Góp ý phát triển Việt Nam

Ý kiến chúng tôi. Ảnh: internet

Blog HM. Nhóm tác giả bao gồm các giáo sư tiến sỹ nổi tiếng đang công tác tại nhiều quốc gia: Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt và Phạm Xuân Yêm vừa công bố những ý kiến về phát triển đất nước.

Blog HM xin đăng lại phần giới thiệu và tóm tắt những ý chính. Chi tiết có thể xem thêm tại trang Viet-Studies. Xin cảm ơn các tác giả.

Để nhớ tên các giáo sư, Tổng Cua ghép lại như sau cho dễ “Dũng Dũng Dương Giao Thuần Sính Việt//Thọ Thọ Tường Long Bảo Tuấn Yêm” – 14 ông như 14 vị cao cao bên cửa sổ 🙂

 Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước

Lời giới thiệu

Văn bản dưới đây được soạn thảo trong mùa hè vừa qua, khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Là người Việt Nam, không ai không khỏi giật mình tự đặt câu hỏi: làm sao đối phó với hiểm họa ngoại xâm khi nội lực của chúng ta đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại: kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy đồi, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước thiếu hiệu quả.

Qua trao đổi giữa các đồng nghiệp trong giới đại học và nghiên cứu làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, văn bản này được viết ra, nhằm phân tích những yếu kém của nội lực Việt Nam và đề nghị những biện pháp cải cách. Xuất phát từ nhiều chỗ đứng khác nhau, nhưng cùng bức xúc như nhau trước tình hình nghiêm trọng của đất nước, những người soạn thảo đã làm việc trên tinh thần đồng thuận. “Bản Ý Kiến” này là kết quả của vài trăm điện thư trao đổi, đúc kết nhiều quan điểm khác nhau để đi đến một “mẫu số chung”: Sự cần thiết của cải cách thể chế, con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để tăng cường nội lực, thực hiện đoàn kết, bảo vệ đất nước, và phát triển bền vững.

Văn bản này không phải là một bản kiến nghị, cũng không phải đưa ra để lấy chữ ký, mà cốt chia sẻ suy nghĩ về cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Văn bản đã được gửi đến các ủy viên trong Bộ Chính trị cách đây khoảng một tháng và đến Quốc hội cùng Chính phủ gần đây hơn. Nay xin trân trọng gửi đến bạn đọc.

Tóm tắt văn bản.

Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Theo dõi những diễn tiến của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, chúng tôi thật sự lo âu về tương lai của đất nước. Bản ý kiến này không nêu lại những thành tựu Việt Nam đã đạt được, mà tập trung vào vấn đề nội lực Việt Nam đang suy yếu: Kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy thoái, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước nhiều bất cập. Trong lúc đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét.

Năm 2008 lần đầu tiên thu nhập đầu người của Việt Nam vượt qua ngưỡng 1.000 USD, thoát ra được vị trí của nước thu nhập thấp. Nhưng ta đã mất gần 35 năm kể từ khi đất nước thống nhất, nếu kể từ khi đổi mới cũng gần một thế hệ mới đạt được thành quả còn khiêm tốn này. Trong cùng thời gian đó, nhiều nước ở châu Á đã đạt thành quả được cả thế giới ngưỡng mộ. So với các nước trong vùng và trên thế giới có cùng điều kiện phát triển trước đây, nước ta hiện nay vẫn còn ở vị trí rất thấp trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến khoa học. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra vẫn còn rất xa. Hiện nay chưa có dấu hiệu cho thấy Việt Nam có thể đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Khi phân tích vấn đề, chúng tôi thấy có hai nguyên nhân sâu xa, liên quan đến thể chế nói chung, và cơ chế tuyển chọn người lãnh đạo và quản lý nhà nước nói riêng.

Thứ nhất, thể chế còn thiếu dân chủ. Có thể nói rằng thể chế hiện nay là di sản của thời chiến tranh, bao cấp và chủ nghĩa xã hội kiểu Lênin-Stalin, với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ, hạn chế tự do tư tưởng, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Hệ quả là xã hội suy giảm tính năng động và hiệu quả, hạn chế sáng tạo trong khoa học và giáo dục, không chống được suy thoái giá trị đạo đức và văn hóa, bất công và cách biệt xã hội tăng lên, và không khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển. Chế độ tiền lương bất hợp lí trong cơ chế “xin cho” đã đẩy nhiều công chức vào con đường tham nhũng, và làm cho nhiều nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học,… không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa. Hoàn toàn đáng lo ngại khi thể chế hiện nay đang hạn chế sức mạnh của đất nước và làm lung lay nền tảng của xã hội.

Thứ hai, là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất, trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết. Tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Việc lợi dụng vị trí công quyền để trục lợi cá nhân đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều cán bộ nhà nước.

Theo chúng tôi, phải có một cuộc cải cách mang tính cách mạng về thể chế mới giải quyết được hai vấn đề này. Chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm này trước hết thuộc về đảng cầm quyền và trên thực tế hiện nay cũng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đảm nhận được vai trò này.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét thực hiện 8 điểm sau:

1. Kiên quyết xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền.

Không có ai và tổ chức nào đứng trên và đứng ngoài pháp luật. Để thực hiện được điều này, cần triệt để tôn trọng Hiến pháp và đảm bảo sự thực thi Hiến pháp theo tinh thần hiến pháp là trên hết. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, cần có hệ thống tòa án độc lập để chế tài được các hành vi lạm dụng quyền hành, tham nhũng, làm giàu bất chính và ức hiếp dân chúng.

Triệt để dân chủ hóa, đúng như mục tiêu mà Hiến pháp đề ra. Đảng cần chứng minh bằng hành động thực tế rằng đó không phải là khẩu hiệu mà chính là thao thức thường xuyên của lãnh đạo, của các cơ quan công quyền. Để thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp lý hiện nay, cần thật sự triển khai và áp dụng nội dung của Hiến pháp. Trước hết, phải thật sự tôn trọng các quyền mà Hiến pháp đã ghi rõ, đặc biệt là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và được quyền lập hội, quyền biểu tình trong khuôn khổ pháp luật, và quyền bình đẳng trước pháp luật.

Pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do của người này không xâm phạm đến quyền tự do của người khác chứ không phải nhằm hạn chế hoặc triệt tiêu tự do. Tất nhiên, tự do cá nhân phải tôn trọng lợi ích tập thể, nhưng không nên viện lợi ích tập thể với mục đích triệt tiêu tự do. Cụm từ “theo quy định của pháp luật” phải được hiểu trong tinh thần đó để các quyền được Hiến pháp công nhận có giá trị thực sự chứ không phải chỉ có tính cách lý thuyết. Hiện nay, không thiếu thí dụ luật được viết nhằm hạn chế quyền công dân được ghi trên Hiến pháp. Thí dụ điển hình là luật bầu cử và Quyết định 97. Luật bầu cử hạn chế quyền ứng cử của công dân vì đòi hỏi người tự ứng cử phải được Mặt trận Tổ quốc thông qua. Quyết định 97 của Thủ tướng nhằm hạn chế quyền phản biện chính sách của trí thức. Thật ra, tất cả các quyền của công dân đều đã nằm trong Hiến pháp Việt Nam, chỉ cần triển khai và thật sự áp dụng.

Cần bảo đảm nền móng của dân chủ: đó là tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp đã ghi rõ cần đi vào thực chất với việc bảo đảm tính công khai và minh bạch của các hoạt động công quyền và quyền tranh luận của xã hội và công dân đối với những hoạt động đó. Những hạn chế cần thiết của tự do ngôn luận, như các bí mật quốc gia (thuộc phạm vi hình sự) hay bí mật kinh doanh, đời tư của công dân (dân sự), phải được ghi rõ trong các đạo luật (được quốc hội thông qua) chứ không phải là qua các nghị định, quyết định của hành pháp.

2. Tiếp thu các tư tưởng tiến bộ nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Không nên tự ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu chỉ biết học thuyết Mác-Lênin, không tiếp thu mọi tư tưởng tiến bộ của thế giới thì đã không viết được bản Tuyên ngôn độc lập gói ghém những giá trị phổ quát của nhân loại. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là rất hợp lòng dân. Các hệ tư tưởng là công cụ nhằm giúp đạt mục tiêu trên. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy một xã hội muốn phát triển cần có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận do đó cần thoát khỏi sự ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất. Ra khỏi sự ràng buộc vào ý thức hệ đó cũng sẽ cho thấy Việt Nam độc lập với Trung Quốc về mặt tư tưởng và đi trước Trung Quốc về cải cách thể chế.  

3. Xây dựng một nhà nước vững mạnh bằng cách minh bạch hóa việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp, thực hiện việc tuyển chọn công chức theo qui trình khách quan dựa trên khả năng, cải cách chế độ tiền lương cho hợp lý.

Nêu cao trách nhiệm cá nhân trong hệ thống công quyền. Tất cả công chức và người lãnh đạo trong hệ thống nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ của mình, không được ẩn náu dưới danh nghĩa trách nhiệm tập thể. Cơ chế tập trung dân chủ khi đem áp dụng trong việc điều hành chính phủ đã bị nhiều người lợi dụng để bao biện cho thói vô trách nhiệm, ỷ lại, đổ lỗi cho tập thể, cơ hội, bè phái, “cha chung không ai khóc”. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế tách bạch sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước để tránh sự chồng chéo, áp đặt, kém hiệu quả.

Minh bạch hóa trong bổ nhiệm tất cả các chức vụ, kể cả vị trí cao cấp. Tạo cơ chế công khai và dân chủ hóa để có thể tuyển chọn những nhà lãnh đạo tài đức và đáp ứng được đòi hỏi của dân tộc, được dân tin tưởng và được thế giới nể trọng. Không nên tiếp tục cách làm hiện nay là dàn xếp trong nội bộ Đảng rồi đưa ra Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Những người đủ tài đức nhưng không phải đảng viên cũng cần được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Chính phủ Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng tám cũng đã có phương châm này.

Xây dựng bộ máy công chức làm việc có trách nhiệm và hiệu quả, và có cơ chế tuyển chọn khách quan dựa trên tài năng chuyên môn. Hiệu suất của bộ máy công quyền là điều kiện tối cần thiết để kinh tế, giáo dục, văn hóa phát triển nhanh và lành mạnh. Cho nên, việc tuyển chọn công chức phải dựa trên tiêu chí chuyên môn và đạo đức, độc lập với quan điểm chính trị ở nhiều loại công việc.

Cải cách chế độ tiền lương nhằm bảo đảm người công chức có thể sống bằng đồng lương của mình. Công chức phải được bảo đảm sống bằng đồng lương để tập trung vào công việc. Chế độ tiền lương cần hợp lí và phù hợp với khả năng, cống hiến thực của công chức để có thể thu hút được những người có khả năng nhất trong xã hội vào bộ máy công quyền. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi cần đặt thành mục tiêu ưu tiên phải thực hiện ngay.

4. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững trong đó ưu tiên hàng đầu là tạo công ăn việc làm và nhanh chóng cải cách việc điều hành và quản lý doanh nghiệp quốc doanh trong đó có các tập đoàn kinh tế.

Về việc phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động cần được đặt thành ưu tiên hàng đầu. Để phát triển bền vững và hướng tới toàn dụng lao động cần đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng ngày càng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và chú trọng phát triển nông thôn.

Đề nghị lập một hội đồng tư vấn chiến lược phát triển để giúp chính phủ vạch ra chiến lược phát triển có trọng điểm, không dàn trải và dẫm chân lên nhau, kết hợp thỏa đáng lợi ích quốc gia và lợi ích vùng nhằm phát triển nền kinh tế có chất lượng. Hội đồng này tập trung những chuyên gia có trình độ, có chức năng xây dựng và giám sát việc thi hành chiến lược phát triển với đủ thẩm quyền và chế độ đãi ngộ thích hợp. Bộ phận này phải được đặt trên tất cả các bộ ngành liên quan tới lĩnh vực kinh tế, đứng đầu là Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng thường trực, có những chuyên viên tài năng, có cơ chế tiếp thu ý kiến của giới doanh nhân và trí thức. Bộ phận chuyên trách này sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc quyết định các dự án lớn, trong quy hoạch phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Cải cách chế độ sở hữu ruộng đất và tạo cơ hội có việc làm ngoài nông nghiệp là hai trụ cột để nâng cao mức sống của người dân ở nông thôn. Cần có chiến lược về đất đai, qui hoạch rõ rệt các vùng chuyên canh nông nghiệp và vùng có thể phát triển công nghiệp, cải cách để xác định rõ đâu là đất tư hữu và đâu là đất công hữu, tiến tới xóa bỏ hẳn chính sách coi đất đai là sở hữu toàn dân như hiện nay. Tư hữu hóa sẽ là cơ sở để giải quyết việc tập trung ruộng đất manh mún hiện nay để thực hiện sản xuất lớn nông nghiệp và phục vụ công nghiệp hóa nông thôn. Mặt khác, như nhiều người đã chỉ ra, đất đai là một nguồn tham nhũng rất lớn, gây hàng ngàn vụ khiếu kiện của dân trong những năm qua, tệ nạn này sẽ được hạn chế rất nhiều nếu người dân trên nguyên tắc được toàn quyền sở hữu (thay vì chỉ có quyền sử dụng) đất đai của mình.

Cần xóa bỏ chế độ hộ khẩu để người dân khi đến đô thị làm việc có thể yên tâm với cuộc sống ở đó và không cần giữ lại quyền sử dụng đất ở nông thôn.

Cần nhanh chóng cải cách việc điều hành và quản lý doanh nghiệp quốc doanh đặc biệt là các tập đoàn kinh tế. Thời gian qua tập đoàn kinh tế đã trở thành nơi hội tụ của các nhóm lợi ích và người có quyền chức, gây ra bất ổn cho nền kinh tế và tình trạng tham nhũng bành trướng. Vì thế, cần đặt các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, trong khung pháp lý chung của luật pháp; xóa bỏ việc hành pháp trực tiếp lãnh đạo kinh doanh và thay vào đó là Hội đồng quản trị độc lập có nhiệm kỳ, do Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm, nhằm tránh biến tập đoàn thành một phần của các nhóm lợi ích. Ngoài ra, cần xóa bỏ các ưu đãi đặc biệt (về tín dụng, thuế, bảo lãnh nợ,…) cho doanh nghiệp quốc doanh; và không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh.

5. Ngăn chặn sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức xã hội.

Văn hóa và đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Kỷ cương phép nước và nhân phẩm của con người đang bị coi thường. Chưa bao giờ cái xấu, cái giả và cái ác, biểu hiện ở nhiều dạng nhiều mặt, lại xuất hiện nhiều như bây giờ. Các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại chưa kịp nuôi dưỡng và bén rễ thì đã bị những cái xấu, cái giả lấn át. Thói háo danh, hình thức phô trương, mê tín dị đoan lại càng được dịp lên ngôi. Vì thế, cần quảng bá, khuyến khích những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại như tự do, bình đẳng, bác ái, pháp quyền… và khôi phục những tinh hoa văn hóa truyền thống để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của xã hội. Cần nghiêm khắc xử lý cán bộ ở các cấp cao khi có hiện tượng sai phạm đạo đức để làm gương. Đặc biệt quan trọng là việc sử dụng hiệu quả vai trò tích cực của công luận để phê phán và ngăn chặn sự suy thoái của đạo đức và văn hóa.

6. Thực sự làm cho giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam là con người. Vì thế, chiến lược phát triển cần phải xây dựng theo hướng chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực ngày càng có kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ cao. Chiến lược phát triển cũng cần phải vì cuộc sống của đại đa số dân chúng nhiều hơn nữa. Do đó, phải có biện pháp hiệu quả nhằm cụ thể hóa các chính sách về giáo dục, khoa học và công nghệ. Đồng thời, lãnh đạo phải cho thấy quyết tâm chăm lo sức khỏe của người dân qua các cải cách về y tế.
Cần tránh chính trị hóa học đường. Thay vào đó, cần giáo dục đạo đức, khích lệ tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, và ý chí phấn đấu của tuổi trẻ. Điều tối quan trọng là cần đảm bảo tự do học thuật, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo.

Do tầm quan trọng và tình hình ngày càng xuống cấp của giáo dục, chúng tôi đề nghị Thủ tướng trực tiếp chịu trách nhiệm về giáo dục, cụ thể là chỉ đạo nội dung cải cách, theo sát việc triển khai các chiến lược, chính sách, và chịu trách nhiệm về kết quả của các cải cách lớn.

7. Thực hiện đoàn kết dân tộc

Chấp nhận và dung hòa với những người bất đồng chính kiến nhưng cùng mục tiêu phát triển đất nước. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm ở biển Đông, hòa hợp hòa giải dân tộc cũng có nghĩa là cổ vũ lòng yêu nước của mọi người dân không phân biệt chính kiến, quá khứ. Chúng tôi đặc biệt đề nghị nên có hình thức ghi nhận và biểu dương sự dũng cảm hy sinh của những quân nhân Việt Nam Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.

8. Triển khai một đường lối ngoại giao độc lập, dựa trên một thể chế dân chủ, chú trọng hơn đến quan hệ chiến lược với ASEAN và Hoa Kỳ, trong khi tiếp tục coi trọng quan hệ hữu nghị và bình đẳng với Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cần được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn bình đẳng, nhưng không xem đó là quan hệ đặc biệt, càng không thể coi đó là đồng chí tốt. Việt Nam không thể “hợp tác toàn diện” với một nước lớn và mạnh hơn mình hàng chục lần và có những quan hệ phức tạp về lịch sử và địa chính trị, nhất là đang thể hiện rõ tham vọng và đã có những hành động bành trướng, xâm hại chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam.

Về Biển Đông, Quốc hội Việt Nam cần ra một tuyên cáo đặc biệt về Công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, khẳng định đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan. Tuyên cáo này vừa để làm rõ quan điểm của Việt Nam trước dư luận quốc tế, vừa xóa bỏ những ngờ vực của không ít người Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần tăng thêm tình đoàn kết dân tộc trước hiểm họa ngoại xâm.

Cần đoàn kết với Philippines, Malaysia và Brunei trong việc chống lại tuyên bố “Đường Lưỡi Bò” của Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị Việt Nam đưa ra đề án với ASEAN đặt tên vùng biển Đông nước ta (mà Trung Quốc và nhiều nước gọi là biển Nam Trung Hoa) là Biển Đông Nam Á.

Trước bước ngoặt lịch sử của đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam mang một trách nhiệm nặng nề đối với tiền đồ dân tộc. Chúng tôi mong thấy một cuộc cách mạng mới về thể chế để Việt Nam có thể phát triển thành một nước giàu mạnh và tự chủ.

Nhóm tác giả:

Hồ Tú Bảo

Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật Bản.

Nguyễn Tiến Dũng

Giáo sư Toán học, Đại học Toulouse, Pháp.

Trần Hữu Dũng

Giáo sư Kinh tế học, Đại học Wright State, Hoa Kỳ.

Giáp Văn Dương

Nhà nghiên cứu (Vật lý), Đại học Quốc gia Singapore.

Nguyễn Ngọc Giao

Nhà báo, nguyên Giảng viên Toán, Đại học Paris VII, Pháp.

Ngô Vĩnh Long

Giáo sư Sử học, Đại học Maine, Hoa Kỳ.

Vĩnh Sính

Giáo sư danh dự (Sử học), Đại học Alberta, Canada.

Nguyễn Minh Thọ

Giáo sư Hóa học, Đại học Leuven, Bỉ.

Trần Văn Thọ

Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản.

Cao Huy Thuần

Giáo sư danh dự (Chính trị học), Đại học Picardie, Pháp.

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc.

Hà Dương Tường

Giáo sư danh dự (Toán học), Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp.

Vũ Quang Việt

Chuyên gia tư vấn Thống kê Kinh tế cho Liên Hiệp Quốc, Myanmar, Philippines và Lào; nguyên chuyên viên cao cấp Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ.

Phạm Xuân Yêm

Nguyên Giám đốc nghiên cứu Vật lý, Đại học Paris VI và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, Pháp.

Advertisements

48 Responses to Góp ý phát triển Việt Nam

 1. Không góp ý kiến sợ Kiến lại…giận nhờ Cua quát quở.
  Tuy nhiên:

  Ý iêm: góp ý bằng…thừa
  Một trận “bão táp” sẽ chừa, sẽ kinh
  Ý iêm: muốn nổ phải…thinh
  Giả vờ ôm ngực, rồi rình…”bắt chân”
  Ý iêm khoái ý bác Vân,
  Cho dù có dọa, vẫn…”gân cổ” gào
  Khác nào tả…rít thuốc lào
  Hít vào thì dễ, thở ra…cồn cào

  Lão Cù

 2. Đổi mới toàn diện thì chưa đủ. Phải đổi mới triệt để mới được. Nếu không triệt để , tính khả thi của các ý kiến này rất thấp.
  Ông Trương Hòa Bình là tướng công an , thuộc bên hành pháp. Ông ngồi ghế chánh án là tư pháp. Thêm cái đại biểu Quốc hôi nữa là lập pháp. Chúng thì tam quyền phân lập. Ta thì tam quyền trong một. Nếu tay trái của ông Bình bị nhiễm độc , ông có dám dùng tay phải cầm dao chặt đứt cánh tay trái không ? Hay là mặc cái áo choàng che hai tay lại , hai tay giơ cao ngọn đuốc đổi mới. Dân tình cứ theo ánh lửa lập lòe của ngọn đuốc ấy mà đi. Có thánh cũng không biết được một trong hai tay giơ ngọn đuốc ấy đang hoại tử.
  Phiên tòa xét xữ TS Cù Huy Hà Vũ đòi đa đảng , nguên đơn chắc chắn là Đảng CS. Nhưng từ công tố viên cho tới hội thẩm đoàn , tất cả đều Đảng viên. Ông Vũ yêu cầu thay đổi các vị trên , đưa những người không đảng ngồi vào ghế xét xử là hợp lý. Nhưng kiếm đâu ra vị nào không đảng mà ngồi vào được các vị trí ấy. Là đảng viên thì chắc chắn phải chịu sự định hướng của Đảng ủy cơ quan. Đảng ủy này lại chịu sự định hướng của Đảng ủy cấp cao hơn. Suy luận như vậy thì Bộ Chính trị vẫn can thiệp được và quyết định kết quả vào bất cứ vụ án nào .. Xoay ngang trở dọc thì BCT ( 14 vị ) cũng là cơ quan quyền lực cao nhất .Mà quyền quyết định chắc chắn là không phải chia đều cho 14 .Thực tế là vậy nhưng Hiến pháp lần nào cũng ghi rõ quyền đó thuộc về Quốc hội. .. Khéo thật.
  Bauxit Tây nguyên là minh chứng rõ nét nhất của sự thật ấy.

 3. Hiệu Minh says:

  Thách các bác nhớ hết tên các giáo sư. Chắc là khó. Nhưng dùng típ sau thì sẽ nhớ mãi.

  Các còm sỹ bắt mình sửa tên giáo sư Yêm (Yên), bỗng thấy các tên tác giả hay hay. Tổng Cua ghép thành câu đối (chưa chuẩn) mang âm điệu và chả hiểu trong tiếng Tầu thì tên các giáo sư nghĩa như thế nào. Vô phép các cụ Tiến sỹ

  Dũng Dũng Dương Giao Thuần Sính Việt
  Thọ Thọ Tường Long Bảo Tuấn Yêm

  Thách các cao niên đối lại 🙂 🙂

  Nếu không thì cũng là một cách để nhớ tên các chí sỹ người Việt ở nước ngoài một lòng vì Tổ quốc.

  Mà cũng lạ, đúng 14 ông, như 14 vị cao cao bên cửa sổ 🙂 🙂

  • Lão xin liều mạng đối lại:

   Ộp ộp, trên cao ngồi vắt vẻo
   Oạp oạp, phía dưới cứ lầm than

  • tralientay says:

   Hai câu này của lính có thể đem đối tạm (đói kiểu lính) 🙂

   Đường sữa phát từ trên phát xuống
   Cuốc xẻng phát từ dưới phát lên

  • hgiang says:

   Doc lên nghe hay hay (vê âm thanh), giông nhu “Miên Hông Ung Buu Vinh, Bao Quy Dinh Long Tuong …”

 4. Trần Kẽm says:

  Khi đến các khách sạn bạn thường thấy bao giờ cũng có câu nhắc, đại thể: Tắt hết thiết bị điện và tắt điện nói chung khi ra khỏi phòng.
  Em biết chữ thì chả có gì phải bàn, nếu em không biết chữ thì do đó em không thực hiện: KS tốn điện.
  Em biết chữ đấy, nhưng em sơ ý, em quên: KS tốn điện.
  Em biết chữ đấy, nhưng em vô ý, em quên tiếp và em… đếch tắt: KS tốn điện.
  Em biết chữ đấy , nhưng em vô ý thức, em biết đấy nhưng em… đếch thèm tắt: KS tốn điện.
  Em biết chữ đấy, nhưng em vô văn hóa, em không những không tắt mà em còn mở điều hòa thật lạnh, cho tốn thêm: KS tốn tốn điện.
  Em biết chữ đấy, nhưng em trả tiền rồi, em thích làm gì thì em làm kệ em. Hờ hờ: KS tốn tốn tốn điện.
  *
  **
  Khi ra khỏi phòng bạn cần đóng cửa, dù rằng khách sạn có thể bảo đảm an toàn tài sản cho bạn nhưng gì thì gì ông cũng cứ khóa phòng cho chắc kẻo trộm nó xơi mất chỉ cái quần đùi thôi cũng… phí!
  Và đeo chìa khóa là một dạng chốt đóng mở công tắc điện cực kỳ tối ưu, cực kỳ thông minh. Tất cả những… thằng dù có học hay không có học, có văn hóa hay vô văn hóa, có ý hay sơ ý… khi sử dụng khách sạn thiết kể ổ điện loại này có mà chạy đằng… trời. Cứ mày ra khỏi phòng ông là điện của ông khắc tắt, KS của ông chắc chắn là tiết kiệm được điện và đỡ ô nhiễm môi trường.
  *
  **
  “Chốt” đóng mở của xã hội là lá phiếu bầu. Mỗi công dân đủ tuổi trưởng thành, mặc nhiên ai cũng đều có trong tay mình một cái “chốt” đó. Chỉ có điều, cái “chốt” đó chỉ bỏ vào mỗi cái “công tắc” – là thùng phiếu bầu – chức… trưởng thôn thôi nhé.
  Mà cái chức trưởng thôn thì như ai cũng biết, đây là cái chức của ông Văn Hiệp, bạn của “Công lý là tên một diễn viên hài ở… đâu đâu ấy”. Ặc!

  • Trần Kẽm says:

   Lãnh đạo một đơn vị hành chính dạng cấp xã thôi cũng rất khó, rất khổ, rất gian nan, rất mệt, rất cực… nên rất cần một người tài làm người đứng đầu .Người đó phải giỏi như Thần, tài như Thánh. Mà đã là thần thánh thì chỉ có… trên trời rơi xuống thôi các bác ạ!
   Xã mà còn vậy thì bên trên sao ta???

 5. montaukmosquito says:

  Các bác để ý điều 2. Điều kiện tiên quyết để có được “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là phải từ bỏ sự độc tôn của bất cứ hệ tư tưởng nào, kể cả hệ tư tưởng Marx-Lenin. Mà làm việc đó, đảng Cộng sản phải từ bỏ chính cái id của mình, chỉ còn 1 đảng chính trị đơn thuần không có “kim chỉ nam” và “tư tưởng chỉ đạo”.

  Từ đây ta có tam đoạn luận a=b, b=c suy ra a=c mà không phải vấp phải lỗi logic nào, có nghĩa điều kiện tiên quyết để có được “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là đảng Cộng sản phải từ bỏ lý tưởng Cộng sản của chính mình .

  Mission Impossible. Em không tin chuyện này có thể xảy ra .

  Nhưng em tin nếu làm được, Việt Nam sẽ khởi sắc -ít nhất về tư tưởng- liền ngay tắp lự . Cứ thử tưởng tượng sách của Tocqueville và biết bao nhiêu thứ khác không phải đổi tựa, không bị kiểm duyệt và được bán đại trà ở VN!

 6. KTS Trần Thanh Vân says:

  Tôi là một trong những người rất có kinh nghiệm trong việc “góp ý kiến” và tôi rút ra
  1- Viết dài không ai đọc.
  2- Những lời khuyên nên thế này, cần phải thế nọ… không ai nghe,
  3- Phản đối có phương pháp, quyết liệt, có tình có lý, đôi lúc có dọa nữa, họ phải sợ và họ nghe

  • hgiang says:

   Bac bo chut toi gian doc ky , se thây co rât nhiêu duong huong (stratégie), giai phap (solution) cu thê, du sao Nhà nuoc VN cung co thê “su dung” duoc it nhiêu diêu trong gop y này
   Noi nhu Nicecowboy là co tri thuc làm viêc không công, ap dung duoc it nhiêu tuy “kha nang” cua Dang

   • KTS Trần Thanh Vân says:

    To hgiang.
    Bạn ơi.
    Bạn đọc hay tôi đọc có ý nghĩa gì?
    Cái người cần đọc có đọc không?
    Không.
    Bởi vì…. họ mù chữ!

   • montaukmosquito says:

    Cháu có théc méc, nếu các vị đó mù chữ sao họ biết trường dổm mà đi học tiến sĩ ?

    Bên đây muốn học cao học trường thiệt hộc xì dầu, đủ thứ giấy tờ, thi cử … hoa cả mắt, rồi chờ trường có nhận hay không . Sinh viên nước ngoài còn bị sát hạch đủ cả . Quan nhà mình không có thì giờ cho mấy chuyện đó, chỉ có thể đăng ký với các diploma mills thôi . Tức là họ cũng biết đấy chứ . Hay là có ai đó rỉ tai ?

  • Hà Linh says:

   Bác Thanh Vân kính mến,

   Cháu thì nghĩ có viết ra được vậy cũng tốt bác ạ, dù sao có còn hơn không, có nhiều ý kiến đưa ra, dẫu không được lắng nghe hết thì cũng có chút để ý hơn…( không biết cháu có lãng mạn quá không nữa?!)

   Cháu chúc bác ngày vui, an bình!

 7. xanghứng. says:

  “Hoài hơi mà đấm bị bông,
  Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia” (ca dao)
  Chỉ tổ mất thời giờ vô ích thôi !!!

 8. nicecowboy says:

  Xin lỗi chủ nhà và các còm sĩ, lạc đề một chút. NCB nhận được 2 email (rất ít khi check), thể theo yêu cầu của người gửi xin đăng nhờ lên blog HM:
  1.
  Chào ông Nicecowboy
  Đây là lời kêu gọi kháng chiến của Gaddafi, được đăng từ 22-2-2011 khi mà liên quân tham chiến. Hẳn đây chẳng phải clip gia đình mà bảo ông Gaddafi đang mị dân!?

  547 like – 73 dislike
  Tổng 620: like 88,2% dislike 11,8%
  Như vậy từ đầu đến cuối cuộc chiến, tỉ lệ ủng hộ ông Gaddafi cũng không thay đổi là mấy, phải không ạ.

  Bình luận của tôi đã bị Hiệu Minh kiểm duyệt rồi cấm bình luận luôn, nên tôi không trả lời ông trên đấy được, mong ông thông cảm. Ông làm ơn đăng bài giùm cho tôi, cứ ghi của “alo”.
  Cám ơn ông

  2. Lẽ ra, NCB tôn trọng chủ nhà thì không đăng lên, vì chủ nhà đã không muốn rồi. Nhưng thôi, HM thông cảm, NCB reply lần cuối với bạn Alo này để bạn đó khỏi phải ấm ức.

  – Trước hết, xin Alo đọc lại cái còm mới đây tôi phản hồi cho bạn ở entry Thư gaddafi gửi …. Bạn cứ chứng minh bằng cái kiểu đưa mấy đoạn video clip, mấy cái thống kê.. này thì quả thật quá ngây thơ. bạn có hiểu khi nào thì số liệu thống kê có thể có giá trị ? 620 người (thống kê mẫu) có đại diện được cho vài triệu người (hay vài chục triệu người Lybia) ? Trong 620 người đó có bao nhiêu người là lính lác, thân thuộc, tay sai của gaddafi… Tôi không khẳng định mẫu này là gì , nhưng chắc chắn một mẫu quá nhỏ như thế không thể có kết luận cho một đại diện lớn hơn trăm, ngàn lần được. Ví dụ bạn thử vào một công ty nước ngoài ở VN và phỏng vấn lấy số liệu thống kê về thu nhập của công nhân ở đấy . bạn sẽ thấy 90% tiền lương hơn 500USD/tháng. Vậy bạn cứ kết luận đa số công nhân ở VN có mức lương bình quân 500USD/tháng đi ạ ?????

  – Nữa, tôi đã nói bạn có quyền giữ quan điểm của mình về gaddafi, nhưng đừng tìm cách tranh luận hơn thua ở đây. Nếu không thể thuyết phục được đối phương thì thôi vậy. bạn đưa thêm clip, rồi thống kê vớ vẩn … gửi vào email của tôi, nhờ đưa lên, chả thuyết phục được ai đâu, nhất là đối với tôi. Chào.

  3. Nhận được email của còm si Thanduong, cũng là blogger mới mà HM giới thiệu. NCB xin được phản hồi ban Thanduong cũng trên blog HM này :

  Bai viết của bạn lý thú lắm, thể hiện một góc nhìn khác. Nhưng tôi không dám nói nhiều hơm : đúng hay sai ? bài viết của bạn là phản biện lại bài Độc tài.. của anh Huy Đức, mà bạn biết đấy : Osin lập luận rất chặt chẻ, và anh đã từng trải kinh nghiệm thực tế cuộc sống trong xã hội rất nhiều.

  Góp ý thêm với bạn điều này : Osin cũng có lý của ảnh khi sợ độc tài tập thể chuyển hóa thành độc tai cá nhân. Việc bạn nêu lên mặt tích cực của sự chuyển hóa này (nếu có?) : tinh giản bộ máy lãnh đạo, thống nhất quyền lực chính trị, xóa đi chế độ trách nhiệm tập thể ….Cao bồi thấy vẫn có thể thực hiện được mà không cần phải có sự độc tài cá nhân. Chế độ một nguyên thủ (tổng thống chế, thủ tướng chế) đồng thời với sự kiểm soát phân công phân quyền cụ thể (tam quyền phân lập) vẫn có thể tạo được những mặt tích cực này, đồng thơi tránh được những hậu quả rất xấu do độc tài cá nhân gây ra. Lời vắn ý dài, bạn Than duong chắc hiểu nhiều hơn.

  Thân.

  • Grubby24 says:

   Bác cao bồi vứt súng đầu hàng đi thôi. Tôi đã đầu hàng đ/c alo này từ entry “Thư Gaddafi gửi các bạn độc tài” rồi. Cái kiểu bới móc, bám vào những dẫn chứng vớ vẩn này bác cao bồi phải biết là của những người ntn rồi chứ nhỉ?

 9. Duc says:

  Em chả dám có ý kiến gì, chỉ in ra để nghiền ngẫm. Chỉ nhắn bác HM là tên bác Phạm Xuân Yêm ở phần mở chưa đúng.

  • Anh Kiệt says:

   Đúng thế ạ. Hôm qua em cũng định nhắc chủ nhà, nhưng lại vướng việc, nên quên mất. Đề nghị bác chủ nhà sửa tên Phạm Xuân Yên thành Phạm Xuân Yêm đi ạ. Bác Yêm rất vui vẻ, hay cười, nhưng nếu sai tên thì chắc bác ý cũng không hài lòng đâu, vậy bác sửa đi nhé. Thanks bác.

 10. Đặng kim Toàn says:

  Đọc xong “bản điều trần” tôi nghĩ rằng “số phận” của “bản điều trần” sẽ không khác gì những đóng góp kiến nghị của những người có lòng với đất nước trước đây – thậm chí có người phải vào tù vì tội “cầm đèn chạy trước ô tô” ! Tôi chợt nhớ đến lời cụ Hồ nói với một “cận thần” nào đó “Tây, Tàu, Mỹ, Nhật chẳng có gì đáng sợ, tui chỉ sợ…các chú thôi !” và đây mới chính là điều đáng sợ đối với đất nước mình !

 11. Cua Đồng says:

  Có cụ nào về mở cái trường đại học tốt là được rồi.Làm khó hơn nói.

  • Duc says:

   Ông HND đang ở đây mà còn không giữ được cái trường tiểu học đấy bác ạ.

 12. Xôi Thịt says:

  Góp ý lần này của các trí thức hải ngoại lần này hay và đúng (tự biết trình mình nên không dám phản bác) mặc dù bản thân tôi thấy vẫn không mới. Những năm gần đây, mỗi lần có ại hội Võ Lâm (ĐH Đ hay bầu cử QH) hay nhiều khi chả cần dịp nào cả, bao ý kiến tâm huyết của những người cả trong lẫn ngoài nước đều được gửi đến giới chóp bu nhưng thử hỏi những ý kiến đó có ai đoái hoài đến không?

  Có dạo ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ tại Thái cho 1 series “Cơ Hội vàng của Đảng ta”. Vàng gì mà sẵn thế bác Trung ơi?

  Cách đây hơn 2 tháng, lão ANDT có entry phản biện lại bài về thoát Trung của bác Giáp Văn Dương ( https://hieuminh.org/2011/08/18/thoat-trung-la-thoat-cai-gi/ ) . Không bàn lại về bài của các bác mà chỉ xin nói là tôi rất tâm đắc với bức hình ông già đánh đàn guitar mà lão Cua đưa lên minh họa.

 13. ti4mat says:

  Thứ nhất: các vị nhân sĩ trí thức rất đáng kính, và tâm huyết với đất nước này không phải là nhân dân Việt Nam, vì ngay tôi, người đang làm việc và sống tại thiên đường này còn chưa đủ tiêu chuẩn của ông đại tá tiến sĩ Quang để được làm nhân dân, vì vậy thì còn gì hy vọng mà hòa hợp dân tộc, tổng hợp sức mạnh để giúp VN phát triển
  Thứ nhì: Khuyên nhủ một nhà độc tài Gà đa phi từ bỏ quyền lực còn không làm được thi làm sao có thể góp ý với một tập đoàn độc tài
  Thứ ba: Tất cả các góp ý tâm huyết của các vị nhân sĩ trí thức đều đúng, đều chính xác nhưng quý vị đã gởi cho ai? Cho các vị trong Ủy viên bộ chính trị, cho quốc hội, cho chính phủ, thật ra cũng chỉ là một “nhúm” người đó mà thôi họ chỉ đại diện cho 3 triệu người có đặc quyền đặc lợi, trước khi đại diện cho lợi ích của một dân tộc, một đất nước (ví dụ ta thường nghe trung với Đảng rối mới tới hiếu với dân, tiêu chuẩn của lãnh đạo là hồng rồi mới tới chuyên, ngay bảng kiến nghị này cũng phải gởi tới ủy viên bộ chính trị trước rồi mới được gởi tới cái gọi là đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân là quốc hội) vậy thì coi như nước đổ đầu vịt, hay đàn gảy tai trâu thôi.
  Thứ tư: tất cả mọi ý kiến đóng góp về mọi lãnh vực, muốn mở khóa mọi sự trói buộc để phát triển nhìn chung chỉ có cùng một chìa khóa là phải xóa sạch để làm lại. Nói đơn giản như để tăng lương cho công chức, nhà giáo, nhân viên y tế dễ nhất tinh giản hết mạng lưới những người đang ăn lương từ trung ương đến địa phương phường xã của mọi hội đoàn lớn nhỏ như Đảng, đoàn TN, hội thanh niên, hội nông dân, hội cưu chiến binh…. (Không biết ngoài các nước XHCN có đất nước nào trả lương, cấp kinh phí cho mọi hội đoàn vậy không? Mong các bác ở đây chỉ ra để tôi được sáng mắt ra. Mà hình như cả thế giới hiện nay chỉ còn 4 nước XHCN thôi thì phải?)
  Thứ năm: Ngay các vị nhân sĩ trí thức có lẽ cũng bí một vấn đề mà các vị cũng không góp ý được đó là “cần xây dựng cơ chế tách bạch sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước để tránh sự chồng chéo, áp đặt, kém hiệu quả”. đây lại trở lại chuyện cãi nhau tào lao là quả trứng có trước hay con gà có trước, theo tôi phải khẳng định rõ ràng Đảng chỉ được lãnh đạo nội bộ Đảng, Đảng không có quyền lãnh đạo đất nước. Nếu đảng anh hay, giỏi thì lịch sử, nhân dân sẽ chọn anh
  Trên đây là những ý kiến chợt đến khi đọc đi, đọc lại bài của Tổng cua, và bài nguồn, nhưng thật ra đây cũng chỉ là cảm xúc, cảm thấy sướng trào nước mắt khi vẫn còn nhiều, quá nhiều những người còn yêu quý, tự hào vỗ ngực tôi là người Việt. Cám ơn xin cám ơn tất cả các vị nhân sĩ trí thức, những còm sĩ ở hang cua, và cám ơn bác Hiệu Minh

 14. D.Nhật Lê says:

  Tôi cho là bản “điều trần” trên đây về cải cách toàn diện của một nhóm trí thức có một điểm
  nổi bật mà chưa có tổ chức nào dám chỉ thẳng ra.Đó là quy trách nhiệm cho đảng csVN.đối
  với tiền đồ của dân tộc,chứ không thể vớ vẩn gán tội cho bất cứ người dân hay thế lực thù
  địch ảo tưởng nào như nhà cầm quyền đang làm trong mục đích…chạy tội.
  Thế nhưng,lời lẽ của bản điều trần còn ôn hòa và chưa đủ quyết liệt,có thể là vì đa số họ là
  trí thức thiên tả vốn có cảm tình hay đứng về phía nhà nước csVN.trước kia và hiện nay,do
  đó tôi nghĩ là ảnh hưởng của bản điều trần không nhiều,có thể chỉ như “đàn gảy tai trâu” !
  Viết đến đây,tôi chợt nhớ lời ông Nguyễn Hữu Thọ một thời theo đảng là quyền tự do dân
  chủ phải tranh đấu mới giành được,chứ không có nhà nước nào tự nguyện…ban phát cả !

 15. says:

  Em nghĩ rằng những điều trên đa số dân ta đều biết cả đấy chứ , còn cấp lãnh đạo thì càng hiểu , nhưng làm sao họ dám hi sinh quyền lợi để về đuổi gà à . Đang ăn trên ngồi chốc,bổng lộc đầy nhà , tiền nó có chân nó cứ chạy vào thì tại sao lại phải làm khác đi . Mà có cái câu này trong bản góp ý : ” hệ quả của nguyên nhân thứ nhất, trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết.” thì thể nào mấy hôm nữa cũng có bài trên QĐND hay ND gì đấy phê phán đanh thép lắm .

 16. Cu Bin says:

  Việt nam không phải là nước phát triển, cũng không phải là nước đang phát triển, càng không phải là nước kém phát triển.
  Việt nam là nước … khó phát triển.

  Đầy là lời của một vị tướng Công an – một chuyên gia nghiên cứu chiến lược của Bộ Công An.

  Các bác cho nhận xét nhé.

 17. Tôi thấy nút thắt nằm ở điều 01 :” kiên quyết xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền “. Nếu quyết tâm làm được điều 1 , các vấn đề còn lại sẽ có môi trường thích hợp để thực hiện.
  Nếu điều 01 làm không được thì cũng giống như bệnh nhân mắc bệnh mãn tính., còn thuốc bệnh bớt , hết thuốc bệnh trở Bệnh.nhân như vậy sống là may ,làm gì mà mơ một thể trạng mạnh mẽ , cường tráng….. .

 18. Người điên cô đơn says:

  Các trí thức lớn trong nước đã góp ý trước đại hội XI hết rồi. Chi tiết hơn và cụ thể hơn tất cả mọi vấn đề so với 30 trang của góp ý này, nhưng họ không muốn ra mặt và ít ai biết nội dung bảng gó`p ý đó ngoài các tác giả và 1 số người có trách nhiệm. Bản góp ý này của các Việt Kiều trí thức so với bản góp ý của các trí thức lớn trong nước còn sơ sài và chưa nắm hết tình hình trong nước.

  Nhưng vấn đề quan trọng nhất sau đại hội XI là không có gì thay đổi, mọi chuyện gọi là tái cơ cấu, hay thay đổi hiến pháp chỉ là trò đối phó tình huống và tuyên truyền mà thôi.

  Người Điên Cô Đơn

 19. Nhat Dinh says:

  Đương nhiên là lãnh đạo sẽ cho người xem xét kỹ tài liệu này…. để xem các thế lực thù địch đang âm mưu diễn biến hòa bình ra sao! Họ chỉ thấy Việt Kiều đáng quý ở chữ Kiều, tức là Kiều hối. Còn chữ Việt đã được lãnh tụ đánh đồng với CNXH, ai mà nói ngược CNXH thì không phải là Việt, nhưng vẫn là Kiều.

  Đề xuất dám nêu ra “Mặt khác, cơ chế, chính sách trong thời gian qua, đặc biệt trong 4-5 năm gần đây, đã làm cho kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào vốn, hiệu quả đầu tư giảm và kéo theo lạm phát, lãng phí” thế thì chả khác gì chửi người-ai-cũng-biết-là-ai nhiệm kỳ trước đã làm sai, nay lại thêm nhiệm kỳ nữa để sai tiếp?

  Hy vọng vào F2, F3? Hai con của đồng chí ấy toàn học tư bản về chẳng nhẽ không khuyên bố được vài câu? Lại có con rể việt Kiều, dòng dõi quan chức chế độ VN Cộng hòa, thừa sức nhìn thấy cái lố bịch của ông bố vợ. Thế mà chẳng ảnh hưởng gì, ngày càng có những chính sách làm méo mó hết cả nền kinh tế nhưng lại tự sướng cho là mình đã cứu cả nước thoát khỏi suy thoái.

  Khéo mấy hôm nữa trên ANTD, QDND, ND sẽ có bài phê phán đanh thép sự ấu trĩ của đề xuất “Cải cách toàn diện”.

  Tuy vậy tôi vẫn đánh giá cao đề xuất tâm huyết của các học giả Việt kiều. Cũng phải có ai đó đứng lên chỉ ra cho mọi người thấy lối đi chứ!

 20. Grubby24 says:

  Tôi nhớ đến 1 câu nói của ông Lý Quang Diệu:”Dân châu Á thân lừa ưa nặng” ý ông muốn nói dân châu Á không thể tự lập dc như dân châu Âu mà cần phải có lãnh đạo anh minh. Vậy bao giờ VN có một lãnh đạo anh minh đủ sức thực hiện những gì được nêu trong công trình này.

  Đây là một số thông tin trên wikileaks về các quý tử của bác Dũng và bác Duẩn. Các cậu ấm cô chiêu này có những tư tưởng khá tiến bộ. Liệu đây có phải là tầng lớp lãnh đạo anh minh mà VN đang cần?
  https://www.pagewash.com/nph-secure.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.cntrjnfu.pbz/=2f/acu-vaqrk.ptv/010110N/http:/=3d2swww.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/=3d3sa=3d3q137747&z=3d3q321

 21. Hồ Tại Thiên says:

  Chỉ cần đọc phần tóm tắt tôi đã nhận ra điều gay go của công trình góp ý nầy:

  i) hoặc là thay đổi triệt để: từ bỏ sự độc quyền về hệ tư tưởng, về đảng lãnh đạo. Đó là điều kiện tiên quyết đưa đất nước giàu mạnh mau chóng.

  ii) hoặc chỉ là sửa sai bề ngọn thì…gay go quá!

  Nói thêm, tôi đoan chắc rằng giới lãnh đạo VN cũng nhìn ra vấn đề rồi. Chỉ có điều bắt tay vào thực hiện cải cách triệt để thì lại là… gay go quá!

  Nhưng là một người lạc quan , tôi vẩn hy vọng ĐCS từ bỏ quyền lợi riêng mình (từ từ), đưa Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” lên làm đầu!

 22. Rượu Bầu Đá says:

  Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước
  ————————————————————————-

  Tôi không bao giờ tin vào điều kỳ diệu của 4 từ: Cải cách toàn diện, dù văn bản trên được các tác giả là những vị rất có uy tín, có tài năng và nhiều tâm huyết với đất nước.

  Để thực hiện cải cách toàn diện, ngay cả trên đơn vị hành chính nhỏ như cấp quận/huyện hay tỉnh/thành phố cũng đã là một vấn đề nan giải. Bộ máy đang trì trệ, năng lực bộ máy từ quyết định chính sách cho đến thực tiễn khoa học đều thiếu thốn, thậm chí không có vì tệ nạn bằng cấp thực mà giả, giả mà thực. Mọi ban ngành đều thiếu thốn con người có đủ năng lực chuyên môn và đức độ, thì lấy gì làm bệ phóng cho Cải cách toàn diện.

  Để giải quyết thực tiễn đất nước, Mêhico và Ấn Độ chỉ đề ra Cách Mạng Xanh để quyết tâm giải quyết bài toán lương thực, họ không đi tắt đón đầu tất tần tật mọi mặt, để rồi không đâu vào đâu.

  Ngay như Ngài LQD, tuy tự hào về sự phát triển của Sing, Ông vẫn nói, đại ý: Về cuộc sống của người dân, Singapore đã đặt chân vào Thế giới Thứ nhất. Giờ đây, Sing sẽ cố gắng, nhưng phải mất vài thập kỷ nữa thì Văn hóa-Nghệ thuật mới có thể bắt kịp điều mà nền Kinh tế đã đạt được.
  ————————————————————————–

  Tôi rất thích một đoạn mà trước đây Tổng Cua viết, đại ý: “Ngựa chỉ có thể phi nước đại trên con đường quen”. Dồn sức mạnh trên con đường lạ, ngựa sẽ càng vấp ngã mà thôi!

  Đất nước ta vẫn đang dò dẫm trên con đường mà chính cái nôi của CMT10, đất nước của Lenin, cũng đã từ bỏ. Con đường ấy, giờ không mấy người đi, vì nó xa lạ, gập ghềnh. Đường lạ, ngựa chỉ đi nước kiệu thì làm thế nào để Cải cách toàn diện. Gốc rễ vấn đề vẫn là con đường mà lãnh đạo nước ta lựa chọn: Con Đường Quen, nhiều người đi hay Con Đường Lạ.

 23. Trịnh Xuân Nguyên says:

  Sáng nay em đã thấy bài này trên viet-stuies.info, bản PDF 48 trang liền. Cần phải nghiên cứu kỹ rồi mới dám ho he. Tuy nhiên nhin danh sách tác giả là biết nội dung và chất lượng bài viết. Hôm qua, cũng ở trang này cũng có bài ” suy nghĩ về sự nghiệp duy tân của đất nước” của cây viết quen thuộc Nguyễn Trung. Đây là bài thứ hai trong ba loạt bài quan trọng.

 24. namhanoi80 says:

  Thật xúc động khi các trí thức thân ở xa mà lòng vẫn hướng về đất nước.
  Các trí thức nói rằng, chỉ có đảng cẩm quyền mới có thể làm được cuộc cách mạng như họ ming muốn, tuy nhiên lại nói đến thượng tôn pháp luật, trong đó hiến pháp là cao nhất, rồi đến quyền bầu cử, ứng cử?
  Dường như điều đó có mâu thuẫn chăng? Nếu nói như thế thì đảng phải tự từ bỏ lợi ích của mình, cả bộ máy đảng ở TW và 63 bộ máy đảng ở các tỉnh, thành và dưới đó nữa sẽ làm gì? ăn lương ở đâu? quyền lực ở đâu? nói về tinh thần thượng tôn pháp luật là nói đến bộ máy nhà nước từ Chủ tịch – Thủ tướng – Bộ trưởng – Thị trưởng (tỉnh trưởng) chứ ai nói đến tổng bí thư, bí thư?
  Tôi không tin rằng có ai đó, có 1 đảng nào đó tự từ bỏ lợi ích của mình cả.

 25. nicecowboy says:

  – Hix, lão HM chỉ trích ra khoảng 1/30 toàn bộ văn bản này, vì thế nếu còm sĩ đọc không kỹ và không xem lại nguồn thì tưởng đâu 14 vị nhân sĩ trí thức chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.. mà chỉ có thể viết ra bấy nhiêu !

  Thực ra, tiếp sau phần tóm tắt này, sẽ gồm có các mục sau :

  1.Mở đầu
  2.Việt Nam nhìn từ thế giới bên ngoài
  3.Việt Nam hiện nay: thực trạng và nguyên nhân
  4.Cải cách vì một nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ
  5.Kết luận

  – Quả thực là một công trình nghiên cứu công phu, Chính phủ và các cái Hội đồng tư vấn, ban tư vấn, hội đồng “ný nuận” trung ương gì đấy … không cần bỏ tiền, bỏ chất xám ra mà được tặng không công trình này, nếu mà không biết ứng dụng nữa thì quả là…..???

  – Cao bồi đối với các vị nhân sĩ trí thức trên, như hòn đá trước núi Thái sơn, không dám khua môi múa mép

  • Noname says:

   Như lời tựa ông Cua nói là Blog đăng lại phần giới thiệu và tóm tắt những ý chính. Chi tiết có thể xem thêm tại trang Viet-Studies.

   Với độc giả bình thường thì đọc đoạn này là đủ mệt, nói chi đến 29 phần còn lại.

   Cao Bồi lại hốp tốp, bắn nhầm.

   • nicecowboy says:

    Hix, cao bồi có nói ở trên “nếu còm sĩ đọc không kỹ”, nghĩa là chưa xem cẩn thận lời phi lộ của HM mà đọc ngay vào bài, thì sẽ bị nhầm. Chứ CB có bắn nhầm ai đâu nào ? Oan quá.

  • nicecowboy says:

   Chả hiểu nổi ? Có khi NCB không nói gì bậy bạ thì cũng bị vài cái down. Còn lúc không bình loạn gì hết thì lại nhận được chục cái up .!

   Thế này thì NCB không tự tin lắm và không cho rằng quý còm sĩ rất khách quan . hehe,

  • thanhvdgt1 says:

   Khổ nỗi, đàn gẩy tai Trâu!

 26. Kim Dung says:

  Cảm ơn các bác trí thức, cảm ơn Cua. KD sẽ đọc sau để hiểu về những giải pháp các bác đề xuất

  • Daqui says:

   Chắc nàng lại chờ … mới còm chứ gì , hì hì !

   • Kim Dung says:

    Cái Đằng Ấy nó đi chăn tru đâu lâu quá nhể? Hay là vỡ nợ rùi? Còn mỗi cái đuôi tru thôi. Tội nghiệp quá Đằng Ấy ơi. Hu…hu…hu…:)))

   • Daqui says:

    Đúng là lần này Đằng Ấy biến đi ko sủi tăm gì cả . Hay muốn đợi cho 2 lão bà bà … qui tiên rồi mới về thăm ?

   • Kim Dung says:

    Giời ạ, Đằng Ấy chăn tru xuyên quốc gia, khiến nàng DQ mắc bệnh…. huyên thuyên

 27. Thiên Nhân says:

  Các Bác quả là những con người ưu tú và dũng cảm, dám nói hết những suy tư của lòng mình. Đúng trăm phần trăm và không ai nghi ngờ gì nữa. Cái tôi nghi ngờ duy nhất là : Liệu nó có được tiếp nhận và trở thành hiện thực không? Khó đấy!

 28. Hailua saigon says:

  Việt Nam sẽ không bao giờ bị China khuất phục vì còn những con người ưu tú như vậy.

 29. Hà Linh says:

  Thứ nhất, thể chế còn thiếu dân chủ.
  ——–
  Em không biết gì nhiều về chính trị, nhưng em đoán nguyên nhân này là chính yếu nhất.

%d bloggers like this: