Cuộc chiến không tên – No Name Battle

10/09/2012

Lablaw Greatfood.

No Name dịch sang tiếng Việt là không tên. Xứ Canada có nhiều hàng hóa No Name. Xứ ta cũng đầy loại không dám đặt tên, trong đó có cả cuộc chiến No Name, kẻ thù No Name. Mời các bạn thử gọi đặt tên thêm cho những thứ không tên mà bạn đã gặp.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: