Mắng dân và cười ngạo nghễ

30/09/2012

Nước mắt sông Tranh

Bài viết của Kim Dung/Kỳ Duyên

Ôi chao. Vừa bị các nhà khoa học mắng. Giờ Dân tôi lại bị Tham nhũng mắng, giễu cợt.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: