110 000 tin nhan chua dao tc

0

Viết thư cho chúng tôi!

  • Bạn có quan tâm đến ưu đãi của Trung tâm Y tế PETRA MEDICA không?
  • Bạn có thắc mắc về một nhóm lợi ích đã chọn không?
  • Bạn có muốn nhận một đề nghị cá nhân không?

Liên hệ chúng tôi!

nếu bạn quan tâm đến lời đề nghị của Trung tâm Y tế PETRA MEDICA
nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ nhóm dịch vụ nào của chúng tôi
nếu bạn cần một đề nghị trực quan.

  • liên hệ chúng tôi
  • Chủ đề *
  • Tên và họ *
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Thành phố
  • Tin nhắn *

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi bởi PETRA MEDICA Sp. vườn bách thú. có trụ sở chính tại Warsaw, tại ul. Grochowska 166, theo Đạo luật ngày 10 tháng 5 năm 2018 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Tạp chí Luật pháp năm 2018, mục 1000) và theo Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (EU) 2016/679 của Ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC (GDPR).

Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân

“GDPR KHIẾU NẠI” Chúng tôi xin vui lòng thông báo với bạn rằng quản trị viên của dữ liệu cá nhân được cung cấp là Petra Medica Sp. vườn bách thú. có trụ sở chính tại Warsaw (04-329) tại ul. Grochowska 166.

Có thể liên hệ với Người kiểm tra Bảo vệ Dữ liệu qua e-mail [email protected] hoặc bằng văn bản đến địa chỉ trụ sở chính của chúng tôi, được nêu trong điểm I. Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho mục đích: – cung cấp các dịch vụ y tế theo Mỹ thuật. 9 giây 2 lit. h GDPR; – xác minh dữ liệu khi đặt lịch hẹn – theo quy định của nghệ thuật.

Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân6 giây 1 lit. c (thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với người quản lý) và điều khoản. 9 giây 2 lit. h GDPR; -liên hệ qua điện thoại hoặc qua e-mail để xác nhận đặt phòng, hủy hoặc thay đổi ngày tư vấn y tế và gửi thông tin về việc chuẩn bị khám hoặc điều trị – theo quy định của pháp luật. 6 giây 1 lit. b và f GDPR (dựa trên hợp đồng và lợi ích hợp pháp mà quản trị viên theo đuổi); Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu quản trị viên truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan đến mình, chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu đó, phản đối việc xử lý và có quyền khiếu nại với Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây