Bài nói chuyện về CNXH của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

TBT nói chuyện tại Cu Ba. Ảnh: VNTTX

(VOV) – Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhân dịp sang thăm Cuba, hôm nay Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức vui mừng đến thăm Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez – một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Thay mặt các đồng chí trong Đoàn và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chào đoàn kết và hữu nghị. Chúc mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vững bước trên con đường đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số ý kiến chung quanh vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam để các đồng chí tham khảo, cùng trao đổi. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Như chúng ta biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác – Lênin trong thời đại ngày nay.

Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng tôi dường như không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã được khẳng định. Nhưng từ sau khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở nhiều nước, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc, chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Có người phụ họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa! Có phải như vậy không? Có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không?

Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học – công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên, nó không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Từ giữa thập kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa tư bản thế giới đã một lần nữa bộc lộ rõ bản chất của mình bằng việc thúc đẩy các chính sách “tự do mới” trên quy mô toàn cầu. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến những diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, bắt đầu từ năm 2008 ở nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước ở các châu lục. Các nhà nước, các chính phủ tư sản ở phương Tây đã bơm những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ hợp công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, nhưng chưa thành công. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Những tình huống “phát triển xấu”, những nghịch lý “phản phát triển”, từ địa hạt kinh tế – tài chính đã tràn vào lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự thật đơn giản là bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay mô hình “đồng thuận Oasinhtơn” vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không ít các chính khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ coi là tối ưu, hợp lý.

Cùng với khủng hoảng kinh tế – tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế – xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính chất phản tiến bộ, phản nhân văn và không bền vững cả về kinh tế, xã hội và sinh thái của nó; như Mác đã từng nói, chủ nghĩa tư bản đang huỷ hoại chính ngay những nhân tố làm nên sự giàu có của nó là lao động và tài nguyên. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân – yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát phần lớn nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản.

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi.

Thưa các đồng chí,

Như các đồng chí và các bạn đã biết, nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc, để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: “Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa”. Vào những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế giới chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa đang trong giai đoạn khủng hoảng, thoái trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Mới đây, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI (tháng 01-2011) trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng tôi một lần nữa khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào ? Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm, làm sao vừa theo đúng quy luật chung vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từng bước khắc phục một số quan niệm đơn giản trước đây như: đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản…

Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng tôi đã nhận thức rằng: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng tôi phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Càng đi vào chỉ đạo thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam càng nhận thức được rằng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải trên quan điểm phát triển, có chọn lọc.

Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng chúng tôi, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Theo nhận thức của chúng tôi, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (vì chúng tôi còn đang trong thời kỳ quá độ).

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế hỗn hợp, đa sở hữu, nhất là các doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng chúng tôi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cũng là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng tôi xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, chúng tôi xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam; không ngừng thúc đẩy sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đảng chúng tôi kiên trì lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa v.v…, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hoá v.v… trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thưa các đồng chí,

 Công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước chúng tôi trong hơn 25 năm qua. Việt Nam vốn là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn cả về người, về của và môi trường sinh thái. Tôi chỉ nêu thí dụ, cho đến nay vẫn có hàng triệu người chịu các bệnh hiểm nghèo và hàng trăm nghìn trẻ em bị dị tật bẩm sinh bởi tác động của chất độc da cam/điôxin do quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, phải mất đến hơn 100 năm nữa Việt Nam mới có thể dọn sạch hết bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; riêng tại tỉnh Quảng Trị, nơi mà đồng chí Phiđen đến thăm năm 1973, vẫn có đến 45% diện tích đất nông nghiệp còn có bom mìn sót lại. Sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt cấm vận kinh tế với Việt Nam trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho chúng tôi. Lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ. Đó là một thực tế ở Việt Nam trong thời kỳ trước đổi mới.

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 25 năm qua với mức tăng trưởng trung bình đạt 7 – 8% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp gần 11 lần; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không chỉ đã đảm bảo được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 80% GDP. Xuất khẩu cũng tăng mạnh, đạt xấp xỉ 100 tỉ USD năm 2011. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 200 tỉ USD vào cuối năm 2011. Về cơ cấu nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở hữu, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam hiện nay gồm khoảng 34% từ kinh tế nhà nước, 5% từ kinh tế tập thể, 31% từ kinh tế hộ, 11% từ kinh tế tư nhân trong nước và 19% từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện dân số của Việt Nam là hơn 86 triệu người, gồm 54 dân tộc anh em, trong đó hơn 70% số dân sống ở nông thôn. Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỉ lệ người nghèo trung bình mỗi năm giảm từ 2 – 3% và cứ 10 năm giảm còn một nửa; giảm từ 75% năm 1986 xuống còn 9,5% năm 2010. Đến nay, hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế và điện thoại. Trong khi chưa có điều kiện để đảm bảo giáo dục miễn phí cho mọi người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gấp 9 lần trong 25 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết. Trong khi chưa thực hiện được việc đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân, Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm gần 3 lần; tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm khoảng 6 lần. Tuổi thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73 tuổi năm 2010. Cũng nhờ kinh tế có bước phát triển nên chúng tôi đã có điều kiện để chăm sóc tốt hơn những người có công, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hoá cũng được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú, đa dạng. Hiện Việt Nam có khoảng 25 triệu người sử dụng Internet, là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tin học cao nhất thế giới. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hoá các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Như vậy, có thể nói, việc thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến hết sức tích cực ở Việt Nam: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, an ninh được đảm bảo; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ X của chúng tôi đã nhận định, sự nghiệp đổi mới đã giành được “những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử”. Trên thực tế, xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây. Đó là một trong những lý do giải thích vì sao sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo được toàn dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng và tích cực phấn đấu thực hiện. Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng tôi cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước.

Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng còn thấp, thiếu bền vững; hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ; hiệu quả và năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi trường bị ô nhiễm tại nhiều nơi; công tác quản lý, điều tiết thị trường còn nhiều bất cập. Trong khi đó, sự cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn nhiều hạn chế; văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hiện tượng tham nhũng, lãng phí, sa sút về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống có xu hướng lan rộng trong không ít cán bộ, đảng viên. Điều không thể không nhắc đến là các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chúng tôi nhận thức rằng, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ, các nhân tố xã hội chủ nghĩa được hình thành, xác lập và phát triển đan xen, cạnh tranh với các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa, gồm cả các nhân tố tư bản chủ nghĩa trên một số lĩnh vực. Sự đan xen, cạnh tranh này càng phức tạp và quyết liệt trong điều kiện cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế. Bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc đấu tranh rất gay go, gian khổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới. Đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình không ngừng củng cố, tăng cường các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và tiến tới không thể đảo ngược được. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hiện nay, chúng tôi đang đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chú trọng hơn chất lượng và tăng tính bền vững với các khâu đột phá là phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Về xã hội, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hoá cho nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy nó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

Mặt khác, Đảng lãnh đạo và cầm quyền, trong khi xác định phương hướng chính trị và đề ra quyết sách không thể chỉ xuất phát từ thực tiễn của đất nước và dân tộc mình mà còn phải từ thực tiễn thế giới và thời đại. Trong thế giới toàn cầu hoá như hiện nay, phát triển của mỗi quốc gia – dân tộc không thể biệt lập, ở bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, của thời cuộc và cục diện của nó. Chính vì vậy, chúng tôi chủ trương phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Và điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và đứng vững trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác – Lênin là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trên đây tôi đã giới thiệu vắn tắt với các đồng chí và các bạn một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam để các đồng chí tham khảo. Chúng tôi ý thức được rằng, đây là công việc vô cùng phức tạp đối với chúng tôi, là công việc chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa mò mẫm, rút kinh nghiệm; vừa qua mới chỉ là những bước đi ban đầu, còn rất hạn chế. Rất mong được các đồng chí góp ý. Vả lại, chúng ta đều biết, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội có thể giống nhau nhưng biện pháp, cách đi đến các mục tiêu đó có thể rất đa dạng, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước. Đó là cả một không gian sáng tạo to lớn, đầy sức sống.

Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, một số nhà tư tưởng phương Tây đã tuyên bố về “sự cáo chung của lịch sử”. Nhiều chính khách và phần tử cơ hội đã dự báo về sự sụp đổ tiếp theo của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới. Nhưng lịch sử đã không diễn ra như họ nghĩ. Trung Quốc, Việt Nam, Lào,…đang đổi mới thành công, giành được nhiều thành tựu và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Và những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo… cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu này. Các nước xã hội chủ nghĩa khác tại Châu Á vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước. Nhiều đảng cánh tả, các phong trào nhân dân tiến bộ các nước tại các châu lục ngày càng giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và xác định ngày càng rõ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua những bế tắc của mô hình phát triển đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí,

Chúng tôi rất vui mừng được biết, Đảng Cộng sản Cuba tại Đại hội VI (tháng 4-2011) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (tháng 01-2012) vừa qua, đã có những quyết sách chiến lược quan trọng để tạo động lực mới phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đưa Cuba vượt qua những khó khăn trên con đường phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Chúng tôi mong muốn, hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó cũng là niềm tin và tình cảm của chúng tôi gửi tới các đồng chí./.

http://vov.vn/Home/Bai-noi-chuyen-ve-Chu-nghia-Xa-hoi-cua-Tong-Bi-thu-tai-Cuba/20124/205986.vov

Advertisements

70 Responses to Bài nói chuyện về CNXH của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

 1. dknknek says:

  Toàn vô văn hóa, ai làm ra cái khủng hoảng phố wall? Khủng hoảng dầu mỏ và các khủng hoảng kt khác gần như 100% bắt nguonf từ mĩ, toàn laoij được nuôi ăn học rồi ăn cháo đá bát, chúng mày sinh ra ở mĩ chưa chắc người ta cho đi học=))

 2. Người nhặt rác says:

  Hôm trước.em vẫn ấm ức chuyện Brasil tới giờ cuối mới kiếm chuyện gắn cái bảng “Do not disturb” trước cửa phòng khiến chuyến đi của bác Tổng tự dưng tiết kiệm được một mớ kinh phí ngang xương ! Nhưng nay cũng nghe đồn rằng sau khi bác Tổng giảng thao thao bất tuyệt tại Cuba hay quá, Brasil chột dạ hơi lo,sợ bác chơi một bài đại loại như “Con đường đi lên CNXH của Brasil” thì hư bột hư đường hết ! Thế là thôi đành phải mất lễ nghi tí đỉnh từ chối khéo để hy vọng còn ….an tòan !

 3. qx says:

  Theo một nguồn tin đang xếp hàng chờ kiểm chứng thì vụ lùm xùm vừa rồi có kẻ cho là thuộc “Debutnhakhongthienizing Strategy”. Strategy này được hình thành từ lập luận rằng Phideloralburst and Rauloralburst no longer work, không linh nghiệm nữa, nỏ ai nghe nữa, Bụt nhà không thiên. Để “tái cấu trúc” và “tái tổ chức” Phideloralburst and Rauloralburst, phải mượn Bụt nơi khác về.

  Nguồn tin nói chi tiết thì còn phải chờ, tạm thời họ chỉ đưa ra” khái nạp tổng luận” dzậy thôi. Nhớ nhấn phím F5 thường xuyên để xem thêm cập nhật chi tiết.

  Qitch

 4. ….Vài lời với bạn đọc khi comment, chúng ta nên thận trọng với những gì mình viết và nói.

  Hiệu Minh thận trọng kiểu ” đắc nhân tâm quá”! Thực ra người dân chúng tôi chỉ thông cảm khi anh làm việc thực sự vì dân, và người dân bỏ phiếu cho anh. Cái dở của ông Trọng là không phải đại diện thực sự của người dân Việt, mà cứ đi rao giảng cái này hay, cái kia dở cho bên ngoài trong khi trong nước đang đói khổ. Làm thì … làm mà cứ nói suông.
  Chủ nghĩa nào tốt hơn, đã được thực tế chứng minh. Còn muốn dân giàu nước mạnh, cái thằng phu hồ như tôi cũng lơ mơ hiểu phải cần:
  – Cần một môi trường chính trị dân chủ để lựa chọn người tốt nhất gánh vác công việc quan trọng.
  – Cần một hệ thôngs luật pháp thông minh, để không kẻ nào, nhóm nào trở thành độc tài.
  – Cần người dân chịu khó, tiết kiệm, không sáo rỗng và sống có trách nhiệm với xung quanh.

  Vì vậy tôi đe…o thông cảm với ông Trọng được, bởi vì nói và làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của tôi.

 5. Ông già Ba Tri says:

  Trong thời đại ngày nay mà còn phát biểu như thế thì bà tổng thống Brasil “bận việc đột xuất” và “hoãn” tiếp là phải; dân nghèo nước Việt sẽ còn “tiến tới không thể đảo ngược được” tình trạng nghèo khó nhiều năm nữa. Nghe nói Cuba có hệ thống y tế tốt, nhất là bộ phận chăm sóc sức khỏe tâm thần,Tổng BT rỗi việc sao không vào khám. Nhiều chuyên gia y tế cộng đồng kể rằng ở các nước gọi là XHCN, khoa tâm thần luôn là khoa mạnh, thường có rất nhiều bệnh nhân.

 6. hathienhau says:

  RANH NGÔN MỚI: “THẰNG ANH NÓ LÚ NHƯNG THẰNG CHÚ NÓ KHÔN”.

  • Chì Không Nổi says:

   Bác nói sai!!!
   Muốn nó hợp ngữ cảnh thì thực ra phải nói như thế này này: “Thằng ông nó đã lú đến cha chú nó chả khôn, dồn sang thằng nó thêm tính mất dạy”.

 7. Hiệu Minh says:

  Trong lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ khuất phục ai. Đó là sự thật mà cả thế giới thừa nhận.

  Trong bối cảnh một quốc gia có tới 80% sống dưới mức nghèo khổ (dưới 1$/ngày) cách đây hơn 30 năm thì thành công như hôm nay, Việt Nam có thể tự hào vì điều đó.

  ĐCS VN đã làm được những điều kỳ diệu, đổi mới đúng lúc, tìm ra lối thoát trong lúc CNXH đi vào ngõ cụt, không còn bạn bè vô sản như xưa.

  Giá trị Việt kể ra cũng nhiều.

  Cu Ba nhìn Việt Nam như một tấm gương trong xây dựng, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thì cũng chẳng ngạc nhiên.

  Tổng Bí thư trong cương vị đứng đầu quốc gia hoàn toàn có thể nói về điều đó. Đã lên tới chức cao nhất trong đảng, đương nhiên phải là người quen diễn thuyết trước đám đông và đọc diễn văn.

  TBT từng là Bí thư thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Quốc hội nên việc làm chủ diễn đàn không phải là vấn đề gì lớn, kể cả khán giả là nước ngoài hay ngồi dưới là những người thích ra câu hỏi thông minh và gai góc.

  Hơn nữa, trong cương vị Tổng Bí thư ĐCS thì phải bảo vệ đảng đến cùng. Việc tuyên truyền, nói hay, nói đẹp về chế độ dưới sự lãnh đạo của đảng là đương nhiên.

  Đến nói chuyện tại trường đảng ở Cu Ba mà nói về CNXH cũng rất bình thường. Cũng tương tự như ông Clinton đi nói chuyện về giá trị Mỹ và tự do dân chủ với người Anh.

  Việc còn lại, nói như thế nào, hàm lượng thông tin có đủ sức thuyết phục người nghe, và liệu rằng điều mình nói liệu khán giả có quan tâm, là câu chuyện khác.

  Sự thành công của bài phát biểu chính là diễn giả biết đặt vị trí của mình vào người nghe – take the reader’s seat.

  Và mong bạn đọc cũng nên đặt địa vị mình vào vai trò TBT. Nếu ở cương vị đó, trong hệ thống đó, thì liệu bạn đọc có nói khác không?

  Có một điều là dân VN ta rất yếu khoản về nói trước đám đông. Nếu từ bé đã được dạy đến nơi đến chốn về cách trình bày quan điểm cá nhân của mình, thì có lẽ, khi lên làm lãnh đạo, đi ra nước người, không phải lo lắng gì nhiều về cái…sự nói.

  Vài lời với bạn đọc khi comment, chúng ta nên thận trọng với những gì mình viết và nói.

  • Dove says:

   “Trong cương vị Tổng Bí thu ĐCS thì phải bảo vệ đảng đến cùng” chí lí quá Tổng Cua à! Thế mà đoạn tiếp theo “Việc tuyên truyền, nói hay, nói đẹp về chế độ dưới sự lãnh đạo của đảng là đương nhiên.” làm cơm cháo hỏng bét. Tổng Cua mang râu của Ban Tuyên giáo cắm vào cằm của TBT. Vậy là tầm thường hóa TBT rồi.

   Theo Dove thì TBT phải là nhà lý luận sáng suốt và là chiến lược gia tài ba để bảo vệ Đảng, để đưa CNXH thoát ra khỏi ngõ cụt của cải cách lãng nhách theo kiểu cắm cái đuôi “do Chính phủ đại diện” vào cái đầu siêu hình “đất đai là công cụ sản xuất thuộc sở hữu toàn dân”. Ăn nói kém chẳng sao, đã có Ban Tuyên giáo giúp viêc.

  • Tịt Tuốt says:

   Bảo vệ Đảng kiểu này thực chất là chỉ…hại Đảng thôi!

   Những bài phát biểu như dạng bài của TBT NPT ở Cuba chẳng đem lại lợi ích cho Đảng, mà lại có hiệu ứng ngược, có thể xếp bài vào dạng…”quá khích” hoặc “cuồng tín điên loạn”.
   Không thể lấy sự…quá khích và cuồng tín…làm phương pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ“(@Ngô Bảo Châu)

   Đặt vận mệnh dân tộc vào những lãnh đạo, đặc biệt là độc tài lãnh đạo, không hiểu rõ thực trạng thế giới, không biết địch, biết ta thì chẳng khác gì một cuộc cá cược có nguy cơ trắng tay cao.

   Tóm lại, xin mượn lời của anh Châu: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, thể diện Đảng chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này

   • Hiệu Minh says:

    @ Dove và TT.

    Tổng Cua định viết lại bài này cho hợp với thời đại, các bác tính sao?

   • Tịt Tuốt says:

    hì hì…viết đi, nếu vậy, đại hội kỳ tới sẽ bầu Tổng Cua làm Tổng Bí.. 😛

   • montaukmosquito says:

    Nếu cần, em sẽ phụ 1 tay

   • Dove says:

    Dove sẽ làm phê bình Tổng Cua. Nếu Tổng Cua mà viết nhiều, thưc ra ko nhiều lắm đâu, cỡ như Tư bản luận, thì phê bình Tổng Cua sẽ thành học thuật, na ná như phê bình văn học vậy. Hi Hi!!

   • Khách Saigon says:

    @ Bác Cua
    Bác Cua bỏ ý định viết lại bài này đi. Đây là nổi ô nhục riêng của Bí Trọng

  • montaukmosquito says:

   Em đồng ý với bác Cua chuyện bảo vệ đảng của bác Nú nhà ta, chỉ cực nực phản đối phần chủ nghĩa, hay nói bằng ngôn ngữ mới “Sư sãi hồ hởi phấn khởi đớp thịt chó”.

   Bằng chứng: Ai trả lời giùm giữa 2 khái niệm “giáo điều” và “vận dụng sáng tạo”, cái nào gần với chủ nghĩa nhất ?

   Câu hỏi nữa, phần “vận dụng sáng tạo” và thực tế VN hôm nay, ngoại trừ sự lãnh đạo toàn trị của Đảng “ta”, có phần nào liên quan tới chủ nghĩa ? Lấy đất nhà nghèo chia cho nhà giàu, hay học sinh phải đóng học phí từ nhà trẻ trở đi ?

   Bác Nú muốn nói gì thì nói, nhưng nói đó là nhờ (khỉ) đột phá tư duy chủ nghĩa thì đó là một sự dối trá, không hơn và không kém .

  • SS says:

   Cháu hoàn toàn đồng ý với chú HM về còm này. Còm của chú khách quan, đúng mực và cũng nói rõ nhiều vấn đề rồi.
   Cháu không ưa Đ nhưng khách quan mà nói :
   Về mặt lý luận, cách trình bày ( chắc cũng có người chấp bút ), bài này rõ ràng hơn hẳn những bài phát biểu của ông cựu Tổng trồng cây gì nuôi con gì trước đây. ông Trọng xuất thân từ nhà lý luận nên chắc cũng có khác.
   Về mặt triết học, thú thật cháu chẳng có mấy kiến thức để mà trình bày. Người nào nói bài này vô giá trị, ấu trĩ, vớ vẩn có lẽ cũng khó tìm những luận chứng thật sự khoa học để phản bác.
   CNXH, CNCS, CN Marx-Lenin là những học thuyết có chỗ đứng rất nghiêm túc trong giới sử học, khoa học, kinh tế học, chính trị học, xã hội học và triết học trên tòan thế giới. Ngay cả những tuyên truyền viên chống cộng thượng thặng, có trình độ, có ít nhiều kiến thức trong giới tư sản cũng tập trung tuyên truyền bôi xấu, phản bác những học thuyết đó, nhưng với 1 thái độ nghiêm chỉnh, với 1 cách tiếp cận nghiêm túc, học thuật, với 1 tinh thần “tôn trọng đối thủ” .
   Còn cứ khơi khơi ra chửi rủa là lý luận lú …, chẳng ra cái gì cả.

   Còn tụi Brazil thì cũng đểu thật, làm thế, xấu cho chúng nó trước.
   Còn người nào mà thấy Brazil làm vậy mà một mục nhận nỗi nhục về VN mình, cũng nên xem lại cái tinh thần tiểu nhược ấy.

   • buoisangsom says:

    “…
    CNXH, CNCS, CN Marx-Lenin là những học thuyết có chỗ đứng rất nghiêm túc trong giới sử học, khoa học, kinh tế học, chính trị học, xã hội học và triết học trên tòan thế giới. Ngay cả những tuyên truyền viên chống cộng thượng thặng, có trình độ, có ít nhiều kiến thức trong giới tư sản cũng tập trung tuyên truyền bôi xấu, phản bác những học thuyết đó, nhưng với 1 thái độ nghiêm chỉnh, với 1 cách tiếp cận nghiêm túc, học thuật, với 1 tinh thần “tôn trọng đối thủ” .
    Còn cứ khơi khơi ra chửi rủa là lý luận lú …, chẳng ra cái gì cả…”

    Hay đấy bác SS.Tôi biết ở PT(Tây Âu và Bắc Mỹ) khi học lái xe thầy thường dạy trò nhớ quan sát mặt sai của người đối diện(ngược chiều) mà tránh.Nhờ sự dạy dỗ này mà giảm bớt rất nhiều tai nạn.Có lẽ về CNXH họ cũng nghiên cứu và biết sự sai trái của đối phương và họ đã tránh được những tai họa cho xã hội của họ.
    Lấy ví dụ :Từ thủa xa xưa TQ đã biết tuyển chọn người tài bằng cách cho dân chúng đi học rồi thi tuyển tài năng ,nhờ đó XH TQ thời ấy khá phát triển.Do tiếp xúc với nền văn hóa Trung Hoa nên PT đã học được bài học này.Từ đó sự phát triển của họ là ko ngừng…Trái lại TQ và các nứơc XHCN lại duy trì chỉ con cái nhà giàu ,quan lại mới được đi học ,hay học cao…Cho nên CNXH đã đi đến vực thẳm(vào sọt rác).
    Mấy nước còn lại ko những ko học được bài học này ,mà càng lún sâu vào vũng lầy phong kiến.Cho dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bị quẳng vào thùng rác lịch sử mà thôi.

 8. hathienhau says:

  Mình không cần đọc hết cũng biết là nhảm nặng! Chán.
  Đến nhà người khác mà vẫn say sưa cái điệp khúc như ở nhà mình! Lạ.
  Mang thứ văn minh đi tiếp thị thì còn mong bán được hàng. Đằng này ngược lại! Lộn.

  • Xôi Thịt says:

   Biết là như vậy rồi nhưng lão XT vẫn cố đọc. Tuy nhiên lão chỉ đọc được non nửa rồi chịu không đọc tiếp nổi. Cố lên Youtube nghe đồng chí Vân Anh (VTV, không phải Vân Anh hang Cua) đọc cũng chỉ nghe được mấy phút rồi phải tắt. Hỏa hầu chưa đủ, chắc phải tu luyện thêm 🙂

   • hathienhau says:

    Đúng rồi, phải Luyện mạnh vào, Luyện nhiều vào. Tu (v..ã…i) luyện!

   • V.Anh says:

    Ôi, XT xuất sắc thật, lại còn lên youtube để nghe, hôm phát bài trong CT thời sự VTV 1 đó, mình phải chuyển kênh vì chán quá, chán lắm rồi. Trông cô Vân Anh đọc cũng thương, giống Diễm Quỳnh trong chương trình “láng giềng gần”, Quang Minh trong CT bầu chọn Vịnh Hạ Long, toàn người minh thích mà sau những chương trình đó, cảm xúc cũng “vơi đi ít nhiều” dù biết các bạn ấy phải làm nhiệm vụ.

 9. Thia lia says:

  Tội nghiệp Cu Ba có phải vì cần mấy bao gạo mập núc níc giống con heo để bên cạnh mà phải ngồi nghe hết bác Triết rồi đến Bác Trọng chém gió. Tha dùm cho người ta đi các bác, lãnh đạo Cu ba đã nói ” mô hình Cu Ba giờ không còn thích hợp nữa” người ta đã muốn quăng vào sọt rác, các bác lại lôi ra kể lể thành tích nát bét của cái xứ kinh tế, văn hóa, giáo dục đứng gần chót bảng trong khối Asean để nâng tinh thần cho các vị lãnh đạo xứ người. Câu nói ông Thiệu ” đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm” ở thời điểm nào cũng đúng là bằng chứng thuyết phục.

 10. “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ” ?

  Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của câu này, cách áp dụng và vận hành nó vào thực tế như thế nào. Đây không phải là câu hỏi mỉa mai gì cả, chỉ muốn đưa ra với các bác thực sự ủng hộ chế độ do Đảng Cộng Sản lãnh đạo, để nếu cần chúng ta cùng thảo luận. Dù rằng không phải là người giỏi văn, nhưng cũng không quá dở, mà phải nói là tôi đôi khi không thể hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những câu trong bài phát biểu mà tôi có cảm giác nó mâu thuẫn.

  Thêm một ví dụ nũa: “..Chúng tôi nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân…”, đứng về mặt nghị luận, đây là câu nhận định, nhưng sau đó lại không có nhứng minh và ví dụ.

  Như vậy làm sao có thể thuyết phục được người khác.

  • Hà Linh says:

   Mấy câu anh phongnguyen56 trích dẫn ra trong bài viết của bác Trọng thì khi còn đi học, HL và các bạn học phải nói là rất kỹ, học đi học lại, và trả lời trong mỗi bài thi. Bác Trọng mô tả tính chất của 2 nền pháp quyền của 2 chế độ thì HL thấy bác ấy bê nguyên xi trong lý thuyết , tức là đúng y như những gì khi đi học HL và các bạn đã được dạy.
   ” Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ” là phương châm thực hiện việc phát triển và xây dựng đất nước nói chung và trong mọi lĩnh vực nói riêng. Lâu lâu rồi HL không đọc lại lý thuyết có lẽ hơi quên quên, nhưng mà nhớ chung chung phương châm đó là : Nhân dân là người chủ đất nước, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân…Nhân dân tham gia vào mọi quá trình xây dựng và quản lý đất nước. Đảng căn cứ vào lợi ích , mục tiêu phát triển đất nước mà vạch ra đường lối, chiến lược;Nhà nước là nơi thực thi những đường lối chính sách vào cuộc sống, biến các Nghị quyết của Đảng thành hiện thực vì nhân dân. Cả đảng và Nhà nước đều phải dựa vào lợi ích của người dân, tâm nguyện của người dân để đưa ra những quyết sách đúng đắn, thực hiện đồng bộ để người dân được “ấm no, hạnh phúc”. Nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát, cũng như đòi hỏi Đảng và các cơ quan Nhà nước phải thực thi pháp luật nghiêm minh công bằng…
   Về lý thuyết là vậy…

   • Cám ơn Hà Linh rất nhiều, vậy “lãnh đạo” và “làm chủ”, ai là người quyết định? Và bằng cách nào? Đảng thì dễ rồi, còn nhân dân thì sao?

    Hỏi tức là trả lời, ai cũng hiểu, chỉ có đảng không hiểu. Tôi có một cảm giác là người công sản họ nói dối một cách rất “thành thực”.

 11. Viet says:

  Minh khong co time de doc bai cua bac Trong vi nghe da thay chan qua roi

 12. chinook says:

  “Như chúng ta biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.”
  ==================

  Voi đề tài về một chủ nghĩa có thể được hiểu với ba tư cách. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau thì lẽ ra, Bác Trọng không cần đọc mà cứ thoải mái chém gió mệt nghỉ cũng cũng chẳng sợ lạc đề.

  Có lẽ Bác Trọng làm thế vì tôn trọng Bác Fidel,người nổi tiếng với khả năng chém gió hàng giờ

 13. fairfaxva says:

  Tui rất tâm đắt tấm hình. Nhìn bác Trọng bên cạnh 3 bao gạo, trong bộ quần áo xuề xòa, đứng trên sân khấu dã chiến được rào bởi hàng rào mắt cáo, thấy đầy đủ nội dung bác Trọng định phát biểu chứ không nhất thiết phải đọc.

  Tui nghĩ TC có ý chi đó khi post tấm hình này. Không lẽ bác Trọng lặn lội 1/2 vòng trái đất qua Cuba mà chỉ được tiếp đón có bấy nhiêu thôi? Hay là bác ấy đi chào hàng bán gạo cho những nước nam Mỹ, những nước chẳng biết VN ở đâu, làm cái chi?

  Mặt khác, cũng nên thông cảm với bác Trọng trong bài phát biểu. Nếu bác ấy nói khác thì sẽ ra sao khi về nhà? Đời người qua 60 là tuột dốc không phanh; còn được cái chi ráng giữ cái ấy. Bác TBT phải ráng giữ cái ghế là hoàn toàn hợp lý và phát biểu như vậy là hợp lý luôn theo logic đó.

 14. buoisangsom says:

  “Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, một số nhà tư tưởng phương Tây đã tuyên bố về “sự cáo chung của lịch sử”. Nhiều chính khách và phần tử cơ hội đã dự báo về sự sụp đổ tiếp theo của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới. Nhưng lịch sử đã không diễn ra như họ nghĩ. Trung Quốc, Việt Nam, Lào,…đang đổi mới thành công, giành được nhiều thành tựu và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Và những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo… ”

  Biết nói gì đây?

 15. Dove says:

  Có hai vấn đề mà Dove luôn băn khoăn.

  Một là: Đất đai có phải đơn thuần là “tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân”?

  Đối với Dove thì đất đai thiêng liêng lắm, thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của ông cha, bởi vậy, chủ trương đất đai là tư liệu sản xuất, có nghĩa là tầm thường hóa đất đai. Còn ” sở hữu toàn dân” là sản phẩm của đầu óc giáo điều, trái với tập quán dân tộc và xa rời thực tiễn cuộc sống.

  Hai là: Ai và tại sao họ đã chết trong GULAG của Stalin và trong CM Văn Hóa của Mao?

  Xin thưa đó là hàng triệu đảng viên, nhân sĩ và quân nhân trung thành với CNXH ko tập thể hóa nông thôn và ko chuyên chính vô sản. Như vậy, họ là những người CS đã đi đầu và hy sinh tính mạng cho sự nghiệp đổi mới mô hình CNXH Stalinist. Lịch sử đã chứng minh rằng chân lí thuộc về những người chân chính đó.

  Cụ thể là, nước Nga thời Brejnev đã phải bỏ vàng ra mua lúa mì. Nay ko cần bỏ vàng ra nữa mà bỏ tập thể hóa nông thôn, thế là ngay lập tức có dư 18 triệu tấn lúa mì để xuất khẩu. Đảng SPD của Rosa Luxemburg – Bông hồng cách mạng lừng danh Mác xít, nhờ kiên trì nói ko với chuyên chính vô sản, nên đã vững vàng trở thành một trong những đảng lãnh đạo của nước Đức hiện đại và có vai trò không thể phủ nhận trong tiến trình hòa hợp dân tộc.

  Thiển nghĩ, nếu ko dứt điểm với vấn đề đất đai và nếu ko làm rõ sự nghiệp đổi mới của các liệt sĩ CS tiền bối, thì dân chủ vĩnh viễn chỉ là trò chơi của giới tinh hoa chính trị và bởi vậy dù định hướng đã có, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được CNXH đích thực.

  • Tịt Tuốt says:

   Một cách để chấp nhận tinh thần tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, toàn cầu hoá, và tạo niềm tin vào giới lãnh đạo, vào tương lai dân tộc là nhìn giai đoạn cộng sản như một cơn điên của dân tộc Việt Nam trong một cơn điên chung của cả thế giới.

   Không thể tìm kiếm sự hợp lý trong một cơn điên và cũng không nên đặt vấn đề trách nhiệm trong một cơn điên. 😎

   • Dove says:

    Tịt Tuốt rất quá đáng.

    Bất cứ hệ thống tư tưởng nào được hàng triệu người theo đuổi đều có những đóng góp cho tiến bộ xã hội và đều có những cơn điên. Đức thánh John đã dạy rất hay về chu trình phát triển của Kito giáo như một hệ thống tư tưởng:

    1) Thoạt đầu là con ngựa trắng trinh bạch, là hy vọng của những người nô lệ. 2)Tiếp đến là con ngựa đỏ của tranh giành quyền lực và chiến tranh; 3) Khẳng định được quyền lực thành con ngựa xám hắc ám của mưu mô chính trị và tham nhũng và 4) Cuối cùng, tái trong sạch hóa để lại trở thành con ngựa trắng.

    Thực tế đã chứng minh rằng, điều mà Đức thánh John dạy từ cách đây cả ngàn năm, có thể áp dụng cho mọi hệ thống tư tưởng sau đó, kể cả CNXH.

    Những người CS đã hy sinh trong Gulag và trong CM văn hóa là những chiến sĩ dân chủ vĩ đại và là lương tâm của nhân loại. Nhờ những đồng chí của họ nên CNXH ở Đức và Bắc Âu đã bước vào giai đoạn 4.

    Còn ở VN, CNXH đang luẩn quẩn trong giai đoạn 3, nhưng tất yếu sẽ bước vào giai đoạn 4. Sự trở lại này làm cho đất nước vững mạnh hơn và tránh được một cuộc nội chiến toàn diện giữa dân chủ và độc tài theo mô thức Mùa xuân Ả Rập.

    Sau khi đọc diễn văn, chỉ thất vọng vì bác Trọng thôi, còn lòng tin vào xu thế dân chủ hóa trong CNXH nói chung và ở VN nói riêng ko hề suy giảm.

   • montaukmosquito says:

    Bác Diều hâu vừa chứng minh đúng câu “Chủ nghĩa Cộng sản là con đường dài nhất để đi đến Tư bản”. Như vậy bác tính sổ thế quái nào với quá khứ đây ?

    Chuyện gì mình cũng đòi “đi tắt đón đầu” nhưng sao chuyện này mình lề mề nhỉ .

    Thánh John cũng có lợi cho lý luận cộng sản thế! Chắc bây giờ có thể mix các loại thuốc phiện vào với nhau để “phê và tự phê”.

 16. Hà Linh says:

  Vẫn là kiểu CNTB là xấu xa, thối nát , đang giãy chết chỉ có CNXH là tươi đẹp phơi phới đi lên!
  Thế mà bao nhiêu cái CNTB đó đã và đang nỗ lực câp bao nhiêu là ODA cho ông TBT lãnh đạo nhân dân nước CHXH CN VN xây dựng CNXH đấy, bao dự án xây dựng phát triển nông thôn, bao dự án nhân đạo không phải tiến hành bằng đồng vốn từ các nước CNTB thì từ đâu?Chúng ta vẫn nhận học bổng để bao nhiêu học sinh ra các nước Anh, Mỹ, Nhật, Pháp học tập..
  Thật xấu hổ khi một mặt thì kêu gọi sự hỗ trợ phát triển, rồi một mặt lại đi chê bai như vậy!
  Ngày xưa có bác nào sang thăm NB, trả lời phỏng vấn của truyền thông NB thì có nói là” Nhân dân VN nguyện vọng chỉ mong muốn có 01 đảng mà thôi!”, chồng em đọc báo thì hỏi:” Có phải vậy không ?”- Đành trả lời chồng là” Thì đó là ông ấy nói vậy chứ ông ấy có phải là nhân dân đâu!”…
  Một bài viết trống rỗng, và phần nào em nghĩ có lỗi với người dân vì thực tế còn quá xa vời, người dân Cu Ba còn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi hơn người dân mình thì phải, hôm nọ bạn em viết là họ được chăm sóc y tế miễn phí, học tập cũng miễn phí luôn!

 17. Biển xanh says:

  Các cụ tìm đọc bài của Beo blog ngợi ca tài đọc chính tả của anh tổng lú tại Cu, sẽ được trận cười teo cu! Cám ơn Beo blog

 18. HOA HỒNG _ SG says:

  HH đã thất lễ với bác Delta vì gõ thiếu chữ “BÁC” Delta. Mong bác Delta xí xóa lỗi này cho HH.

  • HOA HỒNG _ SG says:

   Ơ xin lỗi các bác. HH đang còm với bác Delta cuối lớp ai dè HH lại nhảy lộn lên trên.

   • Tịt Tuốt says:

    Lại cứ thích….lộn lên trên! 😛

   • Delta says:

    Hì! Dù sao thì cũng thấy rất tự hào với đại gia đình các còm sỹ trong hang cua vì ai cũng xưng hô rất từ tốn và cung kính. HH à, bác này đang còn rất trẻ nên lần sau HH cứ tự nhiên quên tiếp đi nhé.

   • Delta says:

    Hì! Delta thấy rất tự hào với đại gia đình các còm sỹ trong hang cua khi ai cũng xưng hô rất từ tốn và cung kính. HH à, bác này đang còn rất trẻ nên lần sau HH cứ tự nhiên quên tiếp đi nhé.

   • Delta says:

    Sao mà cứ còm Cua lại trật chổng càng, rồi lại đánh tiếp nội dung còm khác thì lại lên phát hai còm một lúc. Thôi cho một còm nối tiếp nữa cho nó thành râu ba chỏm các …ác nhá

 19. Người Lang thang says:

  Chỉ vì ông học Mác Lê
  Cho nên kể lể con kê con cà
  Nếu không tặng gạo Cuba
  Thính giả chắc vội mời ra bến tầu!

 20. Xôi Thịt says:

  Các bác để ý cạnh cầu thang có 3 bao tải. Chắc là 3 bao gạo, bao gồm những hạt gạo đẹp nhất, đại diện cho 5000 tấn gạo bác T vác sang lần này. Tôi nghĩ bên dưới người ta quan tâm đến thứ này hơn.

  • Dân Quê says:

   5000 tấn gạo =2,5 triệu đô.
   Ở cấp quốc gia 2,5 triệu đô là hạt cát….
   Ngân hàng Thế giới nó bảo Cuba có GDP/ người khoảng 5000$ năm 2006.

   • buoisangsom says:

    Nếu Cuba đạt 5000 usd gdp thì xin thật lòng chúc mừng bạn.Tôi chỉ sợ Nhân Dân CB hưởng lợi trên loa đài ,thì buồn lắm.
    Dân CB năm 1994 khi chạy tị nạn sang Mỹ có nói ngày được 300gr gạo(cơm) của Việt Nam.Như vậy trong lúc khốn cùng nhất họ vẫn nhớ tơi VN .

 21. Tự Trọng says:

  Tôi có mấy thầy dạy chính trị cao cấp, mấy ổng tâm sự trên lớp rằng mỗi lần dạy xong về nhà phải xúc miệng vì thấy ngượng với chính mình. Ông Trọng đọc diễn văn xong có đỏ mặt không nhỉ? đó là thắc mắc của bọ Lập trong blog quê choa. Chắc ông ấy đã đơ dây thần kinh xấu hổ rồi nên mới lên gân cốt dạy đời thiên hạ. Các nước sáng lập ra lý thuyết cách mạng XHCN mà Đảng ông theo đuổi đã quăng nó vào sọt rác từ lâu lắm rồi. Hiện nay người dân nước đó người ta vẫn còn ngán ngẫm lắm khi nhắc hai chữ cộng sản đó. Bác Trọng ơi tên là Trọng mà sao tư cách hổng giống gì hết vậy, đừng để nhân dân các nước nghe người ta cười khinh dễ chớ.

 22. hien says:

  Cua luôn tìm cách tạo ra chổ để các còm sĩ nói xấu Vn và bác Trọng nha, em méc bác Bác Hồ ,Lê Duẫn và Đỗ Mười là Bác Cua nói xấu lãnh đạo Đảng có nghĩa là nói xấu đảng, nói xấu đảng, là nói xấu nhà nước CHXHCN VN, mà nói xấu nhà nước là nói xấu dân tộc VN,và bổ báng , phỉ báng dân tộc vn,là phản bội đất nước .các bác coi nè rất nhiều còm sĩ ở VN ủng hộ bác Trọng , ngưỡng mộ và xem bác Trọng là thiên tài nước Việt , trong khi đó ở Cua Times lại chê bác Trọng, mà chê bác Trọng thì các bác biết tội gì rồi đó. Nói có sách mách có chứng em cop lại những còm ở trang

  nguyen thuy linh – girl_timban_chanthat@yahoo.com.vn
  Bác đúng là một nhà lãnh đạo tài ba đọc đươc bai diễn văn này của bác cháu đã được hiểu thêm về con đường mà đất nước mình đang đi Có những nhà lãnh đạo như bác đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ chúc bác luôn khoẻ mạnh
  HOANG THE TUAN – HOANGTUANDVC@GMAIL.COM
  Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm,dân tộc Việt Nam anh hung!
  Pham Hoang Anh – congtubothopham@yahoo.com.vn
  Quả thực không hổ danh la nhà lí luận tài ba của Việt Nam bài viết của đồng chí quá sâu sắc súc tích bài viết đã chỉ ra tính đúng đắn của chủ nghĩa xã hội của Việt Nam thực sưc cách nói và hành động của đồng chí làm tôi rất kính phục, có thể con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng chủ nghĩa xã hội của ta nhất định thành công.
  Nguyễn Thạch Dũng – dungthach59@gmail.com
  Ngài Nguyễn Phú Trọng.Chúng tôi tin tưởng năng lực lãnh đạo cùa ông,ngưỡng mộ đạo đức và trí thức của ông.Chúng tôi cần ông.
  Vũ Văn Tín – thantin0956090165@gmail.com
  Quả là những lời lẽ và giọng điệu của một người lãnh đạo tài ba. Tôi người con của dân tộc thật tự hào và niền tin về đảng nhà nước. Những lý luận của chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã được đồng chí TBT đúc kết và lý luận về mặt thực tiễn trên cơ sở vê định hình xã hội chủ nghĩa của Việt Nam thật sâu sắt.Tôi thật sự tin tưởng vào điều đó.
  Đinh Tiến Công – tiencong1085@gmail.com
  Tôi cảm nhận đã được khai sáng, thấu đáo hơn trong nhìn nhận về đường lối của Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa cộng sản đem lại cho nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và tiến bộ trên toàn thế giới. Cảm ơn VOV đã kịp thời đăng tải!
  Nguyễn Văn Hữu – huu69pgdvl@gmail.com
  Bài diễn văn đã đập tan những nghi ngờ, những luận điệu xấu về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lý luận sáng tỏ, minh chứng bằng hệ thống số liệu cụ thể, hành văn thuyết phục là những nét đặc sắc của bài viết này. Cần phổ biến đến tất cả các Đảng viên. Càng đọc, càng tự hào tin tưởng ở Đảng ta, chế độ ta!
  Nguyễn Nhật Ánh – thuantran76@gmail.com
  Khinghe bài phát biểu của Tổng Bí thư tôi thật sự xúc động và tự hào về Đảng ta, bài phát biểu của Bác Trọng đã thể hiện rất sinh động tầm vóc, trí tuệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự tài trí, sâu sắc của Tổng Bí thư, Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời gian tới. (Tôi đã khóc khi đọc lời bình của các bạn, cảm ơn các bạn đã chia sẽ!)

  Than trong Mien – thantrongmien@yahoo.com.vn
  Cam on Ngai Tong bi thu,Cam on ve su kip thoi cua VOV, That su tri oc toi da vo tung ra. Ngay truoc tin Dang vi kinh yeu BAC HO ,khi uoc muon gia nhap hang ngu cua Dang thoi thuc nhat khi kip doc duoc cac tong ket,ly luan ve chien tranh nhan dan ,ve cach mang dan toc -dan chu-nhan dan cua nh dao cao nhat cua Dang Dai Tuong VO Nguyen Giap va TBT Truong Chinh va Le Duan ;roi cho den mot khoang thoi gian dai quay lung lai voi thoi su cua dat nuoc (tat nhien van ngong trong nhung thay doi cua thoi ky doi moi)thi sang nay toi da nghe va da doc duoc BAI NOI CHUYEN CUA TBT chung ta tai Cu Ba, lap tuc toi tu dan long PHAI TIN PHAI TIM HIEU VA DOC NHIEU HON NUA, Don gian la Dang va nhung nguoi lanh dao cao nhat cua Dang luon luon doi moi tu duy,tu hoan thien minh de tro thanh hoc tro kiet xuat cua BAC HO ,de gop phan dua nhung LY LUAN Ve CHU NGHIA XA HOI DEN VOI ANH EM VA BAN BE TRONG VA NGOAI THE GIOI XA HOI “XA HOI CHU NGHIA”.
  csbnhd – csbnhd@gmail.com
  Bài giảng hay quá, TBT Nguyễn Phú Trọng không những xứng đáng là lãnh tụ Cộng sản ở Việt Nam mà còn cho thấy ông xứng đáng là lãnh tụ Cộng sản quốc tế
  Phan Thân – phanthan@yahoo.com
  Cảm ơm VOV đã đăng bài nói của đồng chí Tổng Bí thư đảng ta.Hôm qua nghe thời sự,tôi bị nghễng ngảng,không nghe rõ.Nay vào mạng được đọc toàn văn.Thật vui mừng hết biết. Bài nói của đồng chí Bí thư súc tích nhưng lô-gich,dễ hiểu.Tôi in lại để làm tài liệu học tập,tham khảo về lâu dài.Qua bài nói,chúng tôi thấy được tầm nhìn sâu sắc,tổng hợp,toàn diện và sát thực tế của đồng chí.Chúng tôi càng tin tưởng và tự hào:Đảng Cộng sản Việt Nam có đông chí Tổng Bí thư bản lĩnh và sáng suốt.
  Phạm Văn Lập – pvlsxddl@yahoo.com.vn
  hay quá hay, cảm ơn rất nhiều VOV cho tôi đựoc down load về
  Nguyễn Kim – duchinhtri@gmail.com
  Tôi vừa có dịp xem trên chương trình thời sự đài THVN đã phát nguyên văn bài giảng của Tổng bí thư, cá nhân tôi thấy rằng: đầy là bài viết rất xúc tích, hay và thể hiện tính thực tiễn cao, thể hiện được bản lĩnh, vai trò của người lãnh đạo của nhất của Đảng và Nhà nước.
  Đinh Công Tuyến – congtuyen.hn@gmail.com
  Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – CuBa là mối quan hệ đặc biệt, đã được hun đúc từ giai đoạn Việt Nam chúng ta còn đang bị chia cắt. Tình cam hữu nghị vô cùng bền chặt và thắm thiết. Tôi yêu đất nước, yêu con người Cu Ba. Việt Nam và Cu Ba sẽ tiến lên Chủ nghĩa xã hội trong tương lai.
  Trần Quốc Tín – cau2binhdinh@gmail.com
  Về nội dung bài viết, dây là những luận điểm, những lập luận và những tình hình thực tế tuy không mới nhưng được trình bày cụ thể, rõ ràng, tỉ mỉ, chính xát và đặc biệt được phát rộng rãi trên truyền hình. Đây là một bước đi đột phá và bản lĩnh của Đảng ta. Đáng lẽ từ trước phải nên phát sóng nhiều bài viết tương tự như thế này để truyền hình Việt Nam thực sự thể hiện rõ là một phương tiện của Đảng để tuyên truyền, bảo vệ chính sách, tư tưởng của chúng ta trước sự chống phá của các thế lực thù địch tuyên truyền trên facebook, youtube.. đang làm lệch hướng tư tưởng một bộ phận thanh niên Việt
  Mai Sỹ Lân – tuyengiaotinhgia@gmail.com
  Bài phát biểu của Tổng Bí th­­­­­­u Nguyễn Phú Trọng tại Cu Ba mang tầm vóc quốc tế, rất sâu sa­­­c cả về phuong diện lý luận và th­ục tiễn, kha­ng định voi nhân loại tiến bộ về chủ nghĩa xã hội và con đ­uong đi lên chu nghia xã hôi là tât yêu khách quan, phu hop voi xu the cua thoi đại; gop phan cổ vũ phong trào cách mạng thế giói – loai nguoi nhất định sẽ tiến tói chủ nghia xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tu tuong Hồ Chí Minh, phát huy s­­­­uc mạnh toàn dân tộc, xây dụng đất nuoc ta ngày càng đàng hoàng hon, to đẹp hon nhu Bác Hồ ha­ng mong muốn.
  Trần Quốc Tín – cau2binhdinh@gmail.com
  Tình cờ nghe được đoạn sau của bài phát biểu này trên thời sự vtv 19h, tôi bị thu hút ngay và vội lên mạng tìm và đọc toàn bộ bài trên. Trước hết xin cảm ơn vov.vn đã đăng toàn bộ bài phát biểu của bí thư Đảng chúng ta.
  Mai Đình Huỳnh – huynhdinhmai1951@gmail.com
  – Quá tuyệt vời về bài phat biểu… Tôi vừa nghe hết toàn văn đọc trên đài truyền hình nay vào mạng đọc lại lần nữa. Tôi Đồng ý nhận xét của tác giả QuocTuannguyen… Ngoài ra đã cho tôi hiểu thêm công lao tìm tòi sáng tạo tuyệt vời của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta.Tăng thêm lòng tin vào con đường Đảng và Bác Hồ đã lưa chon. Tôi sẽ in bài phát biểu này và đưa cho nhiều người đọc để tự hào về đảng và dân tộc Việt Nam anh Hùng./.
  Nguyễn Thị Long – Baylongdatlinh@yahoo.com.vn
  Là một đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, tôi thật sự tự hào và hạnh phúc khi nghe bài phát biểu của đồng chí trên truyền hình. Tôi đã đọc lại và suy ngẫm từng câu qua mạng. Thiết nghĩ,mỗi cán bộ đảng viên chúng ta nên nhìn nhận lại quá trình đi lên CNXH của dân tộc ta để rèn luyện, phấn đấu để không phụ lòng tin của nhân dân, xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.
  duong van hien – hienbachthach@gmail.com
  toi rat xuc dong va tu hao ve bai viet cua tong bi thu ong co ly iuan sau sac bai viet la niem tu hao cua dan toc viet nam
  Nguyen Quoc Tuan – nguyenquoctuan5160@gmai.com
  Thật đáng tự hào về đồng chí Tổng Bí thư, đã có đóng góp về lý luận và thực tiễn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Đảng ta trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử cũng luôn xuất hiện những con người, những đảng viên, cán bộ, công chức luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân.
  Võ Thi Thu Hà – havtt@lamdong.com.vn
  Bài viết sâu sắc. Khảng định con đường CMXHCN Ở Việt là sự lựa chọn duy nhất đúng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân lao động Việt Nam. Cổ Động tinh thần CM tiến lên của Đảng và nhân dân Cu Ba. Khảng định tình đoàn lết 2 Đảng và nhân dân 2 nước trong tiến trình lịch sử.
  QuocTuan Nguyen – nguyenquoctuan_napa@yahoo.com.vn
  Thật tuyệt vời và tự hào về đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta khi có một bài nói về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội từ khía cạnh lý luận và thực tiễn Việt Nam – Có thể coi đây là một đóng góp mẫu mực về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và công nhân thế giới trong đầu thế kỷ 21.
  Các còm sĩ hang Cua liệu đấy , thấy các com sĩ trên VOV theo link của bác Cua đấy

  http://vov.vn/Home/Bai-noi-chuyen-ve-Chu-nghia-Xa-hoi-cua-Tong-Bi-thu-tai-Cuba/20124/205986.vov

  • Cán Ngố says:

   SH…………………………….T

  • D.Nhật Lê says:

   Để góp ý cho các ông bà nói trên,không gì hơn là trích dẫn chính lời một cựu quan chức cao
   cấp của CHXHCNVN.chứ không thì mấy ông bà lại bảo là của ‘thế lực thù địch’ nước ngoài !
   Tôi đã giật mình vì ngạc nhiên bởi những lời phát biểu thẳng thừng trong cuộc nói chuyện của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước bá quan văn võ BCT.:
   “Nhiều thằng nói với tôi là chúng mày định ĂN XIN đến bao giờ nữa ? Chúng mày là những
   người thông minh có học,về mặt nào đấy,chúng mày không kém gì chúng ta cả.Tại sao chúng
   maỳ cứ ăn xin miết thế ? Chúng mày giỏi thế mà chúng mày nghèo lâu đến thế là thế nào ?
   Chúng mày cứ đề ra mục tiêu là đến bao giờ chúng mày đừng đi ăn xin nữa được không ?
   Nó bảo mày phải nghĩ đi,mà nghĩ cả phẩm giá,tư cách của mày đi,xem mày là thế nào đi,lúc
   nào rồi dân tộc mày sẽ như thế này sao ?Trí tuệ như thế này,truyền thống như thế này,sao
   mầy đi ĂN XIN hoài thế ? “.(Bài nói chuyện ngày 2-11-2004).
   Phải phục ts.LĐD.là một trí thức (đúng nghĩa) đã can đảm dám nói thẳng sự thật như trên.

 23. hien says:

  Nghe anh Trọng đọc phát biểu em cười muốn vỡ bụng luôn bác Cua!hahahahahhahahahah
  Em vừa đọc vừa ngượng vì mắc cỡ thật, kinh tế thì cứ xòe tay xin tiền bọn nó, vuốt đuôi bọn nó , lại đi xin vay của bọn nó lại qua Cuba bảo bọn nó điều hành kinh tế tàn ác, bốc lột. chưỡi nó như thế,nhưng nó không thèm chơi thì lại đổ thừa VN nghèo vì bọn mày không thèm chơi với tao. Em nói thật hàng, xóm bạn bè bác Cua ,bảo rằng tay nghề IT bác Cua quá tệ,còn Bác Cua đối xử với 2 cu Luck và Bin tàn ác, lại bảo Bác Cua thường sang nhà người khác hiếp dâm vợ người ta và ngày nào cũng chỏ mõm sang chưỡi bác Cua và hùng hồn tuyên bố bác Cua xấu. Thế nhưng nhà nó hết gạo lại mang bị sang xin, mấy tính nhà nó hư lại nhờ bác sang giúp. Những kẻ đó có đáng giúp không bác Cua.
  Bác Trọng lại còn hoành tráng với món tráng miệng Giáo Dục , tự sướng , Lũ con ông cháu cha, nhà giàu nó chạy sang chổ bác Trọng cho là địa ngục ,là tồi tệ. Không biết các quan chức và nhà giàu VN sao ngu thế không cho con cái học ở thiên đường VN, TQ,Cuba, Bắc TT lại cho con cái tị nạn giáo dục bên các nước xâú xa mà bác Trọng lên án.
  Trước đây bác Triết “ phân hóa nội bộ nước Mỹ”. Thế giới đã một phen chết cười.

  Nay thì bác Trọng “ đòi Hoa Kỳ chấm dứt ngay và không điều kiện chính sách bao vây cấm vận và các kế hoạch, hành động can thiệp, gây mất ổn định chống Cuba”
  Cứ lâu lâu đọc truyền cười miễn phí cũng giúp sống sót qua những ngày lạm phát phi mã cùng với đủ loại phí . Thôi thì miếng ăn là miếng tồi tàn không được như người ta, thì cũng được sảng khoái tinh thần bằng những chuyện cười chảy nước ướt quần

 24. hoang says:

  Thế giới phe ta chỉ còn lèo tèo vài anh nghèo mạt, trừ anh cả đỏ Trung cộng. Khổ nổi anh ấy thường xuyện gây chiến chửi bới các nước lân bang VN cũng không ngoại lệ, không biết có nên gọi anh ý là đồng sàng dị mộng không nhỉ. Còn mấy anh kia cùng chính thể thì nghèo xơ xác. Ông Trọng vờ hay quên nhắc tới anh Bắc triều, anh ấy mới là Cộng sản chân chính đó nghe

 25. TC Bình says:

  Thịt lừa nhắm với rượu bìm bịp, món này chúng em đã thưởng thức bao năm rồi bác HM ạ. Cám ơn bác nhiều nhưng mà em phải zo…ọt, ngửi mùi đã ớn rồi bác ạ.

 26. viet ly says:

  Ngán ngẫm mấy ông lãnh đạo VN quá, các nước trên thế giới chẳng ai thèm nghe những lời tuyên truyền dối trá của cộng sản. Mấy ổng bực quá, chỉ có nước mò qua Cu ba một nước nghèo, dân số ít cùng chính thể để rao giảng những điều hư ảo mà thật ra bản thân cũng biết chẳng bao giờ thực hiện nổi.Ông Trọng không nhận biết được vị thế VN hiện đang ở thứ mấy trên thế giới sao? mới thoát nghèo nhưng Thủ tướng nước ta đi các nước vẫn xin xỏ VN vẫn đang ở trong diện nước nghèo để xin vốn viện trợ, vay ODA của bọn tư bản. Dân Việt đa số có được hưởng “thành quả cách mạng” hay chỉ là các quan chức, tầng lớp tư bản đỏ được hưởng. Người công nhân hưởng đồng lương rẻ mạt, nông dân mất đất sản xuất khiếu kiện khắp nơi, XH thì tham nhũng lãng phí vô kể, thanh niên phải bán sức lao động qua các nước tư bản, phụ nữ bán thân làm vợ cho Hàn quốc, Đài loan, Trung quốc.. Khoảng cách mức sống so với các nước trong khu vực ngày càng lớn. Tổng thống Brazil nghe qua, cấm cửa miễn tiếp thực xấu hổ cho lãng đạo VN

 27. Trịnh Xuân Nguyên says:

  Em thì chỉ quan tâm đến bên dưới hội trường thính giả làm gì thôi, tiếc là camera quá ít không lia về phía dưới nhiều.

 28. […] under Quốc tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

 29. phhroman says:

  Một bài phát biểu mê cuồng! Bằng chứng của việc nói lấy được bất chấp thực tế, đao to búa lớn, cái gì cũng nói đến nhưng chẳng nói đến cái gì cụ thể. Tóm lại, tôi rất “kinh sợ” các ông mác-lê kiểu này.

  Tôi không bao giờ quên bài giảng chính trị của một ‘quý ngài” mác lê được cử đến Bộ GD để “giáo huấn” cho lũ chúng tôi trước ngày chúng tôi lên đường đi du học. Bài nói chuyện (vừa thông báo, vừa đe dọa kết hợp với tẩy não diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ. Dù rất cố gắng, và khá tập trung, nhưng trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ đầu tiên, tôi không tài nào ghi được một nội dung gì cụ thể vào trong cuốn sổ tay mang theo. Bởi vì, nói chưa trọn ý này thì ngài mác lê kia lại liên hệ sang ý khác. Rồi chưa xong ý khác đó lại vòng sang một liên hệ khác nữa….Và không bao giờ trở lại ý đang nói dở dang lúc đầu tiên… Một ý cũng không trọn mà “quý ngài” có thể liến thoắng trong 3h đồng hồ. Mà ngôn từ thì nghe rất xủng xoảng toàn những khái niệm rất kêu, rất “sang” và có vẻ chắc chắn… Cả hội trường ồn như cái chợ. Rất ít người có ý định “điên rồ” như tôi. Nhưng kệ, ngài mác lê liềm xẻng cứ thao thao bất tuyệt như không có chuyện gì xảy ra…

  Sau rất nhiều nỗ lực nhưng không thành. Tôi ra nhập vào đoàn người nói chuyện riêng như ong vỡ tổ kia…

  Trong cuốn sổ tay của tôi, trang viết ngày hôm đó mãi mãi dừng lại ở nửa câu chưa trọn… Hãi hùng!

 30. Cường says:

  Cái này là đọc chớ phát chi trời ! Muôn thuở các bác lãnh đạo nhà ta chỉ có nhõn kỹ năng cắm đầu cắm cổ đọc từ kính thưa cho đến kính chào, đọc bất cần có ai nghe hay không ! Còn mà phát biểu không có phao thì toàn chém gió, chém vù vù kinh khiếp !

 31. Chủ Hào says:

  Tums lại là ông Trọng phát biểu chả hay bác nhỉ:) Ông Cờ lon tởn phát hay mê ly quá cơ ước gì lĩnh đạo ta là người da trắng .:)

  • Delta says:

   Delta em định không còm chủ đề này nhưng đọc còm bác Chủ Hảo em thấy không đồng tình khi bác còm “ước gì lĩnh đạo ta là người da trắng”, theo em nghĩ cái tư duy và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo không gắn liền với màu da.

   • Chủ Hào says:

    Ý kiến của bạn là của bạn, còn theo cái chung của thế giới ngày nay tôi chưa thấy ai chê da trắng cái gì, từ mấy mẹ đốp đến anh trí thức rởm từ thằng xe ôm đến ông Tây học rách quần… Đều sẵn sàng làm mọi thứ và mọi cách sao cho giống cho được gần với Tây trắng
    Ví dụ nhiều quá không Cần thiết phải đưa ra đây đâu nhỉ 😉

   • Delta says:

    Theo nội dung còm và lỗi chính tả còm thì tôi nghĩ dù bác là màu da gì thì vẫn là bác thôi bác Chủ Hảo à. Tôi cũng chưa bao giờ chê hay khen da trắng, da đen, da đỏ, da vàng…Tôi chỉ nói tư duy và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo không gắn liền với màu da. Nếu làm mọi thứ mọi cách chỉ cốt “sao cho giống cho được gần với Tây trắng” thì chỉ có giống loài bò sát khi nấp trong lá thì màu xanh, khi trườn trên đá thì màu nâu của đá…Thôi tôi không tiếp tục tranh luận với các còm tiếp theo của bác vì trong hang cua mọi người đều còm vui vẽ, tránh gây chia rẽ mất vui. Thân ái chào bác!

  • Người DC says:

   Đây là kiểu phân biệt chủng tộc rất đáng lên án. Martin Luther King đọc còm này chắc ông phải sống lại lần nữa để đấu tranh với những người như nick Chủ Hảo.

   Anh/chị là người Việt (hy vọng là thế) sao lại ước mong người nước khác đến lãnh đạo nước mình. Nỗi nhục vong ngoại.

   • Chủ Hào says:

    Em mới ước thôi mờ, chả nhẽ Bác còn không cho, đầy người đang đòi rước về đó thôi.:)

  • HOA HỒNG _ SG says:

   Bác Chủ Hào ông Ô3ma tổng thống Mỹ không phải là người da trắng đó. HH không đồng tình quan điểm, suy nghĩ này của bác. HH thấy Delta nói đúng đó.

   • Chủ Hào says:

    Em không thích ông này tí nào, nên ông da gì thì kệ ông ấy. Em thích trắng.

   • Chủ Hào says:

    A chị HH nói giống ý em rồi nước Mỹ họ cho ông da đen làm Thống đó có chết ai không? Mà anh người DC và Delta bảo là em nhục với là vọng ngoại? Em thấy họ trắng trèo phát biểu hay TƯ duy tốt thì em thấy hay em thích họ lĩnh đạo em chứ em không thấy mấy anh dân Ta mặt như mặt lợn ý đó là quyền tự do mà.

%d bloggers like this: