Đường về vạn dặm

24/07/2010

Hòa nhập với cộng đồng

Vừa hôm nào viết entry “Bin và Luck về quê”, nay lại khăn gói về làng Virginia. Trước mắt là chuyến bay dài qua ngả châu Âu, HN đi Singapore, sang Moscow và vượt Atlantic.

Nhớ hôm đầu tới Hà Nội, mở cửa ra ngoài, trời nóng như thiêu dù mới 7 giờ sáng. Bị jet lag (trái giờ) ngày ngủ, đêm thức. Bố viết blog, con chơi điện tử, may có World Cup để giải sầu.

Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: