Nhàn đàm về Cafe & Phở

November 5, 2009

Ảnh: HM

Câu chuyện về “xâm lược” bằng ẩm thực. Dân ta hay ăn phở và uống cafe sáng. Nghe nói Starbucks đã vào Sài Gòn. Món cafe nửa lít này đi với bát to ú như Phở 75 hay 24 gợi ra những điều thú vị.  Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,699 other followers

%d bloggers like this: