Tam Thanh…đoạn luận

January 4, 2013
Đt. Trần Đăng Thanh

Đt. Trần Đăng Thanh

Theo tích Tam Thanh thì đó là ba vị thần nổi tiếng trong đạo giáo Trung Quốc: Ngọc Thanh ngự ở Thánh cảnh, Thượng Thanh ngự ở Chân cảnh và Thái Thanh ngồi ở Thanh cảnh.

Thấy tên người là Thanh gần đây xuất hiện quá nhiều trên báo chí nên Cua Times mời bạn đọc  luận về Tam Thanh – ba ông Thanh thời nay xem sao.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: