Lan man về…quân tử

22/09/2012

Khổng Tử. Ảnh: internet

Nghe nói mấy hôm nay BCT họp kiểm điểm lần hai. Nhiều nơi cũng kiểm điểm xong lần một.

Chả hiểu có ai bị khiển trách phê bình gì không, mà toàn thấy thông báo, đã làm xong, về cơ bản đại đa số là tốt, trừ một số không nhỏ, nghe mãi rồi đâm chán.

Thời cải cách ruộng đất sai lầm, cụ Hồ còn đứng lên xin lỗi trước Quốc hội, rồi vài ông chóp bu mất chức hay bị thuyên chuyển công tác.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: