấy đám đông đang chuẩn bị ném đá người nữ tên Madaleina. Bị cáo buộc tội mãi dâm. Luật Do Thái ném đá đến chết người nữ can tội này. Chúa xót thương ngăn cản. Chúa nói: Nếu ai trong các ngươi, tự nhận mình chưa hề mắc tội. Hãy ném đá người phụ nữ này!!!…Kết quả đám đông bỏ đi. Người nữ được cứu sống…Chuyện quá nhân bản, lý tưởng.
  Ông Phạm Duy lấy ý ấy viết bản nhạc: Lạy Chúa nhân từ: Đã trót mang tội gốc. Gái hư thân não nề. Khóc giữa nơi quần chúng. Quỳ cho viên đá quăng!
  * (Chúa cầm một viên đá, phán): Hỡi những ai ở đó. Sẽ đóng vai phán tòa. Nếu thấy không tội lỗi. Thì quăng viên đá coi!!!…và Điệp khúc: Lạy chúa, lạy chúa tôi, thương xót thương xót người! Lạy chúa, lạy chúa tôi, thương xót người, thương xót tôi!!!

  • D.Nhật Lệ says:

   Nếu trong lãnh vực chính trị mà có chút tình bác ái của tôn giáo thì tuyệt vời,ai cũng
   mơ ước nhưng nếu tôn giáo lại bị lợi dụng bởi một thế lực xảo quyệt thì lại càng gây
   nguy hiểm nhiều hơn vì cái ác không bị ngăn chận cả thì sẽ tràn ngập xã hội.
   Có lẽ không nên dùng chữ ‘ném đá’ trong thảo luận hay đối thoại vì nó đã trầm trọng
   hóa một việc bình thường mà những sinh hoạt dân chủ luôn luôn có chăng ?
   Vài thiển ý trao đổi với bác PVNhân.
   Trân trọng.

 11. PVNhân says:

  Tôi thường vào hang Cua đọc còm…Cũng là niềm vui người viễn xứ. Chuyện hiến pháp với tôi hơi bị…cao siêu, nên không dám bàn. Thường trong hang Cua, khi ngón tay cái chỉ xuống …Còm sĩ gọi là ném đá. Ném tất có người nhặt…Kỷ lục nhặt đá hôm nay thuộc về bác HT…Bác lượm được tất cả 228 cục đá… ( Tính đến 8 giờ tối, giờ miền đông Hoa Kỳ). Còn bác có nhặt hay không/ Tùy bác…

  • chinook says:

   Bác PvNhân quên tính số “đá” còm sĩ gửi cho Bác HP.

   Coi bộ cũng bộn , nhưng chắc Bác HP chẳng lượm cục nào.

 12. Nguoi Viet says:

  Một trong những lý do chính các nước tiên tiến như Mỹ Pháp lâu rồi không thay hay sửa hiến pháp là luật pháp của họ quy định việc sửa HP phải thực hiện qua một quy trình rất phức tạp. Thử tưởng tượng nếu việc sửa HP hoàn toàn do quốc hội quyết định thì ngay cả những nước dân chủ lâu đời HP vẫn có thể bị thay đổi xoành xoạch giống như VN ta. Bởi vì khi một đảng nắm đa số tại cả hai nghị viện thì họ có thể sửa HP theo ý mình rất dễ dàng.

  Vừa rồi nhân việc chính phủ Abe muốn tu chính HP, TV Nhật có làm một chương trình về việc này. Qua đó được biết là ông Abe muốn sửa bất cứ nội dung nào trong HP cũng phải qua những bước sau:

  – Đệ trình đề án sửa HP lên QH (các chuyên gia còn tranh cãi xem nội các chính phủ có quyền này hay chỉ các ĐBQH mới được làm).

  – Trình lên hai nghị viện (chúng nghị và tham nghị) để được thông qua. Muốn được thông qua thì phải có ít nhất 2/3 số nghị viên tán thành. Chỉ cần một nghị viện không thông qua là coi như bỏ.

  – Đưa ra trưng cầu dân ý. Nếu quá nửa đồng ý thì cuối cùng bản đề án sẽ được thông qua. Về luật trưng cầu dân ý cũng có nhiều tranh cãi. Một nội dung rất quan trọng của trưng cầu dân ý là phải có đủ thời gian cho các bên tranh luận, tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành lấy ý kiến dân chúng. Vì vậy muốn thông qua một tu chính phải mất hàng năm trời chứ đâu làm cái rụp như VN ta tuyên bố là cho các vị 3 tháng đóng góp ý kiến (mà lại chọn đúng dịp Tết nữa chứ!).

  Vì vậy thay vì góp ý với đảng về nội dung HP, các nhân sĩ trí thức trước hết nên đòi hỏi việc tu sửa HP phải làm theo đúng một quy trình trong đó đảm bảo nhân dân thực sự có quyền chọn một bản HP cho mình.

 13. Sóc says:

  Ở nhà Tra Doan, một còm sĩ trẻ của Hang Cua tối qua có một bọn tre trẻ bàn về hiến pháp.
  Voi:
  Sóc:
  Tra Doan:
  Tịt mù: suỵt
  Rồi cuộc tranh luận bắt đầu nóng lên, Tịt nói: thôi lấy con vịt bầu ra đi, cho cái chợ hoạt động. Hai con vịt bầu khác tên Sóc, Voi tự ái đi ngủ , không nói nữa. Ra nhà bác Hiệu Minh nói vây. 😀

  Nói thật là trong 4 Đứa hôm qua nói, ai cũng nói đàng hoàng, trừ Sóc.
  Chỉ sóc thì nói rất vịt bầu : đất nước yên ổn, dân chúng ổn định, sung túc thì chẳng có ma nào dở hơi đi đọc hiến pháp. Chỉ khi nào xã hội có những mâu thuẫn cao trào không giải quyết đươc và bất ổn, cần có những thay đổi từ thượng tầng, thì ng ta mới đưa hiến pháp ra để sửa đổi, nhằm tìm những luật mới nhằm giúp những sự thay đổi đó được luật pháp bảo vệ,.

  Vì nghĩ vậy, nên Sóc đi đọc hiến pháp và hiến pháp dự thảo. Mới đọc được nửa trang, vẫn chứ Đảng to đùng…
  Sóc không đọc nữa, về ngủ thôi.

  Nhưng vốn là dân kinh doanh, quen đọc hợp đồng chi tiết để hiểu đúng bản chất, sóc hứa bỏ qua cảm tính chán chữ Đ để đọc kỹ hiến pháp 1992, và hiến pháp dự thảo sửa đổi. Rồi tối nay sẽ tám với bà con.

 14. Ngô Thế Minh says:

  Tôi định viết cái còm để góp ý nhưng viết cách nào cũng thấy tiêu cực cả. Vừa đọc bài này trên RFA thấy người viết diễn tả được điều tôi muốn nói nên tôi in chuyển link đến cho ai quan tâm việc này. Tôi chắc là Hiến Pháp mới đã viết xong từ lâu rồi, hỏi ý cho có màu mè dân chủ, không ngờ trí thức nhẹ dạ, mắc bẩy.

  http://www.viet-studies.info/kinhte/KhongGopYHienPhap_Kami_RFA.htm

  Tôi cũng rất tiếc khi thấy các tiến sĩ toa’n, tiến sĩ vật lý cũng viết bài hay mỡ website viết hiến pháp. Thật là uổng công.

  Trước khi gửi phản hồi này, nhất là câu cuối, tôi đã dự đoa’n trước có nhiều người không thích nên cũng mong tiếp nhận các ý kiến khác biệt.

  • mười tạ says:

   nếu quốc tịch bác là Việt nam thì HP này là của bác,
   nghe bác nói tôi cho (not chắc) là bác thuộc cái nhóm đã viết xong từ lâu rồi hoặc thuộc trường phái than thân trách phận, hehe

  • chinook says:

   Đọc cái còm của Bác Ngô thế Minh làm tôi nhớ đến một người ban trẻ, dúng ra là bạn của em tôi.

   Cậu này con nhà nghèo, có chí lớn. Chịu khó và với nhiều nghị lực khoảng năm 1970 Cậu tốt nghiệp Chính trị Kinh Doanh Đalat và có được một công việc tốt, hợp khả năng, trong một cơ quan Chính phủ.

   Cậu lại bị một chứng bịnh ngoài da quái ác. Da xần xùi nổi từng dề trên cổ. Đi rất nhiều thầy , Tây có, Ta có đều không kết quả. Tôi khuyến khích và đưa Cậu đến gặp Bs Trịnh Kim M Đ trên đường Cao Thắng.

   Gặp Bs, câu hởi đầu tiên của Cậu là :
   Tôi có vài câu hỏi : Thứ nhứt Bác sĩ có thể cho tôi biết là bệnh của tôi có thể chữa được không ? kế đến là…

   – Tôi biết Anh đang lo âu và căng thẳng , Bs ngắt lời, rồi bà từ tốn tiếp: tôi chưa xét nghiệm nên chưa thể trả lời Anh được. Nhưng Anh nên nhớ, bịnh thì phải chữa. Ta là người ,đâu phải là cây cỏ mà để mặc được.

   Câu trả lời thẳng và rất nhân văn của Bs M Đ đã cứu Anh Bạn trẻ của tôi và luôn ám ảnh tôi. Ta là ngưòi, luôn phải phấn đấu, dù trong những hoàn cảnh coi như tuyệt vọng.

   • Ngô Thế Minh says:

    Cám ơn bác Chinook và bác muoi ta đã có phản hồi. Tôi nghĩ tinh thần phấn đấu trong hoàn cảnh nào cũng đáng quý, nhưng ở đây là chuyện phí công sức khi nỗ lực của mình tiêu hao vào các ưu tư nằm ngoài vòng ảnh hưởng của mình. Vì ưu tư thì rất nhiều mà ảnh hưởng có giới hạn nên nếu đặt ưu tiên không đúng chỗ thì sẽ phí công, uổng sức. Tiếng Anh thì gọi là “circle of concerns and circle of influence” còn tiếng Việt hình như là chém gió (?)

    Đây là nhận xét chủ quan của tôi dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các nguyên tắc về làm việc có hiệu quả.

    Tôi thấy Ông bà Bill and Melinda Gates dùng mấy chục tỉ đô la vào việc thiện mà nỗ lực và tôn chỉ foundation của họ chỉ nhắm đến ba điều, nhờ đó chỉ mấy năm sau họ thành công. Ông Steve Jobs lúc về làm làm Tổng Giám Đốc Apple lần thứ hai thì việc đầu tiên là cắt bỏ trên 300 dự án xuống còn 18 (hay 15 gì đó – xin lỗi tôi cũng không nhớ chi tiết), dù ông ta nói rằng các dự án bị cắt cũng rất hay.

    Tôi không có ý nói các giáo sư Toán và Vật Lý đừng làm việc này việc kia vì ai cũng có trách nhiệm với ã hội, với tiền đồ đất nước. Tôi chỉ nói là họ phí công sức chuyện Hiến Pháp này, rất uổng !

 15. Thu Ta says:

  Bác HM nhầm rồi. Đề nghị vào báo điện tử Đảng CSVN đọc bản 2013 và nhớ đọc câu cuối cùng của HP như sau:

  Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ … , nhất trí thông qua trong phiên họp ngày … tháng … năm 2013, hồi … giờ … phút.

  Thế nhé, Nhà nước đã làm xong xuôi hết rồi. Nhiệm vụ của nhân dân là chọn ngày tháng để điền vào thôi. Sướng quá các bác nhỉ!

  Bây giờ tôi xin bàn về việc tại sao VN cứ lai rai sửa đổi HP mà bọn đế quốc Mỹ và thực dân Pháp lại không.
  Các bác cứ hình dung như thế này: nước VN như là một cái phòng và người dân VN ngồi trong phòng đó.

  HP 1946 như một cái bóng đèn tròn trên trần nhà. Vì vậy mọi người dân đều được hưởng ánh sáng như nhau dù yếu ớt.
  Đến năm 1959, HP này lại được thay đổi( do hết điện hay bóng bị vỡ?).

  HP 1959 như một cái đèn dầu để trên một cái ghế cao trong phong. Đảng là cái chân đèn, dầu là tư tưởng HCM còn bóng đèn là CN Mác Lênin. Tùy theo vị trí ngồi và hướng ngồi mà người dân được hưởng ánh sáng nhiều hay ít. Có một số người không có ánh sáng vì vướng bởi cái chân đèn. Ưu điểm của HP đèn dầu là rẻ tiền. Khuyết điểm của nó là phải châm dầu thường xuyên ( tức là bồi dưỡng tư tưởng HCM) và bóng đèn hay bị ám khói. Vì vậy, ánh sáng của CN Mác Lênin lúc mờ lúc tỏ.
  Công an và Quân đội như là 2 người đứng giữ chân đèn để đến khỏi bị đổ. Đó là lý do tại sao trong HP có ghi là QĐ và CA trung thành với Đảng. Vì thế một số người bị che bởi bóng của 2 anh chàng này thì cũng dễ hiểu.
  Ngoài ra những người dân cũng bị che bóng lẫn nhau. Chẳng hạn người nào ngồi dưới đất sẽ bị che bởi bóng của người ngồi trên ghế. Càng trên cao và càng gần đèn thì hưởng càng nhiều ánh sáng.

  Các HP sau này như HP 1960,1980, 1992 hay Dự thảo 2013 thực chất cũng chỉ là thay cái đèn dầu cũ bằng đèn dầu mới mà thôi. Dù thay đổi kiểu dáng đèn hay vị trí để đèn thì nó cũng không thay đổi bản chất của đèn dầu là phải cần dầu, bóng đèn và chân đèn cùng với người giữ chân đèn.

  Vì thế chúng ta có thể gọi HP của VN là Hiến pháp ĐÈN DẦU.

  Các bác lại hỏi: Thế thì bọn Đế quốc, Thực dân dùng HP đèn gì?
  Xin thưa: Bọn chúng không dùng đèn ạ! Bọn chúng dùng ánh sáng Mặt trời.
  Vâng, dưới ánh mặt trời thì tất cả mọi người đều bình đẳng. Người dân có quyền lợi và trách nhiệm như nhau. Chẳng hạn, trời nắng đẹp hay mây mù thì mọi người đều được hưởng giống nhau. Điều quan trọng nữa là ánh sáng Mặt trời thì vĩnh cửu. Vì thế HP Mặt trời được sử dụng cho đến …tận thế.

  Thế các bác nhé! Chọn ĐÈN DẦU hay MẶT TRỜI là quyền của các bác.

 16. […] Ngô Văn Hải – Bản tham gia góp ý dự thảo Hiến Pháp (Dân Luận).  – Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá (Hiệu Minh). “Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ […]

 17. […] Ngô Văn Hải – Bản tham gia góp ý dự thảo Hiến Pháp (Dân Luận). – Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá (Hiệu Minh). “Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ […]

 18. Người nhà quê says:

  Của đáng tội Nhà quê cháu từ hồi biết đọc biết viết đến nay đã ”trở về già hết duyên” chưa hề đọc Hiến pháp nước nhà . Nói đúng ra vì nhà cháu từ hồi được đi học dưới mái trường XHCN đã
  được giáo dục để trở thành ”con người mới ( công cụ) xhcn” đã chỉ biết”tin tưởng tuyệt đối” vào đường lối sáng suốt của Đảng nên chỉ biết sáng đi học ở trường, trưa về nhà bỏ sách vở vào góc giường , và vội vài bát cơm với mấy miếng cà muối mặn và rau muống luộc chấm tương, hoặc canh cà chua , có khi còn lấy nước lã chan cơm với muối vừng…rồi nghỉ trưa một lúc là phải đuổi 2 con trâu đi chăn… Khi ra trường thì chỉ biết làm hùng hục để kiếm sống, rồi lập gia đình, sinh con cái , cày đầu với cuộc mưu sinh , rồi chiến tranh liên miên …nên cứ tin đường lối chính sách đã có đảng với nhà nước lo, đến khi nhận ra là đã sa ngã vào tay họ Mã thì than ôi cũng ” liều nhắm mắt đưa chân / thử xem con tạo xoay vần đến đâu ?”. Nghĩ mình thân phận dân đen /
  biết nhiều, chuốc khổ mua phiền vào thân. Thế rồi thôi cũng chẳng buồn ”nghiên cứu” Hiến pháp làm gì. Ngày nay nhờ thông tin mạng , hôm mới rồi đọc được mấy bài phân tích về Hiến pháp sửa
  đổi của các nhà trí thức tâm huyết như GS Hoàng Xuân Phú, GS Tương Lai…mới ”vỡ ra” được nhiều điều. Ấy cái dân nhà quê chúng cháu đều ngu ngơ thế cho nên Cụ Tản Đà mắng cho từ đời tám hoánh mà có chịu tỉnh ngộ ra đâu :” Chỉ tại thằng dân ngu quá lợn / Cho nên chúng nó mới làm quan!” Vì lẽ đó nhà cháu cũng góp mấy lời nhăng cuội để cho hả hơi rượu . Mong chủ nhà và các còm sĩ thông cửm ạ !

  • Tịt mù says:

   Bác làm cháu nhớ hồi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên ở Công ty liên doanh, sau một hồi bầm dập với ngoại ngữ, phần mềm, xong xuôi tới ông khác phỏng vấn:
   – Em biết sắp tới là bầu cử QH khóa mấy không? (sắp có đợt bầu cử)
   – Dạ không! 🙄
   – Làm cách nào em chia 2 viên kẹo cho 3 người?
   – Dạ em không chia được! 😳 (quê 1 cục lun)
   – Mức lương em đề nghị là bao nhiêu?

   Thế mà hôm sau có đt gọi lên nhận việc với lời nhận xét: thấy mày thiệt thà quá
   (pv xong cháu hạ quyết tâm phải cập nhật tình hình an ninh – chính trị mới được 😆 )

 19. nicecowboy says:

  Lão Cua ơi, Cao bồi xin phép lấy ý của entry này đưa vào FB của chăn bò nhé ! Tịt ngòi hết ý rồi, lại lười nữa ! Hihi, rộng lồng bỏ qua cho nhé.

 20. huu quan says:

  em vừa ra Hà Nội, gặp ông chú có hơn 50 năm tuổi Đảng, câu đầu tiên ông chú hỏi là “Mày làm báo, ở trong đó mày có tham gia góp ý cho Hiến Pháp không?”. Em ngơ ngác vì chuyện góp ý Hiến Pháp thì em ít để ý, ông chú hỏi tiếp “Vậy ý mày góp như thế nào?” Em tặc lưỡi “Xóa bỏ điều 4 là xong”. Ông chú lắc đầu: “Vậy là mày hỏng rồi”. Em lại ngơ ngác tiếp vì chẳng biết sao mình góp ý lại hỏng.
  Sau ông chú giải thích tiếp em mới biết tại sao mình hỏng. Ông chú em gốc nông dân, học hành chưa tới nơi tới chốn, nhờ Đảng mà được đi bộ đội, được lên cấp và cấp nhà cấp cửa. Giờ về hưu cắt nửa đất cho thuê tháng cũng hơn ngàn đô mỹ, thêm lương hưu gần chục triệu nên ông sống khoẻ. hèn gì ông bảo vệ Đảng

 21. Ngứa mồm says:

  Dự thảo HP mới, phần mở đầu gồm 447 từ, và chém gió chả khác gì Đây là khẩu hiệu chứ HP gì “Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

  Tôi không tin là họ thực tâm muốn thay đổi HP. Xem mở đầu copy từ đường link của Du lon vien HT

  “Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

  Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Với khát vọng độc lập, tự do, bằng tinh thần tự lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

  Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

  Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ quyền nhân dân, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; thực hiện công bằng xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

  Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

 22. quanghp says:

  Khi vào nhà sách thấy Hiến pháp, thấy dự thảo trên báo thì tôi cũng đọc thử một đoạn rồi thôi vì:
  1. Thấy chẳng ích gì, đọc mất thời gian.
  2. Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản, ĐCS lãnh đạo toàn diện. Hiến pháp do đảng soạn, mục tiêu là để cai trị, để bảo vệ đảng, để phục vụ lợi ích trước mắt của đảng, còn lợi ích của người dân của dân tộc thì đứng sau lợi ích của đảng, dân có ý kiến có thể đảng cũng có bộ phận tiếp nhận, nhưng nếu ý đó chỉ có lợi cho dân mà không có lợi cho đảng thì đảng không bao tiếp thu, đi ngược lại với ý định của đảng (đòi bỏ điều bốn chẳng hạn) thì dễ bị đảng coi là thế lực thù địch.
  3. Đọc HP hiện tại thấy mang nặng tính tuyên truyền và ca ngợi đảng, đôi khi thấy điều này có phể phủ nhận điều kia. Sau HP là luật, sau luật là nghị định, sau nghị định là thông tư … mà cái sau thì phủ định cái trước, con thì phủ định mẹ (HP công nhận quyền biểu tình của người dân, nhưng nghị định và chỉ thị của chính phủ thì cấm tụ tập đông người, 5 người tụ tập gọi là đông)
  4.Thể chế nào thì sẽ đẻ ra hiến pháp đó. Muốn có HP tiến bộ, HP thực sự vì độc lập và cường thịnh của dân tộc, vì tự do hạnh phúc của người dân thì phải trước hết phải có thể chế thực sự vì dân tộc vì người dân, chứ với một thể chế chỉ vì sự tồn vong của đảng trong khi đảng đó đó có “một bộ phận không nhỏ” là “sâu” thì đừng hy vọng có bộ hiến pháp tiến bộ và trường tồn.

  • Người nhà quê says:

   Nhà quê chúng cháu thì bảo” cái sau nó đù mẹ ”cái trước để ”giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” chứ không dùng từ Hán Việt ”phủ định” đâu bác ạ.

  • mười tạ says:

   chà, còn đang thắc mắc gà có trước hay trứng có trước đây mà 😀

 23. KTS Trần Thanh Vân says:

  Bà Phó Chủ tịch Doan bảo Hiến pháp VN dân chủ nhất thế giới.
  Tôi cũng nói y chang như bà Pho Chủ tịch Doan

 24. Rượu Cá Tầm says:

  Thưa các bác ,

  theo ý em thì việc xây dựng bản hiến pháp mới là một công việc nghiêm túc , quan trọng.Việc này có thể kéo dài mười năm , hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa , song nhất định chúng ta không ngừng sửa chữa , sửa đổi …

  Kính các bác một chai Grappa …

 25. nicecowboy says:

  Điều X : Đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước…
  Điều Y : VN là một nước dân chủ. Công dân VN có toàn quyền làm chủ đất nước…

  Trong bản dự thảo Hiến pháp có 2 điều như trên (hoặc tương tự ). Mới đầu Cao bối thấy tưởng đâu 2 điều này rất là mâu thuẫn với nhau ! Nhưng sau đó đọc kỹ hơn thì thấy 2 điều đó cũng chả có gì mâu thuẫn, vì đã có thêm điều Z.

  Điều Z : Công dân VN được xác định là những người đảng viên CSVN.

  Hay, NCB khoái lý luận, và phải phục cách thảo HP rất logic của mấy ảnh !

  • Xôi Thịt says:

   Chia sẻ với lão chăn bò, lão XT đi đường thấy khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác hồ vĩ đại”, lúc sau lại thấy “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, dừng xe tần ngần không biết nghe ai 🙂

   • Duc says:

    Em có một thắc mắc: bác XT đi xe gì vậy? ^^

    • Xôi Thịt says:

     Đi bộ, nhưng phải nói là “xe” nghe cho nó sang (không “hứng”) 😉

    • Duc says:

     Đi bộ mà còn tìm tấm gương để “sống, chiến đấu” thì rõ sang. Hẳn là đợt tới dân ta sẽ quẳng hết xe cộ ra bãi rác. Các nước khác tha hồ sang đây mà nhặt. 😀

   • nicecowboy says:

    Ah, bác Xôi Thịt tưởng là mâu thuẫn trong 2 khẩu hiệu đó sao ? Không đâu, có một khẩu hiệu thứ 3 nữa đó, tại bác không thấy thôi . Khẩu hiệu đó là : “Bác Hồ chính là Hiến Pháp và Pháp Luật”. Đọc xong khẩu hiệu thứ 3 này, bác XT thấy đâu có gì mâu thuẫn trong 2 khẩu hiệu trước phải không ?

    Uh, sau này con cháu của bác cũng hay nói theo khẩu hiệu thứ 3, nhưng nói trắng trợn và thực tế hơn, như vầy : “Tao là luật đó, luật cũng là tao !”.

   • Rượu Cá tầm says:

    Bác nghĩ kỹ đi , hai câu ấy rất khớp với nhau , vì Bác cũng là tác giả của Hiến pháp và pháp luậi …..

    Bác mất rồi , nên chúng ta phải chế lại cho phù hợp với nhu cầu và mong ước của chúng ta chứ….

 26. VT says:

  Trường mình chuyển sang giảng dạy tín chỉ cả 5 năm rồi nhưng nội dung chương trình giảng dạy thì không thay đổi bao nhiêu chỉ chuyển đổi hình thức tựa như là ăn cháo nhưng trước dùng tô , giờ dùng chén cho lịch sự. Từ năm ngoái Trường phát động phong trào viết lại giáo trình cho phù hợp với đào tạo tín chỉ .khổ nỗi khi nghiệm thu , trường trả tiền công viết theo số trang .Do vậy để kiếm thêm chút cháo , ở mỗi phần mở đầu của các chương tác giả đành phải viết khá dài để tăng số trang vì chỉ phần này là chém gió được còn phần nội dung thì phải theo kết cấu chặt chẽ rồi có chém cũng không đáng kể .
  Không biết các nhà chấp bút viết hiến pháp có bị vướng quy định như trường hợp này không mà lời mở đầu cũng hoành tráng thật ?
  Sáng nay đọc bài tường thuật trên Quê choa về cuộc gặp của các vị nhân sĩ , trí thức để góp ý việc sửa đổi HP mà thấy mà thấy thương cho các vị…xã giao , rào đón , nhạt nhẽo ..Các vị toàn “vua biết mặt , chúa biết tên” mà còn vậy thì mình dân đen góp ý gì đây ??

  • mười tạ says:

   lần đầu nắm tay bạn gái ai chả run run,
   đầu lạ, sau quen mà bác! 😀

 27. Hạnh Nguyên says:

  Tôi sống trong xã hội VN đủ lâu để cảm thấy mất hêt lòng tin vào những cái gọi là sửa đổi góp ý, phê bình để mong một sự thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi cũng vừa vote vào ô của những người chưa bao giờ đọc hiến pháp nước nhà. Do bản thân chậm tiến hay cách thức cai trị của ĐCS đã khiến cho mọi người dân hoặc bất mãn “chém gió” búa xua hoặc bàng quan , thờ ơ với vận nước? Mà suy cho cùng, người dân có quyền gì đâu? Tôi thật sự khâm phục những người dũng cảm dám nói lên những quan điểm, những chính kiến của mình… cho dù biết một con én chẳng làm nên được mùa xuân … nhưng đã có những cơn gió nhỏ mát mẻ thổi …

  • Người nhà quê says:

   Ấy người dân được chứ bác . Nhà cháu xin nhại câu thơ của Tú Mỡ để nói về sự ”được ” này:
   “Tự do dân chủ tuy thua thiệt / Nhưng được hơn người cái giá (hàng hóa) cao”

 28. Minh says:

  Có sửa ngàn lần thì VN cũng chỉ đến thế thôi. Không tin là có thay đổi gì.

 29. Sông Hàn says:

  Ha ha cô HT bị đoánh điểm liệt nhiều nhể? Thiệt y như lãnh tụ buổi đầu rúc vầu hang cua. Mà nhìn chung thì lãnh tụ đi đâu cũng bị ghét vì tội tinh tướng quái dị lại bắt chước con Phẹt liệt he he!!

  Chi bộ hang Cua thân mến: Sông Hàn có mấy nhời thế nài hông rõ là được hông? Mà hông được vưỡn nói há há!

  Không nên cứ thấy dư luận viên là dè bỉu, càng không nên thấy người ta bất đồng chính kiến với mềnh lại coi là dư luận viên, đánh điểm liệt cồng măng người ta. Dư thế gất là mất dân chủ, phỏng ạ? Ta tôn trọng quyền được nói của người, miễn là nó nói có lý. Ta bẩu vệ quyền đó thế mới là dân chủ.

  Còn hông nên chấp dạng như Sông lâu lâu lại Bam phát đến nỗi Tổng Cua sang bẩu: Sông Hàn biên Dịch như Tinh hí hí!!

  @ Cô HT: Cô là cái chi chi, anh nói chung đéo quan tâm đâu, miễn cô thở nhời có lý. Khi cô đọc và hiểu được vì sâu cồng sĩ ở Hang Cua nài thường là thiên về hướng dân chủ, mong muốn một xu hướng dân chủ tốt đẹp cho xứ Lừa.

  Những thứ mà Bê hứa hẹn, nói chung là đéo phù hợp lắm với thời cuộc (tức là lạc hậu), huống hồ đới chỉ là chém gió suông, nên gất khó để bắt những cái đầu lâu thực sự tin hoặc ngừng công kích, hoặc cảm thất sốt guột, hông thỏa mãn.

  Anh (có nhẽ) cũng đồng quan điểm với họ về việc chỉ có dân chủ hóa.

  Củ tỷ như cái bản sơ thảo Hiến Pháp 2013, anh he he đéo cần nghe giảng về Đảng quang vinh vĩ đại thế nầu. Anh chỉ quan tâm tới việc anh thực thi công dân quyền ga sao. Anh có quyền đuổi cổ bọn đầy tớ của mềnh hay không.

  Cô nhìn vầu cái hiến pháp sơ thảo bằng đúng cái đầu lâu của mềnh, tư duy thêm tí thì hẳn sẽ thấy rõ cái bánh vẽ đó nó to biết chừng nầu. Chiên gia chém gió, công phu thượng thừa hông phải là chi bộ Hang Cua, hay anh mà chính là Bê, thế mới mấu!

  Khi cô nhìn đúng sự việc thì he he cô hẳn hông thở những nhời như vầy nữa. Ngoại trừ mỗi cồng măng được 10 khìn ông cụ. Nếu thế cô cho anh địa chỉ, anh tòng quân liền he he!!

 30. Nguoi Viet says:

  Mới đọc mấy dòng đầu bản HP sửa đổi đã thấy mâu thuẫn rồi: điều 1 nói VN là một nước dân chủ, điều 4 lại quy định đảng cs lãnh đạo nhà nước và XH.
  Vậy góp ý các nhà soạn thảo HP là hãy chọn một thôi. Nếu chọn dân chủ thì bỏ điều 4, còn muốn mặc định đảng cs lãnh đạo thì nên bỏ chữ “dân chủ” ra khỏi hiến pháp.

 31. […] Ngô Văn Hải – Bản tham gia góp ý dự thảo Hiến Pháp (Dân Luận).  – Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá (Hiệu Minh). “Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ […]

 32. HT says:

  Các bạn trẻ hãy đọc bài này. Đừng nghe lời những người suốt ngày la cà trên mạng, chửi bởi chế độ. Đừng nghe lời những nhà báo salon, sống bằng quá khứ:

  http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=114&CategoryID=7&News=6136

  • xanghứng. says:

   Hoan hô nhiệt tình bảo vệ chế độ của anh Lơ Tốt.

   Nhiệt tình thì tốt, có điều, anh cần đi học. Học đọc, học viết và học nói cho sõi rồi hãy tuyên truyền, kẻo phản tác dụng, bọn trẻ nó cười vào mũi cho !

   Tặng anh ca dao Việt Nam:

   Chuông, khánh còn chẳng ăn ai,
   Huống chi mảnh chĩnh nằm ngoài bụi tre.

   Chuông, khánh còn chẳng ăn chè,
   Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi !

  • Duc says:

   Anh Hoàng Tuân này, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa coi anh là Dư luận viên. Anh cứ việc còm theo ý của anh và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, đề nghị anh ko đưa vào còm của anh những mở ngoặc đơn (“hộc máu mồm”, “kẻ điên tiết”…) hay nhân danh người khác để tuyên bố này nọ. Mình chỉ có quyền nhân danh mình thôi. Nếu anh có thiện chí thì lưu ý đến đề nghị của tôi. Ngược lại, anh sẽ thấy là càng ngày càng có nhiều người thumb down luôn mà chẳng đọc. Tệ hơn, họ sẽ coi như ko có anh trong Hang Cua đấy.

   • HT says:

    Tôi chưa bao giờ là dư luận viên cả. Tôi chỉ thấy một số bạn trẻ khỏe mạnh, có trí tuệ…nhưng hay than vãn vì đọc các mặt xấu trên các trang tin, blog…mà thấy thật tiếc cho nguồn lực quốc gia.

    http://phapluattp.vn/20130205120454375p0c1013/nguyen-bo-truong-nguyen-dinh-loc-trao-kien-nghi-sua-hien-phap.htm

    Xin đọc tin này để biết nhiều trí thức vẫn góp ý cho hiến pháp chứ.

    Mà kể cả có dư luận viên thì sao. Nên có đội ngũ như thế. Vì giới trẻ vào một số blog, trang mạng…chỉ nhìn thấy những còm hằn học, căm ghét chế độ thôi. Các em có niềm tin, có động lực để học tập không, khi bị ảnh hưởng bởi những lời như thế?

    • Tatsuya says:

     Niềm tin? niềm tin bạc nhược đến độ dân quân hi sinh cả vạn người ở cuộc chiến biên giới với quân xâm lược TQ mà đến cái bia đá các bác còn cho phá nó đi thì hỏi làm sao người trẻ họ tin.

    • Tưởng Cán says:

     Xin mời tiếp tục, tôi sắp tin!

  • Sông Hàn says:

   Thêm một tý nữa, cho cô HT: Cồng sĩ Hang Cua hông trẻ mấy đâu, tuyền bọn già khắm, hoặc chí ít là qua tuổi nhi lập gồi cô ạ. Cô hông phải hô các bạn trẻ, các bạn trẻ, họ cười cho đới! Anh thiệt hông la cà net, mở bến Bựa thì xuống đường biểu tình mẹ nó gồi còn đâu!!

  • Tatsuya says:

   Mấy ông cho dù soạn cái HP nó có hay cỡ nào, nhưng các ông có bao giờ làm đúng theo HP đâu… ở xứ lừa mà đồi quyền công dân theo HP thì thôi rồi… đợi đến mùa sau đi.

  • Dung HN says:

   Anh Vũ chém gió chả khác gì ông Nông Đức Mạnh và các nhà lãnh đạo VN. Chém gió xong về lấy cô vợ trẻ, vứt mẹ nó chủ nghĩa Mác với Lê đi. Tôi thấy ngứa tai với triết lý cafe của ông này. Starbucks nó vào sẽ hớp hồn tuổi trẻ. Cứ đứng đấy mà nói phét

   Xem bài trên thì cũng nên xem bài này cho đa chiều.

   http://quechoa.vn/2013/02/04/3-xu-cafe/

  • mười tạ says:

   chết nhé HT,
   dám đụng đến la cà đại ca và salon đại bịp hả? 😀

 33. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

  trích :”Nhỡ sau mình đánh thắng thêm vài thằng nữa thì sao. Và có cần đưa “chiến thắng” vào Hiến pháp không?”.Đương nhiên chỉ VN đánh đến đây thôi, nhỡ sau này có đánh thêm vài thằng nữa thì cũng ghi là:” Ngày..Tháng…Năm XXXX thuộc địa Giao Chỉ của nước Đại Dạng Háng Dzĩ Đại đã đánh thắng thằng YYY, đem dzinh quang về cho nước mẹ Đại Dạng Háng. Tụi nó đã tính trước hết rồi.

 34. Nguoi Viet says:

  Chả bao giờ có đủ kiên nhẫn đọc hết các nghị quyết, văn kiện của đảng và nhà nước. Hiến Pháp thì cũng vậy thôi.

  Hiến Pháp nước ta là của đảng chứ đâu phải của dân. Vậy thì cần gì dài dòng văn tự. Thiết nghĩ bản HP mới chỉ cần 2 điều là đủ:
  Điều 1: Đảng CS lãnh đạo đất nước.
  Điều 2: Bộ chính trị và các đảng bộ điều hành và quản lý đất nước bằng các nghị quyết của đảng.

  Thực tế VN hiện nay diễn ra đúng như vậy.

 35. quanbienthuy says:

  to admin,

  You encourage readers to reply. However, my post did not appear. Am I welcome here?

  • nicecowboy says:

   Chắc tại chương trình wordpress đang bận dịch còm của bác sang tiếng Việt đấy !

 36. […] Ngô Văn Hải – Bản tham gia góp ý dự thảo Hiến Pháp (Dân Luận).  – Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá (Hiệu Minh). “Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ […]

 37. Dzung says:

  Hiến Pháp (HP) 1946 không thua HP của một nước Dân chủ nào (cũng có 7 điều như HP Mỹ) nhưng chưa được tôn trọng. Tôi nghĩ HP 46 vẫn còn hiệu lực vì chưa có tu chính án nào có đầy đủ pháp lý thay thế nó.

  Những cái gọi là HP bắt đầu từ năm 1959 thì đúng hơn nên gọi là Nghị Quyết của Đảng vì theo điều 7 của HP46,
  những thay đổi phải được đưa ra toàn dân phúc quyết. Cho dù những cái HP nầy có được 100% người dân miền Bắc chấp thuận thì vẫn vi hiến vì theo điều 2 của HP 46, nó phải được chấp thuận bởi dân miền Nam nữa.

  Ngay cả chính HP 46 vẫn chưa được toàn dân VN phủ quyết, nhưng những HP sau nầy đã tu chính nó như vậy vẫn mặc nhiên chấp nhận HP46 rồi. Đã chấp nhận thì phải làm cho đúng, nếu không là vi hiến.
  Nếu vẫn không phục, thì đem HP 46 ra cho toàn dân phủ quyết. Dám không?

 38. D.Nhật Lệ says:

  Hiến Pháp là ý chí đi tìm hạnh phúc của toàn dân và thể hiện tinh thần của đất nước,chứ không phải đất nước của một đảng phái nào độc quyền cả.
  Thế nhưng,người Cộng sản VN.lại lợi dụng HP.để tuyên truyền cho đảng mình hầu giữ điạ vị
  độc quyền thống trị mãi mãi.Đó là điều không giống bất cứ nước nào,trừ vài nước cộng sản vì
  họ không quan tâm cái gì khác ngoài cái đảng của họ.Tai họa là ở chổ này vậy.
  Đành hát theo nhạc của Vũ Thành An “có biết đâu niềm vui đã nằm trong…thiên (đảng) tai ! “.

 39. hgiang says:

  Hg chưa đoc HP nhưng không thấy xấu hổ, vì nghĩ Quốc hôi, Hiến pháp, Tòa án, Luât pháp ….. kể cả đất đai, tài sản …… đều dưới quyền của Dảng CS, mình biết hay không cũng vây thôi
  Nghe đâu NBChâu, Dam Thanh Sơn …. có mở forum gop y HPhap ?

  • HT says:

   Ban Hgiang biết về Hiến pháp hiện tại và các Luật hiện nay thì sẽ giúp bạn sống tự do hơn, bảo vệ được quyền của bạn và gia đình, khi có người xâm hại.

   Đừng bị tác động nhiều quá bởi những trang tin chỉ đưa những mặt xấu của xã hội. Bởi xã hội ta còn nhiều mặt tốt mà những trang tin, blog đó không đưa, làm nhiều người bi quan, chán làm việc.

   Nhiều người thích HM Blog vì ngoài phản biện xã hội, anh cũng đưa nhiều bài về các tấm gương tốt, làm người ta thấy cuộc đời này đáng sống lắm chứ.

   Những kẻ thâm độc chỉ thích giới trẻ không lao động mà suốt ngày lên mạng đọc những mặt xấu của xã hội, rồi ngồi 1 chỗ bình luận…

   Khi bạn càng lao động hăng say, càng có nhiều cống hiến cho xã hội thì tiếng nói của bạn càng có giá trị, như ông Nguyễn Bá Thanh ấy.

   Hãy đóng góp ý kiến từ việc quản lý ở xã, phường mình; rồi đến các luật, Hiến pháp. Dù ý kiến thế nào, có ai cấm bạn cho vào thư, gửi đến các cơ quan chức năng đâu.

   (Còm này lại làm cho nhiều kẻ điên tiết đấy, hihi. Bọn chúng hộc máu chết càng sớm, càng tốt cho xã hội)

   • xanghứng. says:

    Hôm nay anh Lơ Tốt lại bán thêm món thuốc chuột. Kiếm được không ?

    • Thi Mai says:

     Tặng HT : Hồi Liên Xô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Phục vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?” “À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.”

   • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    Dạ con không dám điên với ông hồng vệ binh đâu ạ, ụa ụa ụa, xin lỗi bà con trong hang, đọc comt của HT hồng vệ binh mà em muốn nhũn não lun. HT trở về công viên bã đậu Biên Hòa ngay, nếu không anh cho xe tới bắt em liền đó.

   • nhatrangngayve says:

    tên này thần kinh có vấn đề!

 40. HT says:

  Hiến pháp bản dự thảo mới nhất ở đây:

  http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=563125

  Không có đoạn: “đánh thắng 2 cuộc xâm lược”, chắc HM nhầm?

  Đương nhiên Hiến pháp cũ cần điểu chỉnh, nên mới xin ý kiến người dân.

  • Đại Cùn says:

   Giờ ít người đủ can đảm để mà tin có cái gọi là thiên đường xhcn, vậy cớ gì ta còn lấy nó để lòe nhau? Danh không chính thì ngôn đời nào cho thuận, cái gọi là hiến pháp chẳng qua là chót lưỡi đầu môi. Một mớ chữ nghĩa giăng ra, phải chăng đấy lại là “bẫy chữ”?

 41. Lê Thanh says:

  Nhiều khi cũng muốn đọc hết, thậm trí nghiên cứu nhưng mới đọc lời nói đầu đã thấy buồn ngủ ! hay là mình chưa yêu nước ??!

 42. Sông Hàn says:

  Ha ha mình nằm trong thiểu số 5,7% đọc Hiến Pháp xứ Lừa rất kỹ. Mình phục mình quá đi thôi, đầu lâu trác tuyệt thật!!

 43. Dove says:

  Nên dẹp ngay lập tức việc sửa đổi và góp ý hiến pháp. Càng sớm càng tốt! Bỡi nhẽ, trong Đảng ta có cả một bầy sâu, ngoài xã hội “nhân tài như lá mùa thu” nên ôi thôi thôi… cả người soạn, lẫn người phản biện, cũng như người góp ý đều chưa đủ tầm để đảm đang một công việc trọng đại đến là như vậy.

  Thế cho nên, cứ in lại hiến pháp 1946 ra mà dùng thôi.

  Hồi đó, trong giây phút hiểm nghèo khi đất nước phải đối mặt với nguy cơ ngoại xâm, thì quốc dân VN đã đồng thuận hướng đến thể chế dân chủ cộng hòa những mong xây dựng một đất nước độc lập tự do hạnh phúc. Nói tóm lại, tinh thần của hiến pháp VN đã từng gói gọn trong 10 chữ thôi:

  Dân chủ – cộng hòa – độc lập – tự do – hạnh phúc.

  Hôm nay, khi đất nước đang phải đối mặt với nội xâm thì tinh thần 10 chữ lại càng phải được thắp sáng hơn bao giờ hết.

  Lịch sử đã và đang chứng minh rằng bỏ đi bất cứ cặp đôi nào trong tinh thần 10 chữ cũng đều dở cả, thậm chí là rất dở. Ví dụ đã từng thử bỏ “DÂN CHỦ” và thay bằng 4 chữ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”. Tuy là chữ có thêm, ấy thế mà thư chúc mừng sinh nhật Đảng ta thì càng ngày càng ít đi. Năm nay hình như chỉ còn vẻn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Vươn ra thế giới hơi bị lẻ loi và khó.

  Thiển nghĩ, Đảng ta cứ phải nghĩ đến 10 chữ nhiều hơn 16 chữ (cho dù là chữ vàng) và lấy kiện toàn nội chính làm trọng. Nghĩ kỹ rồi, nội chính thành công rồi, may ra xuất hiện lãnh tụ kiệt xuất hơn Cụ Hồ. Lúc đó tính đến việc sửa đổi hiến pháp cũng vẫn chưa muộn.

  Ý của Dove là vậy, ngôn cũng vậy.

  Ai ơi nghe thì tốt, nếu ko nghe mà vẫn cứ sửa đổi và góp ý thì Dove về cơ bản cũng vô vi luôn: Vận nước đã đến hồi mạt nên gà vịt nhảy vô TW làm hiến pháp.

  Chỉ còn áy náy mỗi một điều là làm sao tóm cho bằng được một trong số những con gia cầm đã mọc đuôi tôm đó để cắt tiết thắp hương cúng Hiến Pháp 1946 và cúng Bác Hồ.

  Lại còn nhân thể tạ ơn trời phật đã phù hộ độ trì, cho nên mặc dù cái sự sửa đổi hiến pháp đã bước vào cao trào sôi động, thế nhưng lương hưu vẫn còn để qua ngày đoạn tháng.

  • Tịt Tuốt says:

   @Viện sĩ Dove: Thế cho nên, cứ in lại hiến pháp 1946 ra mà dùng thôi.

   Nếu mà quay lại hiến pháp 1946 thì chẳng khác gì chửi đảng: Phải chăng suốt mấy chục năm qua, sau rất nhiều lần sửa đổi, dưới sự lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ của đảng, chúng ta đã đi những bước thụt lùi, để giờ đây lại quay trở về khởi điểm nguyên thủy 1946.

   Thế thì không ổn với Đ rồi bác Dove ơi! 🙄

   Thật ra thì ý kiến gì cũng được, sửa gì cũng kệ, miễn là hiến pháp mới phải bảo đảm rằng:
   – Điều 4 trong hiến pháp hiện nay phải được giữ nguyên
   – Nhất thể Tổng Bí Thư Đảng sẽ kiêm luôn chủ tịch nước như nước lạ. Thực hiện chính sách gom về một mối để dễ bề cai trị, í lộn để dễ thực hiện dân chủ tập trung, chuyên chính vô sản, lãnh đạo duy nhất và toàn diện… 🙄 😆

   • Dove says:

    Trí tuệ Đảng ta quả thực là chuổi đơn điệu lùi: Nguyễn Văn Linh < Đỗ Mười < Lê Khả Phiêu < Nông Đức Mạnh. Trước nữa thì ko thể so được, còn sau nữa thì ngại đụng chạm lắm…

    Chiểu tiền lệ Hiến Pháp Mỹ, rồi Hiến Pháp 1946, đều là do các CHA ĐẺ của nền CỘNG HÒA đích thân chắp bút, những mong đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng, dành bớt đôi chút thời gian vô cùng quý báu xắn tay làm hiến pháp và đồng thời đoạt lấy cơ may được đi vào lịch sử như CHA ĐẺ của nước VN CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA. Hiến pháp mà ko có cha đẻ xứng tầm là hiến pháp mồ côi. Thân cô, thế cô ắt sẽ bị lục súc tranh công làm cho ấm ức.

    Nếu đồng chí TBT mà tài ba như Bác Hồ thì vững tin là vài ngày vô cùng quý báu mà đồng chí TBT bỏ ra sẽ được bù đắp xứng đáng. Chí ít là chặn đứng hiện tượng lục súc văn hóa lùn, ko hề có đóng góp cho lý luận cũng như cho sự nghiệp CM đổ xô vào TW làm hiến pháp và bằng cách đó mưu đồ vênh váo bước vào lịch sử dân tộc. Được như thế đã là công nhiều hơn tội rồi.

    Còn trong trường hợp xấu nhất, nhỡ đồng chí TBT mà ko thành công thì cũng ko sao. Đó là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và kết cục chẳng qua là góp thêm cái tên thứ năm vào chuỗi đơn điệu lùi đã được định nghĩa bằng cách liệt kê như ở bên trên…

    Dân gian Hà Tĩnh có câu: Giận thì giận mà thương thì thương.

    Chẳng qua là do ko thể trốn được nỗi lo cho vận nước đang nằm trong tay đảng lãnh đạo như trứng treo đầu đẳng mà Dove bạo gan nói lên sự thật. Quy ra tội chửi thì e rằng hơi bị quá đáng, nhưng mà cho dù có chửi thật thì vẫn một lòng nhớ đến công lao của Bác Hồ, của Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên dạy cho con gà Gô Loa rồi chú Sam biết là "Nước Nam có chủ". Nên thật lòng mà nói chỉ là "Giận thì giận mà thương thì thương."

 44. nicecowboy says:

  Nghe giang hồ đồn thổi rằng “Khúc dạo đầu” của Hiếp Pháp (cách Hiếp dâm) người Việt lần này là do Xử da Dương lạ chấp bút !

  Ôi thôi, ông Xử da đa nhân cách này mà dạy màn dạo đầu trước khi Hiếp thì phải biết !

  Có lẽ vì biết mình được giao trọng trách này từ lâu, nên trước đó vài tháng ông Xử da Dê Lạ này đã chém gió nhiều phát (được bật đèn xanh chém tới tể tướng) để ra vẻ ta đây cũng dân chủ như ai, ta mà dạy màn dạo đầu của Hiếp Pháp thì khi Hiếp dân sẽ rất ép phê, rất đê mê…..

  Cuối cùng, vì là Xử da, nên dù màu mè gì thì màn dạo đầu của ông Dê Lạ cũng y như bài viết lịch sử, như lão Cua đã nhận ra ! hehe.

 45. Nhat Dinh says:

  Tổng Cua làm cái thăm dò đã thấy gian rồi! Từ “Đọc rất kỹ” nhảy ùm xuống “đọc qua loa” luôn mà chẳng có bước “đọc kỹ” hay “đọc toàn bộ HP”… Thiết kế câu hỏi thăm dò cộng đồng kiểu ấy là mấy anh có thâm niên biết ngay dân tình sẽ bấm nút nào.

  Tôi đã đọc HP 1992 và dự thảo 2013, nhất là phần mở đầu vài lượt, nhưng không đủ sức đọc hết, nên chỉ dám click vào ô “đọc qua loa”. Mà Hiến pháp Thái với Sing cũng dài dã man nhưng quả thật đọc phần mở đầu của HP ta thì không thể ngửi nổi. Viết cho 100 năm thì chắc chắn là cái Mác-Lê Nin đi đời từ lâu rồi, nhất là Lê Nin thì chính nước Nga đã vạch ra hàng đống tội, còn đưa vào làm gì? Để vừa thông qua xong lại phải sửa?

  Nhưng mà tôi có lần đi xem “ca nhạc theo yêu cầu”. Sau khi ca sĩ hát dăm bài theo chương trình thì có đề nghị khán giả viết vào giấy những bài yêu cầu rồi đưa lên. Đọc trong cả mấy chục mẩu giấy thì đương nhiên là có bài tủ của ca sĩ. Thế là họ cứ hát bài tủ mà rõ ràng là “theo yêu cầu”. Đấy là ca sĩ còn tử tế không nhét “Dư luận viên”, aka “Chân gỗ” ngồi ở dưới. Cái vụ HP này cũng thế thôi à.

  Dù sao thì lề trái vẫn phải đọc kỹ HP đểu và đọc cả bản dự thảo trên Boxitvn và cho ý kiến trên Net nhằm cho mọi người dân hiểu là họ đang bị lừa ra sao. Được thế cũng là tốt lắm rồi.

 46. HTH không dám bàn chuyện lớn sợ khi quân, phạm thượng chỉ xin trích đoạn bọ Lập cúng Táo quân:

  “xin Táo quân chuyển tới Ngọc Hoàng bốn lời thỉnh nguyện:

  Một là xin Ngọc Hoàng chỉ thị các cụ nhà con bỏ điều 4 ra ngoài Hiến pháp

  Hai là xin Ngọc Hoàng chỉ thị các cụ nhà con rằng quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, không bảo vệ một ai khác

  Cúi xin Ngọc Hoàng đèn giời soi xét, hỗ trợ chúng con. Nhược bằng các cụ nhà con bất tuân thánh chỉ, xin Ngọc Hoàng cứ thẳng tay nghiêm trị, không nhân văn nhân veo, răn đe răn đeo, cực lắm!

  Đa tạ Ngọc hoàng!”

  Còn HTH hôm nọ cúng Táo thế này, chỉ dám xin trích đoạn đầu và đoạn cuối vì đoạn giữa ko thể ngon như lão Bọ đã cúng.

  Đoạn đầu mở bài rất ngô nghê “Trên có Trời cao, dưới có Đất dày, lơ lửng giữa trời và đất có…nhà HTH ở tầng 5…”,

  Đoạn cuối khấn rũ rượi :”cầu mong Ngài đi lại đừng bị tai nạn, không phải vào viện, ko phải cho con đi học thêm, không phải nợ tiền đóng học phí cho con và cuối cùng mong Ngài không phải chơi…Blog, ghẹo…FB”

 47. Nhật Minh says:

  Bàn cho vui thôi. Kiến nghị là của dân lạc quan cách mạng. Lẽ ra phải request hay demand chớ.
  Để rồi xem. May ra sẽ có sửa đổi lỗi chính tả. Sorry for being negative!

  • Nhat Dinh says:

   E rằng Nhật Minh chưa đủ negative. Không chỉ lỗi chính tả đâu. Sẽ có một số còm đòi phải đưa nhất thể hóa Bí thư với Chủ tịch vào HP mới và điều đó sẽ được ban soạn thảo chấp nhận bởi vì “nhân dân đã yêu cầu tha thiết”.

 48. nicecowboy says:

  Cao bồi khi vào entry này, thì thấy ghi địa chỉ truy cap như sau :
  https://hieuminh.org/2013/02/05/cang-di-xa-cang-thay-hien-phap-minh-dai-qua/#more-20603………

  Hay lắm, sao lão Cua không đặt cái tựa bài như trên, không biết ý lão Cua ở 2 từ cuôí là gì ? : dài quá, dại quá, dai quá, dái quá… Nhưng hiểu theo từ nào thì cũng có vẻ hợp lý.

  (p/s : dạo gần tết này NCB bận quá, ngoài việc chăn bò còn phải đi về Trà Cuôn lấy mối bánh tét đem về Sàigòn bán, kiếm chút đỉnh tiền tiêu Tết. Các còm sĩ thông cảm cho Cao bồi không còn nhiều thì giờ để còm. Dù sao cũng phải lo cơm áo gạo tiền trước !)

  • Hiệu Minh says:

   OK, đổi nhé 🙂

   Tôi đã để tít đó rồi nhưng sợ không nghiêm túc. Nay đổi để phục vụ NCB 🙂

 49. ddl says:

  “Phần mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ có đúng 70 từ được viết từ cách đây hơn hai thế kỷ ”Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ”. Vô cùng cám ơn Nhà báo Hiệu Minh, đã bắt đầu “còm” về vấn đề hệ trọng – sửa đổi Hiến pháp 1992, cứ thấy Nhà báo đề cập nhiều vấn đề chính trị – kinh tế – xã hội, quả thật là chúng tôi cực kỳ nóng ruột nhưng không dám nói ra! Chúng ta đã có tới 4 Hiến pháp (1946, 1959, 1980 & 1992) nhưng thú thật vì lười và nhất là lời mở đầu “lê thê” rối rắm, nên nhiều lần đã đọc mà phải bỏ dở vì không vượt qua được đoạn mở đầu. Xét mình mù tịt về vấn đề này, nhưng thưa Nhà báo chúng tôi cũng chỉ mong sao Hiến pháp sửa đổi lần này sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và đại diện đầy đủ cho quốc gia dân tộc, quá khứ – hiện tại – tương lai v.v…Mong Nhà báo lượng thứ cho kẻ có “ước mơ con đè nát cuộc đời con” này!!!

  • Hiệu Minh says:

   Hôm nay HM Cua Times chỉ bàn làm thế nào viết lời nói đầu thôi 🙂

   Hôm sau ta bàn tính Đảng trong HP. Cứ từ từ cho khoai nó nhừ. 😛

   • dang quang hai says:

    Lời mở đầu thôi đã không giám đọc tiếp, viết gì mà dài lê thê. Như là môn sử, kể lể chán.

 50. Đại Cùn says:

  “…Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ từ trống rỗng. Hãy thực tế bằng sự chuyên nghiệp của những người làm luật. Cần nhìn xa hàng thế kỷ cho đất nước đi lên…”

 51. Ngự Bình says:

  Bác Tổng Kua đặt link thế nào mà cái link về hiến pháp Hoa Kỳ lại dẫn đến “cổng thông tin điện tử” của chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN?

 52. Khi em phải học một môn học gọi là Luật Hiến pháp thì em biết rằng em và chúng bạn sẽ phải mổ xẻ các bản Hiến pháp của VN từ 1945 đến nay một cách nghiêm túc. Nhưng việc dẫn giải những bản Hiến pháp đó dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng HCM và cương lĩnh của Đảng CSVN, em đã ngờ ngật ghi ghi chép chép mà không hiểu rằng, nếu đứng ở lề trái, nội dung của nó thiếu nhất quán về tính dân chủ như thế nào. 🙂

 53. mười tạ says:

  có thể bác Cua hờ hững với HP,
  nhưng hieuminh blog tạo ra không gian cho mọi người (tập) nói chuyện với nhau,
  đó cũng là nền tản HP vậy,

%d bloggers like this: