Thư gửi anh Osin

26/08/2009
Osin Huy Đức. Ảnh: BBC

Osin Huy Đức. Ảnh: BBC

Xin giới thiệu, tôi là độc giả thường xuyên của Blog Osin nổi tiếng Việt Nam. Chưa bao giờ gửi comment nhưng hôm nay tôi lại muốn viết thư. Thấy anh tự gọi là Osin nên người đọc hay kêu Huy Đức là đầy tớ. Thời đại “nhân dân làm chủ, cán bộ là đầy tớ”, thiết nghĩ, vai chủ-tớ đã rõ ràng. Read the rest of this entry »

Advertisements

%d bloggers like this: